Hoofd­behandelaar

U krijgt met meerdere zorgverleners te maken. Zij zorgen samen voor u en uw behandeling. Uw hoofdbehandelaar is eindverantwoordelijk en zorgt onder andere voor een goede afstemming tussen de zorgverleners. U wordt altijd geïnformeerd over wie uw hoofdbehandelaar is. Mocht dit toch onduidelijk zijn, vraagt u het dan na bij de arts of verpleegkundige.
Patientenzorg Uw afspraak

Maatregelen coronavirus

Komt u naar het Radboudumc voor een afspraak? U mag helaas geen begeleider meenemen. Dit kan alleen in uitzonderingsgevallen. Bezoekers/begeleiders met klachten mogen helaas niet naar binnen. Voor alle patiënten, begeleiders en bezoekers vanaf 13 jaar is een mondkapje verplicht. lees meer over het coronavirus

Meenemen naar uw afspraak

 • identiteitsbewijs
 • verzekeringsbewijs
 • actueel overzicht medicijnen

Praktische informatie

Hier vindt u informatie over onder andere: bereikbaarheid, voorzieningen, de golfkar, wachttijden, prikposten en vragenlijsten voor infectiepreventie. ga naar praktische informatie

mijnRadboud uw persoonlijk patiëntendossier

MijnRadboud is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Hiermee kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien. U kunt bij de inschrijfbalie of bij uw polikliniek terecht als u gebruik wilt maken van mijnRadboud. lees meer over mijnRadboud

Afspraak op afstand (video)bellen

Heeft u een telefonische afspraak of een videoafspraak met uw zorgverlener. Lees dan hier waar u rekening mee moet houden.


Inchecken voor uw afspraak

Voordat u in gesprek gaat met uw zorgverlener willen we graag uw gegevens op orde hebben en uw medicijnen controleren.

lees meer

Tips voor het gesprek met uw zorgverlener

Als u bij een arts bent voor een behandeling of onderzoek, komt u vaak voor keuzes te staan. U kunt uw behandelwensen met uw arts bespreken en samen beslissingen nemen.


Afspraak wijzigen

Wilt u uw afspraak wijzigen of afzeggen? Geef het aan in uw online medisch dossier ’mijnRadboud’ of neem contact op met de afdeling of polikliniek waar u een afspraak heeft. We plannen zo snel mogelijk een nieuwe afspraak met u in. inloggen mijnRadboud

Infectiepreventie

Om verspreiding van infecties te voorkomen vragen wij u een vragenlijst in te vullen over MRSA en BRMO. Komt u met een kind, wees dan alert op waterpokken.

Uw eerste afspraak


Verwijzing

Is dit uw eerste afspraak? Dan heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of behandelend arts. Dit geldt ook voor een second opinion. Als u doorverwezen bent, nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak.

lees meer

Verwijzing

Is dit uw eerste afspraak? Dan heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of behandelend arts. Dit geldt ook voor een second opinion. Als u doorverwezen bent, nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak. 

Goed om te weten

 • Een verwijzing is maximaal 1 jaar geldig. Soms korter. Als dat zo is, staat dit op uw verwijsbrief. 
 • Heeft u een herhaalconsult? Dan heeft u geen verwijzing nodig. Ook niet als dit langer is dan een jaar geleden.
 • Wanneer uw behandeling in het ziekenhuis is afgerond, verwijst de specialist u terug naar uw huisarts.

Inschrijven als patiënt

Heeft u een eerste afspraak bij ons? Kom dan 30 minuten voordat u naar uw afspraak gaat eerst langs bij één van de centrale inschrijfbalies.

lees meer

Inschrijven als patiënt

Heeft u een eerste afspraak bij ons? Kom dan 30 minuten voordat u naar uw afspraak gaat eerst langs bij één van de centrale inschrijfbalies:

 • inschrijfbalie Hoofdingang
 • inschrijfbalie Ingang oost
 • inschrijfbalie Ingang west

De inschrijfbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 17.00 uur.

De centrale inschrijfbalie is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer: (024) 366 83 45, voor patiënten die:

 • wijzigingen willen doorgeven
 • vragen hebben over hun ingeplande digitale inschrijfafspraak

Na uw inschrijving als patiënt kunt u inchecken voor uw afspraak. Dit kan bij de dichtstbijzijnde Check-in balie bij uw polikliniek.

Wat neemt u mee?

Om uw inschrijving als patiënt in orde te maken hebben wij het volgende nodig:

 • identificatiebewijs (een geldig paspoort, identificatiebewijs of rijbewijs)*
 • verzekeringsbewijs van de zorgverzekeraar (zorgpas)
 • verwijsbrief van uw huisarts of andere zorgverlener (bijvoorbeeld specialist of verloskundige)

*De identificatieplicht geldt voor iedereen die gebruik maakt van medische zorg, ook voor kinderen. Een verblijfsdocument van de vreemdelingendienst en een elektronisch w-document voor asielzoekers zijn ook identificatiebewijzen.

Heeft u geen identificatiebewijs, geen verzekeringsbewijs of geen verwijzing? Dan kan het Radboudumc de rekening niet bij uw zorgverzekeraar indienen. U krijgt na uw afspraak 14 dagen de tijd om de ontbrekende gegevens mee te nemen naar de centrale inschrijfbalie. Lukt dit niet dan krijgt u de rekening thuisgestuurd en moet u hem zelf betalen.

