Personen Angela Maas

contact

prof. dr. Angela Maas
BIG-nummer: 49022621501Over Angela Maas

1982: ANIOS

Angela Maas was in 1982 ANIOS bij thoraxchirurgie in het St. Antonius ziekenhuis in Utrecht.

1988: Cardioloog

Na haar registratie als cardioloog in 1988 was ze tot 1992 als cardioloog chef de clinique werkzaam in het Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem en Velp. Vervolgens was ze cardioloog in de Isala Klinieken in Zwolle.

2003: Cardiologisch spreekuur voor vrouwen

De afgelopen twintig jaar specialiseerde zij zich in hartklachten bij vrouwen. In 2003 was zij de eerste in Nederland met cardiologische spreekuren specifiek voor vrouwen.

2012: Hoogleraar Radboudumc

In 2012 werd ze hoogleraar in het Radboudumc. Zij ziet op haar spreekuren vrouwelijke patiënten vanuit heel Nederland en regelmatig vanuit het buitenland.

Haar speerpunten in onderzoek zijn hartklachten bij vrouwen op middelbare leeftijd en de impact van vrouwspecifieke risicofactoren op hart- en vaatziekten. In diverse onderzoeksprojecten werkt ze samen met andere vakgebieden, onder meer gynaecologie, vasculaire interne geneeskunde, oncologie, health evidence en eerstelijnsgeneeskunde.

Ze heeft een expertisecentrum voor microvascular coronary disease (MCD) opgericht, en neemt deel aan de wereldwijde COVADIS-expertgroep en patiëntenregistratie. Zij werkt in diverse EU-funded projecten (EUGENMED, GENCAD) samen met Europese partners om de cardiologische zorg beter toegepast op vrouwen te maken (gynaecardiologie). Met andere EU-partners is een samenwerkingsregistratie gestart voor coronair dissecties (SCAD), een type hartinfarct dat vooral bij jonge vrouwen voorkomt. Haar ambitie is de komende jaren de cardio-oncologische begeleiding in de mammaketen te optimaliseren. Zij is een voorvechtster van gendersensitieve geneeskunde en het vrouwvriendelijker maken van de cardiologie.

2014: @hartvoorvrouwen

In 2014 richtte zij het Radboudumc-fonds @hartvoorvrouwen op om multidisciplinair onderzoek op terrein van vrouwengezondheid beter te financieren. Zij houdt in dit kader veel lezingen om ook vrouwen zelf te motiveren en enthousiasmeren. Ze wil een rolmodel zijn voor jonge ambitieuze vrouwen in de gezondheidszorg. Contacten met het bedrijfsleven moeten een connectie hebben met het verbeteren van de positie van vrouwen, hier en over de grenzen heen. Daarbij werkt interactie met kunst, cultuur en onderwijs zeer inspirerend.


Functies

 • cardioloog
 • cardioloog

Opleiding

 • Middelbare school (Stedelijk Gymnasium, Utrecht) 1968-1974
 • Universiteit (Geneeskunde, Rijksuniversiteit Groningen) 1974-1981
 • Specialisatie (Interne Geneeskunde, St. Antonius ziekenhuis, Nieuwegein) 1983-1985
lees meer

Opleiding

 • Middelbare school (Stedelijk Gymnasium, Utrecht) 1968-1974
 • Universiteit (Geneeskunde, Rijksuniversiteit Groningen) 1974-1981
 • Specialisatie (Interne Geneeskunde, St. Antonius ziekenhuis, Nieuwegein) 1983-1985
 • Specialisatie Cardiologie (St. Antonius ziekenhuis, Nieuwegein) 1985-1987
 • Promotie (Rijksuniversiteit Utrecht) 2006

Onder­scheidingen

 • 2001: Withering Award- werkgroep Cardiology centra Nederland (WCN)
 • 2010: Libelle Award
 • 2010: Corrie Hermann Prijs, Vereniging Nederlandse Vrouwelijke Artsen
lees meer

Onder­scheidingen

 • 2001: Withering Award- werkgroep Cardiology centra Nederland (WCN)
 • 2010: Libelle Award
 • 2010: Corrie Hermann Prijs, Vereniging Nederlandse Vrouwelijke Artsen
 • 2011-2016: OPZIJ top 10, meest invloedrijke arts Nederland
 • 2013: Theodor award, radioprogramme OBA-live
 • 2014: Hermesdorf-award Radboud University Nijmegen
 • 2015: Innovatie Award @VrouwenvanNu
 • 2017: geridderd tot ‘Officier van Oranje Nassau’

Nevenfuncties

 • Reviewer van de Nederlandse Hartstichting & NOW-ZonMw applications (2005-?).
 • Fellow van de European society Cardiology (FESC) (2008).
 • Medeoprichter van de werkgroep Gender (NVVC) (2009-?).
lees meer

Nevenfuncties

 • Reviewer van de Nederlandse Hartstichting & NOW-ZonMw applications (2005-?).
 • Fellow van de European society Cardiology (FESC) (2008).
 • Medeoprichter van de werkgroep Gender (NVVC) (2009-?).
 • Deelnemer van de richtlijncommissie CVD-NVOG (2012-2014).
 • Deelnemer van de Achmea Health Challenge (2013).
 • Deelnemer van Dutch Alliance Gender & Health (2013-2016).
 • Editor van de cardiologie-sectie van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (2013-?).
 • Editor van de cardiologie-sectie van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (2013-?).
 • Lid van de commissie van Corrie Hermann Prijs (VNVA) (2014-?).
 • Lid van de adviesraad van “Herzpark Hardterwald” Monchengladbach (2014-?)
 • Lid van de adviesraad van de “Zuid-Oost” klinieken Amsterdam (2014-?).
 • Deelnemer van de ZonMw Kennisagenda Gender& Gezondheid 2015 (2015).
 • Lid van de editorial board van Maturitas (2015-?)
 • Lid van de Raad van Toezicht van de Saxenburgh Groep Coevorden/Hardenberg (2015-?)
 • Bestuurslid van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) (2015-?).
 • Lid van het Stichtingsbestuur Opzij (2015-?)