Personen Ad Stadhouders

Ad Stadhouders

 • Geboren: 30 december 1927 (Boxtel)
 • Overleden: 1 december 2017 (Malden)
 • Benoeming: 1967 (lector), 1980 (hoogleraar)
 • Emeritaat: 1992


Loopbaan Ad Stadhouders

1954 Nijmegen

Tijdens zijn studietijd was Ad Stadhouder docent Plant- en Dierkunde / Natuurlijke Historie aan middelbare scholen in Boxtel en Vught. In 1954 werd hij als eerste medewerker benoemd als ambtenaar voor het Centrale Laboratorium Electronenmicroscopie (Nijmegen). Zijn expertise op het terrein van de elektronenmicroscopie verwierf hij in Utrecht bij prof. dr. L.H. Bretschneider, die als eerste in Nederland de elektronenmicroscoop had geïntroduceerd. Deze kennis en ervaring kon Stadhouders nu in Nijmegen inzetten; hij introduceerde hier de elektronenmicroscoop. Twee jaar later werd hij benoemd tot docent Cytologie aan de Medische Faculteit van Nijmegen. Hij startte met zelfstandig research en wel vergelijkend onderzoek naar de bouw van de nefronen en het urinestelsel bij vertebraten (gewervelde dieren). In 1967 werd hij benoemd tot lector en in 1980 tot hoogleraar.

1980 Nijmegen

Stadhouders werkte veel samen met de afdeling Pathologische Anatomie (prof. H.J.G. Wyers en prof. dr. P.H.M. Schillings), de afdeling Cytologie en Histologie (prof. dr. C.R. Jerusalem) en met het Laboratorium voor Anatomie en Embryologie (prof. dr. H.J. Lammers). Maar vooral ook was samenwerking belangrijk met klinische afdelingen zoals Neurologie, Inwendige Zieketen, Pediatrie en Dermatologie. Hij had Urbain van Haelst als staflid die al snel het vak leerde en een autoriteit werd op zijn vakgebied (benoemd tot hoogleraar in 1980). In de tachtiger jaren ging Elektronenmicroscopie samen met Celbiologie en Histologie. Stadhouders werd toen ook verantwoordelijk voor de gecombineerde afdeling Celbiologie en Histologie.

Zijn onderzoek was inhoudelijk gevarieerd, maar zijn hoofdonderzoek betrof het programma mitochondriën en energiestofwisseling. In totaal begeleide Stadhouders 16 promoties. Vijf van zijn promovendi zijn in Nijmegen of elders hoogleraar geworden. Hij was coauteur van meer dan 300 publicaties. Daarnaast verzorgde hij de redactie van de Nederlandse vertaling van het boek Cellen, weefsels en organen (Van Kessel RG & Kardon RH, Natuur en Techniek, Maastricht-Brussel, 1983).Neven­activiteiten

 • Voorzitter van de Nederlandse Vereniging Wetenschappelijk Medewerkers (landelijk en plaatselijk).
 • Lid van het Faculteitsbestuur (1971-1973 en 1987-1989).
 • Vertegenwoordiger in de Preklinische Commissie.
 • Lid van de stuurgroep en (vanaf 1979) vicevoorzitter van het Katholiek Documentatie Centrum.
 • Voorzitter van de facultaire commissie Herstructurering Nijmeegse Faculteit der Geneeskunde (1969-1970).
 • Bestuurslid en voorzitter van de Nederlandse Vereniging Electronenmicroscopie.
 • Voorzitter van de Gerard Brom Stichting.
 • Rijksgecommitteerde voor het middelbaar onderwijs in Brabant en Limburg.
 • Voorzitter van de examencommissie van Geneeskunde.
 • Nauw betrokken bij de organisatie van het internationale congres Mitochondria and  Muscular Diseases aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam (1980).
 • Oprichter van voetbalclub Irene in Gemonde (1943).
 • Voorzitter tennisclub Swift in Nijmegen.
 • Vicevoorzitter Parochiebestuur H. Landstichting (1977-1992).
 • Voorzitter Stichting Handhaving en Restauratie complex H. Landstichting, kerk en parochie.
 • Evolutieleer en religie. 

Onder­scheidingen

 • Prijs voor de fototentoonstelling voor elektronenmicroscopie in Japan.
 • Erevoorzitter van tennisclub Swift te Nijmegen.

Leeropdracht

Submicroscopische Morfologie

Opleiding

 • 1939-1942 Middelbare school (Mulo, St. Petrus, Boxtel)
 • 1942-1946 Middelbare school (HBS bèta, St. Janslyceum, ‘s-Hertogenbosch)
 • 1946-1955 Universiteit (Biologie (cum laude), Rijksuniversiteit Utrecht)
 • 1965 Promotie (Katholieke Universiteit Nijmegen) Promotor: prof. dr. Ch. M.A. Kuyper
 • Titel proefschrift: Particulate Glycogen. A correlated electronmicroscopical and biochemical study