Inschrijven van kinderen

De identificatieplicht geldt voor iedereen die gebruik maakt van medische zorg, ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg namelijk geen leeftijdsgrens. Deze identificatieplicht geldt vanaf de geboorte. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Wijzigingen

Wijzigingen in uw gegevens geeft u door bij de centrale inschrijfbalie. Wijzigen uw huisarts, adres of telefoonnummer dan mag u dat ook aan de polikliniek doorgeven. Heeft u een andere zorgverzekeraar dan hoeft u dit niet door te geven. Dit wordt automatisch aangepast.

Pasfoto

Als u zich inschrijft maakt de baliemedewerker een pasfoto van u. Deze wordt meteen in uw medisch dossier gezet. Zo kan uw zorgverlener zien dat hij of zij de juiste persoon tegenover zich heeft. De foto wordt alleen in uw dossier gebruikt. Het maken ervan is niet verplicht.

Elektronisch delen van uw medische gegevens

De gegevens over uw medische situatie zijn vaak verspreid over alle zorginstellingen waar u bent behandeld. Met uw toestemming kunnen wij uw medische gegevens veilig en snel elektronisch delen andere met zorgverleners. Lees hier meer. 

Gebruik gegevens en materiaal

Om u goed te kunnen onderzoeken en behandelen verzamelen wij medische gegevens over u en nemen we soms wat lichaamsmateriaal af. Met uw toestemming kunnen we uw gegevens en overgebleven materiaal gebruiken voor onderzoek en onderwijs. Lees hier meer.


Onderzoek

Tijdens uw eerste afspraak stelt de arts u vragen over uw klachten, het beloop en bijvoorbeeld of deze klachten ook in uw familie voorkomen. Ook verricht de arts meestal lichamelijk onderzoek bij u.

lees meer

Onderzoek

Tijdens uw eerste afspraak stelt de arts u vragen over uw klachten, het beloop en bijvoorbeeld of deze klachten ook in uw familie voorkomen. Ook verricht de arts meestal lichamelijk onderzoek bij u. Soms is meer onderzoek nodig, zoals bloedonderzoek of röntgenfoto’s. Wij proberen te regelen dat dit direct na uw polikliniekbezoek kan. Als dat niet lukt, maken we een afspraak op een andere dag.

Uw rechten en plichten


Rechten en plichten

U heeft bepaalde rechten en plichten als patiënt. Deze zijn vastgelegd in de wet. Bijvoorbeeld het recht op begrijpelijke informatie over uw zorg.

lees meer

Het elektronisch delen van uw gegevens

Via mijnRadboud is het mogelijk om toestemming te geven om uw medische gegevens uit het Radboudumc elektronisch te delen met zorgverleners van andere ziekenhuizen.

lees meer

Privacy

Het Radboudumc respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de privacywetgeving worden behandeld.

lees meer

Klachten

Wij proberen u goede, professionele zorg te geven. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Wij horen dat graag van u. Dan kunnen we er iets aan doen.

lees meer

Patiënt in een umc


Opleidings­ziekenhuis

Het Radboudumc is een opleidingsziekenhuis: wij leiden artsen op tot medisch specialist en bieden diverse specialistische verpleegkundige opleidingen. Dit betekent dat u naast specialisten en verpleegkundigen ook te maken kunt krijgen met medewerkers in opleiding.

lees meer

Opleidings­ziekenhuis

Het Radboudumc is een opleidingsziekenhuis: wij leiden artsen op tot medisch specialist en bieden diverse specialistische verpleegkundige opleidingen. Dit betekent dat u  naast specialisten en verpleegkundigen ook te maken kunt krijgen met medewerkers in opleiding zoals arts-assistenten, co-assistenten en verpleegkundigen in opleiding.
 

Met wie krijgt u te maken?

Als patiënt van het Radboudumc krijgt u met veel verschillende medewerkers te maken. Hier leest u wat hun functies zijn en waarvoor u bij deze medewerkers terecht kunt.

lees meer

Hoofd­behandelaar

Uw hoofdbehandelaar is eindverantwoordelijk en zorgt onder andere voor een goede afstemming tussen de zorgverleners.

lees meer

Gebruik van uw medische gegevens en overgebleven lichaams­materiaal

In sommige gevallen kunnen we uw medische gegevens of lichaamsmateriaal gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek of onderwijs.

lees meer

Meedoen aan wetenschap­pelijk onderzoek

In het Radboudumc behandelen en verplegen we patiënten. Daarnaast doen we medisch-wetenschappelijk onderzoek. Het doel hiervan is het vinden van oorzaken van aandoeningen en het vinden van betere behandelmethoden. U kunt gevraagd worden om aan zo’n onderzoek mee te doen.

lees meer

Zorgverzekering


Kosten van zorg

Kiest u voor een behandeling in het Radboudumc, dan wilt u natuurlijk weten of uw behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.

lees meer

Woonachtig en/of verzekerd in het buitenland

U wilt naar het Radboudumc komen en u bent woonachtig en/of verzekerd in het buitenland? Dan is dat in veel gevallen mogelijk. Wel zijn hier voorwaarden aan verbonden.

lees meer