Patiëntenzorg Poliklinieken Kinderurologie Vergoeding continentie hulpmiddelen

Continentie hulpmiddelen

Soms heeft uw kind continentie hulpmiddelen nodig zoals:
 • incontinentiemateriaal
 • katheters
 • stomamateriaal

Vergoedingen continentie hulpmiddelen

 • De vergoeding hiervan zit in de basisverzekering vanaf ongeveer 3 jaar als er een medische indicatie voor is
 • Voor kinderen tot 18 jaar is het eigen risico NIET van toepassing

Afspraak maken

Als u meer informatie of advies nodig heeft over deze continentie hulpmiddelen en de vergoedingen hiervan, kunt u een afspraak maken bij de verpleegkundig specialisten van de polikliniek Kinderurologie en Kinderchirurgie.

Afspraken over voorschrijven

Alle partijen die te maken hebben met hulpmiddelenzorg bij continentiestoornissen spraken in 2017 een nieuwe manier van voorschrijven af. lees meer

Afspraken over voorschrijven

Alle partijen die te maken hebben met hulpmiddelenzorg bij continentiestoornissen spraken in 2017 een nieuwe manier van voorschrijven af. Uitgangspunt is wat uw kind nodig heeft om zijn of haar continentieprobleem te verminderen in zijn of haar dagelijks leven. Dat noemen we functioneringsgericht voorschrijven en het doel is samen het hulpmiddel te vinden dat het beste past bij de persoonlijke situatie van uw kind.

Meer informatie kunt u vinden via: www.hulpmiddelenwijzer.nl/informatie/continentie/


Behandeling Zindelijk worden en droog blijven

De meeste kinderen worden vanzelf zindelijk, meestal als ze 2,5 tot 3 jaar oud zijn. Het is normaal als uw kind overdag nog wel eens een ‘ongelukje’heeft. We zien het pas als een probleem als uw kind na het vijfde jaar nog regelmatig overdag een natte broek heeft.

lees meer

Bedplassen enuresis

Bedplassen gebeurt ’s nachts in de slaap en kan diverse oorzaken hebben. Soms is een kind iedere nacht nat door het bedplassen, soms een paar keer per week. lees meer

Meer informatieIncontinentie­materiaal/luiers

 • Incontinentie materiaal/luiers worden pas vergoed als daarvoor een medische indicatie is en pas vanaf de leeftijd van ongeveer 3 jaar.  Meestal wordt de machtiging door de leverancier nog vooraf getoetst bij de zorgverzekeraar. 
 • Incontinentie materiaal/luiers voor bedplassen worden niet vergoed. 
 • Het aantal luiers/inlegmateriaal dat vergoed wordt, hangt af van de mate van urineverlies en  andere factoren, bijvoorbeeld of uw kind rolstoelgebonden is, of afhankelijk is van derden bij verschoning. De verpleegkundig specialist kan u hierover informeren. 
 • Sommige zorgverzekeraars leveren uitsluitend via vaste leveranciers. U krijgt incontinentiemateriaal dat u aanschaft via een niet-gecontracteerde leverancier in dat geval niet vergoed.
 • Sommige zorgverzekeraars hebben er geen probleem mee als u zelf bijbetaalt als u per se een specifiek product/merk wilt gebruiken, maar uw leverancier mag u niet tot bijbetaling verplichten. De leverancier kan niet worden verplicht tot het ondoelmatig uitleveren van incontinentiemateriaal.
 • Als er sprake is van extreem gebruik van materialen, dan kan dit leiden tot problemen. Hiermee bedoelen we: gebruik boven de richtlijnen die zijn opgesteld door de zorgverzekeraar. Heeft u vragen hierover, bespreek dit dan eerst met uw leverancier en/of  uw zorgverzekeraar. Komt u er niet uit, bespreek dit dan met degene die u de producten heeft voorgeschreven.
 • Kinderen/jongeren die in een AWBZ-instelling wonen of gaan wonen,  moeten er rekening mee houden dat zij moeten overstappen op de producten die deze instelling gebruikt. 
 • Sommige producten worden alleen in specifieke gevallen vergoed (bijvoorbeeld wegwerponderleggers). Hiervoor maakt de voorschrijver een specifieke onderbouwde aanvraag.
Meer informatie kunt u vinden via: www.hulpmiddelenwijzer.nl/informatie/continentie/


