Personen Angela Maas

Profiel

prof. dr. Angela Maas
BIG-nummer: 49022621501Over Angela Maas

1982: ANIOS

Angela Maas was in 1982 ANIOS bij thoraxchirurgie in het St. Antonius ziekenhuis in Utrecht.

1988: Cardioloog

Na haar registratie als cardioloog in 1988 was ze tot 1992 als cardioloog chef de clinique werkzaam in het Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem en Velp. Vervolgens was ze cardioloog in de Isala Klinieken in Zwolle.

2003: Cardiologisch spreekuur voor vrouwen

De afgelopen twintig jaar specialiseerde zij zich in hartklachten bij vrouwen. In 2003 was zij de eerste in Nederland met cardiologische spreekuren specifiek voor vrouwen.

2012: Hoogleraar Radboudumc

In 2012 werd ze hoogleraar in het Radboudumc. Zij ziet op haar spreekuren vrouwelijke patiënten vanuit heel Nederland en regelmatig vanuit het buitenland.

Haar speerpunten in onderzoek zijn hartklachten bij vrouwen op middelbare leeftijd en de impact van vrouwspecifieke risicofactoren op hart- en vaatziekten. In diverse onderzoeksprojecten werkt ze samen met andere vakgebieden, onder meer gynaecologie, vasculaire interne geneeskunde, oncologie, health evidence en eerstelijnsgeneeskunde.

Ze heeft een expertisecentrum voor microvascular coronary disease (MCD) opgericht, en neemt deel aan de wereldwijde COVADIS-expertgroep en patiëntenregistratie. Zij werkt in diverse EU-funded projecten (EUGENMED, GENCAD) samen met Europese partners om de cardiologische zorg beter toegepast op vrouwen te maken (gynaecardiologie). Met andere EU-partners is een samenwerkingsregistratie gestart voor coronair dissecties (SCAD), een type hartinfarct dat vooral bij jonge vrouwen voorkomt. Haar ambitie is de komende jaren de cardio-oncologische begeleiding in de mammaketen te optimaliseren. Zij is een voorvechtster van gendersensitieve geneeskunde en het vrouwvriendelijker maken van de cardiologie.

2014: @hartvoorvrouwen

In 2014 richtte zij het Radboudumc-fonds @hartvoorvrouwen op om multidisciplinair onderzoek op terrein van vrouwengezondheid beter te financieren. Zij houdt in dit kader veel lezingen om ook vrouwen zelf te motiveren en enthousiasmeren. Ze wil een rolmodel zijn voor jonge ambitieuze vrouwen in de gezondheidszorg. Contacten met het bedrijfsleven moeten een connectie hebben met het verbeteren van de positie van vrouwen, hier en over de grenzen heen. Daarbij werkt interactie met kunst, cultuur en onderwijs zeer inspirerend.


Functie(s)

 • gast

Opleiding

 • Middelbare school (Stedelijk Gymnasium, Utrecht) 1968-1974
 • Universiteit (Geneeskunde, Rijksuniversiteit Groningen) 1974-1981
 • Specialisatie (Interne Geneeskunde, St. Antonius ziekenhuis, Nieuwegein) 1983-1985
lees meer

Opleiding

 • Middelbare school (Stedelijk Gymnasium, Utrecht) 1968-1974
 • Universiteit (Geneeskunde, Rijksuniversiteit Groningen) 1974-1981
 • Specialisatie (Interne Geneeskunde, St. Antonius ziekenhuis, Nieuwegein) 1983-1985
 • Specialisatie Cardiologie (St. Antonius ziekenhuis, Nieuwegein) 1985-1987
 • Promotie (Rijksuniversiteit Utrecht) 2006

Onder­scheidingen

 • 2001: Withering Award- werkgroep Cardiology centra Nederland (WCN)
 • 2010: Libelle Award
 • 2010: Corrie Hermann Prijs, Vereniging Nederlandse Vrouwelijke Artsen
lees meer

Onder­scheidingen

 • 2001: Withering Award- werkgroep Cardiology centra Nederland (WCN)
 • 2010: Libelle Award
 • 2010: Corrie Hermann Prijs, Vereniging Nederlandse Vrouwelijke Artsen
 • 2011-2016: OPZIJ top 10, meest invloedrijke arts Nederland
 • 2013: Theodor award, radioprogramme OBA-live
 • 2014: Hermesdorf-award Radboud University Nijmegen
 • 2015: Innovatie Award @VrouwenvanNu
 • 2017: geridderd tot ‘Officier van Oranje Nassau’

Nevenfuncties

 • Reviewer van de Nederlandse Hartstichting & NOW-ZonMw applications (2005-?).
 • Fellow van de European society Cardiology (FESC) (2008).
 • Medeoprichter van de werkgroep Gender (NVVC) (2009-?).
lees meer

