Over onverwante stamceldonatie

Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om donor te willen zijn. Het wordt dan ook zeer gewaardeerd wanneer u staat ingeschreven als stamceldonor bij stichting Matchis. lees meer

Over onverwante stamceldonatie

Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om donor te willen zijn. Het wordt dan ook zeer gewaardeerd wanneer u staat ingeschreven als stamceldonor bij stichting Matchis. U geeft daarmee een persoon ergens anders een kans op een tweede leven.

Een zorgvuldige overweging voordat u uiteindelijk stamcellen doneert blijft zeer belangrijk. Het is goed voorstelbaar dat er in uw persoonlijk leven zaken zijn veranderd waardoor u anders tegen het stamceldonorschap aan kijkt. Heeft u vragen of twijfels? Wacht dan niet te lang deze te uiten want wanneer de behandeling eenmaal gestart is, is er voor de patiënt geen weg meer terug.

Voorbereiding voor patiënt en donor

In dezelfde periode dat u start met de donatieprocedure begint de patiënt ook met de voorbereiding op de stamceltransplantatie. Meestal betekent dit dat de patiënt medicijnen krijgt toegediend (chemotherapie) en vaak wordt ook het hele lichaam bestraald. Het doel van deze behandeling is dat het immuumsysteem uitgeschakeld wordt. De behandeling is echter zo zwaar dat niet alleen de zieke cellen maar ook het gezonde beenmerg van de patiënt wordt aangetast. Voor de patiënt is er dan geen weg meer terug. Toediening van uw stamcellen, direct na deze intensieve behandeling is noodzakelijk en levensreddend.

Tijdens de procedure heeft u natuurlijk een bepaalde verantwoordelijkheid, maar u kunt normaal leven, werken en van uw hobby’s genieten. Eten en drinken mag gewoon zoals u dat gewend bent. Mocht u onverhoopt ziek worden neem dan contact met ons op.

Emotionele belasting

De emotionele belasting die een donatie van stamcellen met zich mee brengt is niet onbelangrijk. De patiënt krijgt met een stamceltransplantatie de best geachte therapie, maar daarmee is niet absoluut zeker dat de ziekte weggaat en wegblijft. Als gevolg van de stamceltransplantatie kunnen infectieziekten optreden, soms met een milde maar soms ook met een ernstig tot dodelijk beloop. Deze en andere complicaties zijn zaken waar u als donor absoluut niets aan kunt doen. U mag na de stamceldonatie zelf beslissen of u geïnformeerd wilt worden over de toestand van de patiënt. Dit wordt ongeveer zes maanden na de stamceltransplantatie bekend gemaakt. Deze periode wordt genomen om met meer zekerheid een uitspraak te kunnen doen over de toestand van de patiënt. Indien u wilt weten hoe het met de patiënt is waarvoor u gedoneerd heeft, wees er van bewust dat u ook slecht nieuws kunt krijgen.

Planning

De periode van informatiegesprek tot aan de werkelijke dag van stamceldonatie (de zogenaamde Workup) varieert van minder dan drie weken tot een aantal maanden. De gemiddelde tijd voor een Workup is zes weken. Het kan gebeuren dat de oorspronkelijke planning gewijzigd moet worden. Bijvoorbeeld wanneer de patiënt een infectie krijgt die eerst behandeld moet worden, of als de voorbehandeling niet voldoende is aangeslagen en er een extra behandeling nodig is. De Workup kan dan uitgesteld of zelfs gestopt worden. De planning verloopt steeds in nauw overleg met u en met het centrum waar de patiënt onder behandeling is.

Contact

Afdeling Hematologie

(024) 361 88 23

Anoniem en vertrouwelijk

Het doneren van stamcellen gebeurt anoniem. Als donor mag u wel, informatie krijgen over geslacht, leeftijd en type ziekte van de patiënt. lees meer

Anoniem en vertrouwelijk

Het doneren van stamcellen gebeurt anoniem. Als donor mag u wel, informatie krijgen over geslacht, leeftijd en type ziekte van de patiënt. Tevens heeft u als donor de mogelijkheid om na de donatie via stichting Matchis geïnformeerd te worden over de toestand van de patiënt. Dit wordt ongeveer zes maanden na de stamceltransplantatie bekend gemaakt. Deze periode wordt genomen om met meer zekerheid een uitspraak te kunnen doen over de toestand van de patiënt. Indien u wilt weten hoe het met de patiënt is waarvoor u gedoneerd heeft, wees er van bewust dat u ook slecht nieuws kunt krijgen.

Ondanks deze anonimiteit is het altijd mogelijk via Matchis een kaart of brief (indien gewenst in het Engels) naar de patiënt te sturen.

Vertrouwelijkheid van de gegevens

Alle medewerkers van de bloedbank, ziekenhuis en stamceldonorbank hebben een beroepsgeheim. Documenten die betrekking hebben op uw stamceldonatie worden volgens wettelijke voorschriften 30 jaar bewaard.

Stichting Matchis Nederlands Centrum voor stamceldonoren

Stichting Matchis zorgt ervoor dat patiënten die een stamceltransplantatie moeten ondergaan vanwege een ernstige bloedaandoeningen, zo snel mogelijk de best passende donor krijgen. Ga naar Matchis

Zorgpad onverwante donor

De donatieprocedure bestaat uit een donorkeuring, de stamcelafname en een na controle. Alle informatie over de procedure vindt u hier. lees meer

Bloeddonor­schap

Bent u bloeddonor? Dan wordt de bloeddonatie stopgezet tot een half jaar na de stamceldonatie. Stichting Matchis stelt de bloedbank hiervan op de hoogte.
  • Medewerkers
  • Intranet