Katheter­materiaal

 • Kathetermaterialen (eenmalige katheters, verblijfskatheters en opvangzakken) worden  bij elke leeftijd vergoed.
 • Er zijn richtlijnen voor de aantallen per dag of per week. Deze kunnen per zorgverzekeraar verschillen. Soms is een aanvullende machtiging nodig  als u meer nodig heeft dan in de richtlijn staat.
 • Sommige zorgverzekeraars leveren alleen via vaste leveranciers.
 • Als er sprake is van extreem gebruik, dan kan dit leiden tot problemen. Heeft u vragen hierover, bespreek dit dan eerst met uw leverancier en/of  zorgverzekeraar. Komt u er niet uit, bespreek dit dan met degene die u de producten heeft voorgeschreven.
 • Kinderen/jongeren die in een AWBZ-instelling wonen of gaan wonen, moeten er rekening mee houden dat zij moeten overstappen op de producten die deze instelling gebruikt.  Dit kan zeer ongewenst zijn. Wij adviseren u daarom in zulke gevallen hierover altijd even contact met ons  op te nemen.  
 • Vanaf de leeftijd van 18 jaar moet een jongere een eigen zorgverzekering afsluiten en gaat de eigen bijdrage gelden.    

Meer informatie kunt u vinden via: www.hulpmiddelenwijzer.nl/informatie/continentie/Stomamateriaal

 • Stomamateriaal wordt bij elke leeftijd vergoed.
 • Bij stomamateriaal gelden richtlijnen voor de aantallen per dag of per week. Deze kunnen per zorgverzekeraar verschillen. Soms is een aanvullende machtiging nodig als u meer nodig heeft dan in de richtlijn staat.
 • Aanvullende producten, zoals reinigingsdoekjes of reinigingssprays,  worden niet standaard vergoed.
 • Als er sprake is van extreem gebruik, dan kan dit leiden tot problemen. Heeft u vragen hierover, bespreek dit eerst met uw leverancier en/of zorgverzekeraar.  Komt u er niet uit, bespreek dit dan met degene die u de producten heeft voorgeschreven.
 • Kinderen/jongeren die in een AWBZ-instelling wonen of gaan wonen, moeten er rekening mee houden dat zij moeten overstappen op de producten die deze instelling gebruikt.  Dit is niet altijd wenselijk; Wij adviseren u daarom in zulke gevallen hierover altijd even contact met ons  op te nemen.  
 • Sommige zorgverzekeraars leveren alleen via vaste leveranciers. 
 • Vanaf de leeftijd van 18 jaar moet een jongere een eigen zorgverzekering afsluiten en gaat de eigen bijdrage gelden.    

Meer informatie kunt u vinden via: .www.hulpmiddelenwijzer.nl/informatie/continentie/

Specifieke hulpmiddelen


Alarmhorloge plashorloge

Horloges worden niet vergoed. Overleg met verpleegkundig specialist/arts of dit voor uw kind een goede optie is. lees meer

Alarmhorloge plashorloge

Horloges worden niet vergoed. Overleg met verpleegkundig specialist/arts of dit voor uw kind een goede optie is.

Via onderstaande websites kunt u een horloge bestellen:


Wasbaar ondergoed

Wasbaar ondergoed wordt soms vergoed door de zorgverzekeraar tot een bepaald aantal per jaar. lees meer

Wasbaar ondergoed

Wasbaar ondergoed wordt soms vergoed door de zorgverzekeraar tot een bepaald aantal per jaar.

Via onderstaande websites kunt u meer informatie vinden over dit ondergoed:


Wasbare zwemkleding

Wasbare zwemkleding wordt niet vergoed. meer informatie

Plaswekkers

Vergoeding van een plaswekker valt meestal onder de aanvullende verzekering. Dit geldt meestal vanaf de leeftijd van 7 jaar. lees meer over plaswekkertraining
 • Medewerkers
 • Intranet