Personen Chantal Bleeker-Rovers

Contact

dr. Chantal Bleeker-Rovers

+31 (0)24 361 63 19
contact

Chantal Bleeker principal clinician

'In het bijzonder zet ik mij in voor patiënten met onbegrepen koorts of Q-koorts. Daarnaast ben ik als expert betrokken bij acute infectieziektenuitbraken, zoals Ebola.’

lees meer

Chantal Bleeker principal clinician

‘Ik ben internist en heb mij gespecialiseerd in infectieziekten en acute geneeskunde. Ik zie patiënten die met een acute interne aandoening op de Spoedeisende Hulp belanden, maar werk ook aan de meer chronische zorg voor patiënten op de polikliniek. In het bijzonder zet ik mij in voor patiënten met onbegrepen koorts of Q-koorts. Daarnaast ben ik als expert betrokken bij acute infectieziektenuitbraken, zoals Ebola.’

Uitbraken van levensbedreigende infectieziekten

‘Bij onverwachte uitbraken van levensbedreigende en/of nieuwe infectieziekten komt de combinatie van mijn specialisaties goed van pas. Een uitbraak komt altijd onverwacht en vereist naast een gedegen voorbereiding ook snelle acties op het moment zelf en het vermogen om multidisciplinair samen te werken, zowel binnen als buiten het Radboudumc. Ook vraagt zo’n uitbraak niet alleen om zorg voor getroffen patiënten, we willen ook veiligheid van andere patiënten en medewerkers garanderen. Daarnaast spelen er vaak grote maatschappelijke belangen en ontstaat er onrust binnen en buiten ons ziekenhuis. Ik ga bijdragen aan het verminderen van deze onrust en het uitdragen van vertrouwen dat patiënten op veilige zorg kunnen rekenen bij het Radboudumc. Dat doe ik door verantwoordelijkheid te nemen voor een optimale voorbereiding, kennis uit te dragen en te zorgen voor optimale communicatie.’

Q-koorts

‘Ik vind het belangrijk dat patiënten die getroffen worden door een uitbraak niet alleen optimaal behandeld worden in de acute fase, maar ook erna. Vaak kampen patiënten dan nog met verschillende gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld in het geval van Q-koorts. Daarom heb ik in 2008 het Radboud Q-koorts Expertisecentrum mee opgericht om multidisciplinaire zorg voor Q-koortspatiënten na de acute uitbraak te optimaliseren. Inmiddels is er een multidisciplinaire regionale patiëntenbespreking waar we alle patiënten met chronische Q-koorts bespreken. Deze bespreking is afwisselend in het Jeroen Boschziekenhuis, het Bernhovenziekenhuis en het Radboudumc. Hierdoor kunnen patiënten soms in het lokale ziekenhuis behandeld blijven worden, wat voor veel patiënten prettiger is i.v.m. de reisafstand. Ook heb ik een intensieve samenwerking opgebouwd met de patiëntenvereniging voor Q-koorts: Q-uestion.’

Toekomstplannen

‘Over 3 jaar wil ik bereikt hebben dat er een blijvende goede voorbereiding is op uitbraken van verschillende infecties. Dit wil ik realiseren binnen het Radboudumc, maar ook in samenwerking met de regio. Zo kunnen we zorgen dat acties minder op het moment aankomen. Ook wil ik de input van patiënten gebruiken om de zorg onder strikte isolatiemaatregelen draaglijker te maken. Bijvoorbeeld door het inzetten van nieuwe communicatiemiddelen, zodat patiënten kunnen communiceren met familie/vrienden én medewerkers zonder dat deze personen fysiek aanwezig hoeven zijn in de patiëntenkamer. Daarnaast wil ik me inzetten om de psychische en fysieke omstandigheden waaronder artsen en verpleegkundigen moeten werken te optimaliseren. Bij persoonlijke beschermingsmaatregelen moet veiligheid gecombineerd worden met comfort. Op deze manier wil ik mijn bijdrage leveren aan de voortrekkersrol die het Radboudumc op het gebied van uitbraken van infectieziekten heeft, zodat we onze ‘significant impact on healthcare’ kunnen handhaven.

Als Principal Clinician word ik graag betrokken bij ontwikkelingen van de patiëntenzorg in Radboudbrede zin. Ook de zorg voor en het onderzoek naar het bevorderen van patiëntenparticipatie vind ik interessant. Over die onderwerpen denk ik graag mee.’

Radboud Institute for Health Sciences

Ideally, every procedure in clinical practice and public health should take place based on proof, instead of intuition or 'experience'. Our aim is to improve clinical practice and public health. read more