Nevenfuncties

 • Reviewer van de Nederlandse Hartstichting & NOW-ZonMw applications (2005-?).
 • Fellow van de European society Cardiology (FESC) (2008).
 • Medeoprichter van de werkgroep Gender (NVVC) (2009-?).
 • Deelnemer van de richtlijncommissie CVD-NVOG (2012-2014).
 • Deelnemer van de Achmea Health Challenge (2013).
 • Deelnemer van Dutch Alliance Gender & Health (2013-2016).
 • Editor van de cardiologie-sectie van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (2013-?).
 • Editor van de cardiologie-sectie van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (2013-?).
 • Lid van de commissie van Corrie Hermann Prijs (VNVA) (2014-?).
 • Lid van de adviesraad van “Herzpark Hardterwald” Monchengladbach (2014-?)
 • Lid van de adviesraad van de “Zuid-Oost” klinieken Amsterdam (2014-?).
 • Deelnemer van de ZonMw Kennisagenda Gender& Gezondheid 2015 (2015).
 • Lid van de editorial board van Maturitas (2015-?)
 • Lid van de Raad van Toezicht van de Saxenburgh Groep Coevorden/Hardenberg (2015-?)
 • Bestuurslid van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) (2015-?).
 • Lid van het Stichtingsbestuur Opzij (2015-?)

Angela Maas principal clinician

Medische zorg is vaak onterecht afgestemd op het mannenmodel. Cardioloog Angela Maas vervult al jaren een pioniersfunctie om meer naar de verschillen tussen mannen en vrouwen te gaan kijken. Ze krijgt hiervoor steeds meer erkenning. lees meer

Angela Maas principal clinician

Medische zorg is vaak onterecht afgestemd op het mannenmodel. Cardioloog Angela Maas vervult al jaren een pioniersfunctie om meer naar de verschillen tussen mannen en vrouwen te gaan kijken. Ze krijgt hiervoor steeds meer erkenning.

‘De overlevers van borstkanker een kwalitatief betere toekomst bieden.’ 

‘Ik heb mij als cardioloog gespecialiseerd in hart- en vaatziekten bij vrouwen. Medische zorg is vaak – onterecht - afgestemd op het mannenmodel.  Klachten, diagnostiek en behandeling van hartproblemen verschillen wezenlijk tussen mannen en vrouwen. Ik wil anderen enthousiasmeren om meer naar deze verschillen te kijken. Want: dan ga je ook meer zien.’

Betere cardiologische zorg voor overlevers van borstkanker

‘Samen met het oncologisch mamma-team wil ik de zorg voor het hart bij vrouwen met borstkanker verbeteren. Door bestraling  in het borstgebied en chemotherapie kunnen vrouwen  schade aan het hart oplopen. Voor hartpatiënten die borstkanker krijgen, is dat risico op behandelschade nog hoger. 
Daarom wil ik de cardiale monitoring efficiënter maken. Met verfijnde beeldvormende technieken kunnen we schade aan het hart steeds vroeger opsporen. Daarmee kunnen we patiënten met een verhoogd risico beter volgen. Samen met UMC Utrecht en enkele ziekenhuizen uit onze regio willen we hierin gaan samenwerken en grootschalig onderzoek van de grond tillen. Dat hoop ik binnen mijn PC-schap te realiseren. Doel: de overlevers van borstkanker een kwalitatief betere toekomst bieden.’ 

Andere ambities

‘Ik wil de zorg voor vrouwen met zwangerschapsvergiftiging (preeclamsie) verbeteren. Samen met UMC Utrecht volgen wij vrouwen met een doorgemaakte preeclampsie. Najaar 2016 starten we een project (EUREGIO), waarbij vrouwen met een risicozwangerschap thuis de bloeddruk kunnen meten. Dit gebeurt in samenwerking met het Radboudumc REshape Center.

We gaan eind dit jaar starten met een EU-ESC registratie van patiënten die een scheur in de kransslagader hebben gehad. Dit treft voor 90 procent jonge vrouwen.

We hebben een prachtig behandelingsmodel gemaakt voor vrouwen met microvasculaire angina pectoris (MCD). Zij hebben pijn op de borst door een stoornis van de kleine vaatjes van de hartspier. Hier gaat collega dr. Suzette-Elias (junior principal clinician) de wetenschappelijke leiding nemen.

In mijn vrije tijd schrijf ik aan het Manual of  Female Cardiology, dat eind 2016 uitkomt. Een broodnodig internationaal handboek voor cardiologen over de vrouwelijke hartpatiënt.’

Samenwerking met andere vakgebieden

‘Ik zoek steeds meer de samenwerking op met andere vakgebieden. Juist op de snijvlakken ligt de innovatie en dat leidt tot een betere patiëntenzorg. Versterking van het interne en externe netwerk vergroot ook de mogelijkheden om onderzoeksaanvragen bij subsidiegevers gehonoreerd te krijgen. 

Ik hoop veel te leren van de ervaringen van Principal Clinicians die mij voorgingen. Ik ben ook graag een voorbeeld en mentor voor de jongere garde. Life-long learning is de enige manier om je binnen je vak te blijven ontwikkelen.’
 
 • Medewerkers
 • Intranet