Prostaatkanker Resultaten


Kans op overleving prostaatkanker

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van prostaatkanker te genezen. Als genezing niet mogelijk is, proberen we met de behandeling een lange overleving te bereiken met een goede kwaliteit van leven, vooral door te voorkomen dat de ziekte zich uitbreidt.

bekijk overlevingskansen

Kans op overleving prostaatkanker

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van prostaatkanker te genezen. Als genezing niet mogelijk is, proberen we met de behandeling een lange overleving te bereiken met een goede kwaliteit van leven, vooral door te voorkomen dat de ziekte zich uitbreidt. Bij de niet agressieve vorm van prostaatkanker, die vaak bij de oudere man voorkomt, is het zelfs van groot belang om juist niet tot een behandeling over te gaan. Behandeling heeft bij die categorie patiënten meer nadelen dan voordelen.

In onderstaande grafiek ziet u het percentage patiënten dat 1-5 jaar na de diagnose prostaatkanker nog in leven is. De doorgetrokken lijn verbindt de percentages van de in het Radboudumc behandelde patiënten. De gestippelde lijn geeft de landelijke percentages weer.

Toelichting op de grafiek

In de grafiek staat de absolute overleving. Dat betekent dat er geen correctie in de cijfers is toegepast wat betreft doodsoorzaak. Kanker is een ziekte die vooral oudere mensen treft, die vaak ook andere ziektes hebben. Daarom is het belangrijk te beseffen dat niet alle patiënten die overlijden, aan kanker overlijden.

Alle patiënten zijn vanaf hun diagnose tot en met 31 december 2011 gevolgd. Deze grafiek is gemaakt op basis van gegevens van patiënten die zijn behandeld in het Radboudumc, exclusief de patiënten uit andere ziekenhuizen die alleen zijn doorverwezen voor radiotherapie.

De overlevingskans van patiënten met kanker is sterk afhankelijk van de uitgebreidheid van de ziekte (het stadium). Daarom rapporteren we hier per stadium. Omdat sommige stadia niet vaak voorkomen, zijn de gegevens over deze kleine groep patiënten moeilijk vergelijkbaar met de gegevens van heel Nederland.


Patiënt­ervaringen prostaatkanker

Prostaatkanker is een vorm van urologische kanker. In 2015 heeft het Radboudumc aan patiënten met urologische kanker gevraagd wat hun ervaringen zijn met de zorg bij urologische kanker in het ziekenhuis. De vragenlijst is door 40 patiënten ingevuld.

bekijk ervaringen

Patiënt­ervaringen prostaatkanker

Prostaatkanker is een vorm van urologische kanker. In 2015 heeft het Radboudumc aan patiënten met urologische kanker gevraagd wat hun ervaringen zijn met de zorg bij urologische kanker in het ziekenhuis. De vragenlijst is door 40 patiënten ingevuld. Wij gebruiken deze resultaten om onze zorg verder te verbeteren.

Hieronder ziet u eerst de belangrijkste resultaten samengevat. Daarna krijgt u een uitgebreider beeld van de algemene waardering en de waardering per thema.
  • Patiënten met urologische kanker waarderen de zorg met een 8,5.
  • 58% van de patiënten zou het Radboudumc zeer waarschijnlijk aanbevelen bij andere patiënten met kanker, 5% zou dat niet doen en 37% van de patiënten is neutraal.
  • De patiënten waren het meest positief over het serieus nemen van klachten, pijnklachten en bejegening zorgverleners.
  • Van alle beoordeelde thema’s waren patiënten het minst positief over organisatie en begeleiding en ondersteuning.

Algemene waardering

Hieronder ziet u de algemene beoordeling door patiënten met urologische kanker


 

Waardering per thema

Hieronder ziet u per thema de ervaringen van patiënten met urologische kanker.
Grafiek
Patiënten beantwoorden vragen over verschillende thema’s in de zorg. Zo wordt bijvoorbeeld gevraagd of patiënten vonden dat artsen aandachtig luisterden. Dit is één van de vragen die valt onder het thema bejegening artsen. De antwoorden op de verschillende vragen per thema vormen gezamenlijk de totale beoordeling van een thema. De beoordeling per thema wordt weergegeven in drie categorieën: positieve, neutrale en minst positieve ervaringen.

Prostaatkanker

Bij prostaatkanker is er sprake van een ongeremde groei van de klierbuisjescellen van de prostaat.

lees meer
inloggen