Personen Christian Bakker

Profiel

dr. Christian Bakker MScOver Christian Bakker

Dr. Christian Bakker is gezondheidszorgpsycholoog en programmaleider bij het Expertisecentrum voor Jonge Mensen met Dementie van Stichting Groenhuysen (Roosendaal). Hij is voorzitter van de wetenschappelijke raad en bestuurslid van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd, met als taakstelling het versterken van de verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek en de klinische praktijk. Hij is daarnaast als programmaleider Dementie op Jonge Leeftijd bij het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen en het Radboudumc als projectleider of als projectgroeplid betrokken bij diverse onderzoeksprojecten gericht op dementie op jonge leeftijd, bijvoorbeeld over beloop van dementie op jonge leeftijd en zorgbehoeften van de gezinsleden, psychosociale interventies en de organisatie van zorg voor de doelgroep.


Functies

  • senior researcher Eerstelijnsgeneeskunde

Nevenfuncties

  • Bestuurslid Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd
  • Voorzitter Wetenschappelijke Raad Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd
  • Programmaleider Dementie op Jonge Leeftijd Groenhuysen