Desiree Dona principal clinician

De ambitie van Desiree Dona, arbeidsgeneeskundige Oncologie, is om samen met collega’s, patiënten en behandelteams, de arbeidsgerichte zorg in (en buiten) het Radboudumc verder te ontwikkelen tot transmurale netwerkzorg voor werkende patiënten met een chronische aandoening. Arbeid is voor ieder mens een groot goed om het leven een betekenisvolle bijdrage te geven. Arbeid vanaf de diagnose meenemen in het hele behandeltraject, als doel én als medicijn, daar werkt Desiree hard aan. Persoonsgerichte zorg, door de schotten tussen het zorg- het arbeidsdomein heen organiseren, helpt de (werkende) patiënt met een chronische aandoening. Een van de grote uitdagingen is volgens Desiree om deze innovatieve persoonsgerichte zorg ook structureel gefinancierd te gaan krijgen.
Personen Desiree Dona

Profiel

drs. Desiree Dona
BIG-nummer: 99046630501


Functies

  • klinisch arbeidsgeneeskundige

Opleiding

  • geregistreerd bedrijfsarts
  • BACO opleiding (Bedrijfsarts consulent oncologie)
  • supervisie opleiding
lees meer

Opleiding

  • geregistreerd bedrijfsarts
  • BACO opleiding (Bedrijfsarts consulent oncologie)
  • supervisie opleiding
  • BROK

Onder­scheidingen

  • Principal Clinician

Desiree Dona principal clinician

De ambitie van Desiree Dona, arbeidsgeneeskundige Oncologie, is om samen met collega’s, patiënten en behandelteams, de arbeidsgerichte zorg in (en buiten) het Radboudumc verder te ontwikkelen tot transmurale netwerkzorg voor werkende patiënten met een chronische aandoening.

lees meer