Personen Ab van t Laar

Ab van 't Laar

 • Geboren: 13 november 1930 (Boskoop)
 • Benoeming: 1969 (lector), 1980 (hoogleraar)
 • Emeritaat: 1992


Loopbaan Ab van't Laar

1963 Nijmegen

In 1963 ging Ab van ’t Laar werken als wetenschappelijk hoofdambtenaar in het Radboudumc. Vier jaar later werd hij hoofd van de Polikliniek Inwendige Ziekten. Daarnaast werd hij in 1969 benoemd tot lector Inwendige Geneeskunde (hoogleraar A). Van ’t Laar vervulde deze functies tot 1980. Daarna werd hij hoofd van de afdeling Inwendige Ziekten en werd hij benoemd tot hoogleraar B.

1980 Nijmegen

Bij zijn benoeming tot hoofd van de afdeling Interne Geneeskunde in 1980 kreeg hij het mandaat om bij de opkomst van de deelspecialismen de eenheid binnen de inwendige specialismen te behouden, en zorg te dragen voor het voortbestaan van de afdeling algemeen interne geneeskunde.

Van 1977 tot 1979 was van ‘t Laar lid en vice-decaan van het Faculteitsbestuur. Van circa 1980 tot 1992 was hij tevens voorzitter van de artsexamencommissie. Dit omvatte onder meer de wekelijkse uitreiking van de artsenbul met telkens originele toespraken over actuele onderwerpen.

In zijn wetenschappelijke loopbaan ontwikkelde hij vier succesvolle en voor Nijmegen nieuwe onderzoekprogramma's: functionele buikklachten, diabetes mellitus, hypertensie en lipoproteïnen. Van ’t Laar begeleidde 25 promovendi, van wie er 10 later zelf hoogleraar werden in Nijmegen. Zijn wetenschappelijk onderzoek is beschreven in ongeveer 50 internationale publikaties.

 


Neven­activiteiten

 • lid Concilium Internum van de Nederlandse Internisten Vereniging (1980 tot 1992)
 • redacteur Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (4 jaar, midden jaren '80)
 • bestuurslid van het Diabetes Fonds (midden jaren '80)
 • met prof dr J Van der Meer (Amsterdam) auteur van het Leerboek "Anamnese en Lichamelijk Onderzoek", (Reed Elsevier1e druk in 1997, 7e druk in 2014)

Leeropdracht

Algemene Inwendige Geneeskunde

Opleiding

 • 1942-1948 Middelbare school (Murmellius Gymnasium bèta, Alkmaar)
 • 1948-1956 Universiteit (Geneeskunde, Gemeente Universiteit Amsterdam (UvA)
 • 1958-1963 Specialisatie Inwendige Geneeskunde (Gemeenteziekenhuizen van ’s-Gravenhage) Opleider: dr. G. Blomhert
 • 1967 Promotie (Katholieke Universiteit Nijmegen) Promotor: prof. dr. C.L.H. Majoor
 • Titel proefschrift: Stoornissen in de uitscheiding van water in het bijzonder bij een tekort aan cortisol
 • Medewerkers
 • Intranet