Baziel van Engelen principal clinician

De afgelopen jaren heeft Baziel van Engelen meerdere initiatieven ontplooid om de ‘Menselijke Maat’ in het Radboudumc onder de aandacht te brengen en verder te laten ontwikkelen. Door al deze initiatieven en de bewegingen op de verschillende plaatsen in ons huis te bundelen, zichtbaar te maken en te delen vanuit een 'Rethink Unstitute', wil de Principal Clinician de Menselijke Maat in de praktijk van ons werk verankeren. Met de nadruk op Un-stitute, vanuit het vrij-denken en de inspiratie, om ruimte te geven aan iedereen die vorm wil geven aan een idee rondom de menselijke maat. 

Reflectie op menselijkheid”

“We zijn in deze wereld vooral (in)gericht op maakbaarheid en het voortdurend meten van succes. Voor zoiets als ‘menselijkheid’ hebben we geen objectieve meetlat. Er is in ons huis een groeiende aandacht voor waarden die niet zonder meer hard gemaakt kunnen worden. Hoewel dat eigenlijk heel gewoon zou moeten zijn (zorg gaat immers over mensen) is er onder de noemer ‘menselijke maat’ een zoektocht gaande naar de betekenis van ons handelen in relaties met patiënten en met elkaar, naar reflectie op de menselijkheid in ons werk. Wat zich inmiddels ook heeft vertaald naar de menselijke maat als een van de vier pijlers in het strategisch beleid van de Raad van Bestuur."

Rethink Institute: menselijkheid op tafel

"Het doel van het Rethink Institute is verbinding en balans te vinden tussen enerzijds technologisch noodzakelijke ontwikkelingen en anderzijds thema’s als zingeving, menselijke maat en zachte waarden. Er lijkt iets tegenstrijdigs te zitten in het vormgeven van dat wat niet grijpbaar is. Iets van vorm of organisatie is wel nodig om de menselijkheid van ons werk meer ‘op tafel’ te krijgen. Niet als centrum of instituut, maar als een beweging van mensen, die in verschillende rollen en op verschillende plekken in ons instituut werkzaam zijn, die iets van waarde in het midden van de gemeenschap neerleggen, het ter sprake brengen, laten oplichten. Ik noem het een Rethink Unstitute om ook in de naam te laten zien wat ik bedoel: dat het in de zorg nooit om het instituut zelf mag gaan, maar om wat het instituut (bijna letterlijk) kan betekenen. Wat 'de menselijke maat' concreet betekent is niet iets wat iemand weet en vervolgens overdraagt, maar iets dat iemand probeert oprecht te leven, zoekend, soms een inspiratie voor anderen, soms geïnspireerd door anderen."

Learning community, met en voor elkaar

"Met het vormgeven van het 'Rethink Unstitute' wil ik een herkenbare en inspirerende plaats creëren voor iedereen die ruimte zoekt, een idee heeft om de menselijke maat verder vorm te geven. Bouwend aan bijeenkomsten die resulteren in een Nijmeegs maar ook landelijk netwerk rond ‘zin en zorg’, aan publicaties, aan de landelijke naam van het Radboudumc op het gebied van de menselijke maat in woord en daad. Maar bovenal werken aan een Radboud brede learning community, die met elkaar en anderen zoekt naar de praktische implicaties van een commitment aan 'de menselijke maat in de patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs’. Een voortdurend proces van practice-based lifelong learning, met en voor elkaar. De menselijke maat is nooit af." 
Personen Baziel van Engelen

Profiel

prof. dr. Baziel van Engelen
BIG-nummer: 19020868101


Over Baziel van Engelen

Hoogleraar Baziel van Engelen voert translationeel onderzoek uit: hij zet vragen van patiënten over spierziektes om in basisonderzoek. lees meer

Over Baziel van Engelen

Tekst volgt.

Functie(s)

 • hoogleraar/neuroloog

Nevenfuncties

 • Medisch Adviseur bij Spierziekten Nederland
 • Voorzitter bij Landelijk Expertise Centrum myotone dystrofie (samen met MUMC)
 • Voorzitter van Landelijk Expertise Centrum FSHD (samen met LUMC)
lees meer

Nevenfuncties

 • Medisch Adviseur bij Spierziekten Nederland
 • Voorzitter bij Landelijk Expertise Centrum myotone dystrofie (samen met MUMC)
 • Voorzitter van Landelijk Expertise Centrum FSHD (samen met LUMC)
 • Adviseur bij verschillende bedrijven, waaronder Arrowhead, Avidity, Biomarin, Dyne, Facio, Fulcrum, Ionis, Pepgen, TEVA
 • Lid van European Reference Network (Euro-NMD)
 • Voorzitter van Scientific advisory board van Euro-Dyma, European organisation on myotonic dystrophy
 • Lid van Scientific Advisory Committee bij FSH Global
 • Lid van Section translational neurology bij European Academy of Neurology
 • Lid van Clinical Trial Evaluation Committee (CTEC) bij Fondazione Telethon Rome
 • Initiatiefnemer van Radboud r u i m t e (Radboudumc)
 • Voorzitter DSMB Reach Fulcrum
 • Voorzitter van Commissie Identiteit (Radboudumc)

Researchfunctie

 • (junior) principal investigator

Baziel van Engelen principal clinician

De afgelopen jaren heeft Baziel van Engelen meerdere initiatieven ontplooid om de ‘Menselijke Maat’ in het Radboudumc onder de aandacht te brengen en verder te laten ontwikkelen. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet