Behandeling Hartrevalidatie Dekkerswald


Wat is hartrevalidatie? Wat is hartrevalidatie

Hartrevalidatie is een behandelprogramma voor mensen die behandeld zijn voor een hartaandoening. Hartrevalidatie helpt u bij het herstel en geeft u weer vertrouwen in uw lichaam.


Contact

Hartrevalidatie Dekkerswald
(024) 685 95 61

neem contact op

Het programma


Aanmelding

De cardioloog meldt u aan, daarna krijgt u een oproep voor de intake thuisgestuurd.

lees meer

Aanmelding

Het is het beste om snel te starten met de hartrevalidatie nadat u uit het ziekenhuis bent ontslagen. De cardioloog meldt u aan. Daarna krijgt u een oproep voor de intake thuisgestuurd.

Doelgroepen:  
 • Patiënten met een (dreigend) hartinfarct, dotterbehandeling of pacemaker/ICD implantatie.
 • Patiënten met een hartoperatie worden na 4 tot 6 weken pas opgeroepen. Dit is omdat het borstbeen en de wonden voldoende genezen moeten zijn. 

 

Wij adviseren u met nadruk om uw partner of iemand die dichtbij u staat mee te nemen naar de intakegesprekken en de voorlichtingsbijeenkomst. Twee horen meer dan één en bovendien kunnen ook uw naasten kampen met angsten en onzekerheden na een dergelijke ingrijpende gebeurtenis.


Intakegesprek

Om een goed beeld te krijgen van uw gezondheidstoestand heeft u in de eerste week een intakegesprek.

lees meer

Intakegesprek

Een ervaren basisarts houdt het intakegesprek met u. Dit gebeurt onder toezicht (supervisie) van een cardioloog uit het Radboudumc. Er worden verschillende onderzoeken gedaan. Ook vult u een aantal vragenlijsten in.

Wij adviseren u om uw partner of iemand die dicht bij u staat mee te nemen naar de gesprekken. Twee horen meer dan één en bovendien kunnen ook uw naasten kampen met angsten en onzekerheden na een dergelijke ingrijpende gebeurtenis.


Informatie­middag

De informatiemiddag vindt plaats op een woensdagmiddag van 12.45 - 16.30 uur. Tijdens deze groepsvoorlichting krijgt u informatie van verschillende disciplines.

lees meer

Informatie­middag

De informatiemiddag vindt plaats op een woensdagmiddag van 12.45 - 16.30 uur. Tijdens deze groepsvoorlichting krijgt u informatie van de arts, de verpleegkundige, de diëtist, de medisch psycholoog en de maatschappelijk werker. Er is ook voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen en belevenissen met andere patiënten.We raden het aan om uw partner of iemand die dichtbij u staat mee te nemen naar de middag.

Onderstaande onderwerpen komen onder andere aan bod:
 • medische informatie over hart- en vaatziekten
 • risicofactoren voor hart- en vaatziekten
 • gezonde voeding
 • omgaan met een hartziekte
 • lotgenotencontact en weer aan het werk

Wie komt u tegen?

Het hartrevalidatieteam bestaat uit verschillende disciplines die samenwerken. Zij behandelen en begeleiden u elk vanuit hun eigen vakgebied.

lees meer

Wie komt u tegen?

Het hartrevalidatieteam bestaat uit verschillende disciplines die samenwerken. Zij behandelen en begeleiden u elk vanuit hun eigen vakgebied. Tijdens uw revalidatie krijgt u te maken met:
 • Ervaren basisartsen onder toezicht van een cardioloog van het Radboudumc
 • Fysiotherapeuten
 • Verpleegkundigen
 • Diëtisten
 • Bewegingstherapeuten
 • Medisch psychologen
 • Maatschappelijk werkers
 • De coördinator hartrevalidatie

Beweeg­programma

Het beweegprogramma bestaat uit verschillende activiteiten zoals fitness, fietsen en sport & spel.

lees meer

Beweeg­programma

Het beweegprogramma bestaat uit verschillende activiteiten zoals:
 • fitness,
 • fietsen,
 • sport & spel. 
Na de intake start u zo snel mogelijk met uw persoonlijke beweegprogramma. 

Deze periode duurt in principe 7 weken. U volgt tweemaal per week een trainingsprogramma van 1,5 uur. De fysiotherapeut adviseert u over een gezonde actieve leefstijl, wat ook na het hartrevalidatieprogramma belangrijk is. In de 6e week van het beweegprogramma vindt opnieuw een medisch onderzoek plaats door de arts en de verpleegkundige, met onder andere een fietstest.

Na de revalidatie

Na de beëindiging van uw hartrevalidatie krijgt u een afspraak met de arts op de polikliniek Cardiologie in het Radboudumc.

lees meer

Na de revalidatie

Na de beëindiging van uw hartrevalidatie krijgt u een afspraak met de arts op de polikliniek Cardiologie in het Radboudumc. Samen bespreekt u uw eventuele medische vragen en/of klachten en de medicijnen die u gebruikt. Vaak wordt er een hartfilmpje (ECG) gemaakt.

Vervolg door de preventieverpleegkundige na de hartrevalidatie is mogelijk voor het instellen van het cholesterol en begeleiding bij het stoppen met roken.

Informatiefolder

In overleg met uw behandelend cardioloog bent u aangemeld voor het Hartrevalidatieprogramma van het Radboudumc. In deze folder leest u meer over dit programma.

bekijk het pdf-bestand

Informatiefolder

Wij vragen u om een eetdagboek bij te houden om meer inzicht te verkrijgen in uw eetpatroon. In deze folder vindt u hier meer informatie over.

bekijk het pdf-bestand

Naar Dekkerswald

Radboudumc Dekkerswald ligt in Groesbeek.

Ingang: Radboudumc Dekkerswald Ingang D

bekijk route

Naar Dekkerswald

Bezoekadres

Radboudumc Dekkerswald
Nijmeegsebaan 31
6561 KE Groesbeek

Routebeschrijving

Reis naar Nijmeegsebaan 31
Ga naar binnen bij: Radboudumc Dekkerswald Ingang D

Afdeling Cardiologie

De afdeling Cardiologie houdt zich bezig met hart- en vaatziekten bij volwassenen.

lees meer
inloggen