Dietmar Ulrich principal clinician

‘Binnen de plastische chirurgie ben ik gespecialiseerd in reconstructieve chirurgie van de vrouwelijke borst. Ik behandel vrouwen met borstkanker of genetisch verhoogde kans voor borstkanker en aangeboren afwijkingen. Borstreconstructies kunnen we uitvoeren tijdens de operatie waarin we ook de amputatie uitvoeren (directe reconstructie), maar ook tijdens een aparte operatie na de amputatie (secundaire reconstructie). We gebruiken vaak microchirurgische technieken om de reconstructie met lichaamseigen weefsel uit te voeren. Zo’n reconstructieve behandeling kunnen we combineren met de chirurgische verbetering van lymfoedeemproblemen . Dit is een gecombineerde transplantatie: onderbuikvet voor de borstreconstructie en een lymfekliertransplantatie vanuit de lies naar de oksel. Verder kunnen we lymfoveneuze shunts maken, dat is een bypass tussen lymfvat en ader, waardoor het lymfevocht een betere afvoer krijgt. Het Radboudumc is het eerste centrum voor supermicrochirurgie van lymfevaten in Nederland.’

Kwaliteitscentrum voor borstreconstructie

‘Ik heb me ingezet om van het Radboudumc een toonaangevend centrum te maken voor borstreconstructie met lichaamseigen weefsel en protheses, waarbij we gebruikmaken van innovatieve technieken. Zo werken we bijvoorbeeld met de PAP-flap-methodiek waarbij je eigen lichaamsweefsel uit dij/bil gebruikt voor de reconstructie. Deze nieuwe techniek gebruiken we bij vrouwen zonder buikvet. Hierdoor hebben zij minder opvallende littekens. Onze kwaliteitscijfers zijn aantoonbaar onderscheidend ten opzichte van andere centra voor reconstructieve chirurgie.’

To have a significant impact on breast reconstruction  

‘Mijn ambitie is om van het Radboudumc een topreferentiecentrum voor borstreconstructie met lymfoedeembehandeling te maken. Ook wil ik het borstreconstructienetwerk Nederland  (BorstreconstructieNET) oprichten waar patiënten, hun familieleden en andere geïnteresseerden informatie en ervaringen kunnen uitwisselen. Daarnaast zal ik me sterk maken voor goede scholing van huisartsen, oedeemtherapeuten en collega’s uit andere disciplines over geïndividualiseerde behandelingsopties voor borstreconstructie en/of lymfoedeembehandeling. De oprichting van een follow-up programma voor sneller herstel na borstreconstructie en lymfoedeembehandeling mag daarbij niet ontbreken. En ik wil een Radboudborstkankeralumni oprichten met jaarlijkse bijeenkomsten.’ 
 

Patiënt goed informeren 

‘Voor de patiënt wil ik voorlichtingsfilms ontwikkelen over de behandeling en het nazorgtraject en een jaarboek ‘mijn Radboudborst’ realiseren. Met kwaliteitscijfers en persoonlijke ervaringen van geopereerde patiënten. Daarmee wil ik informatie en operatieplanning voor de patiënt verbeteren. Ook ben ik van plan maandelijkse informatieovereenkomsten te organiseren voor specifieke patiëntengroepen met verscheidene informatiebehoeftes. Bijvoorbeeld over BRCA-genmutatie, borstkanker of lymfoedeemproblemen.’
‘Radboudbreed wil ik graag invloed uitoefenen op innovaties binnen de patiëntenzorg en zo bijdragen aan de Radboudstrategie. Ik zal daarvoor ook optreden als adviseur van de Raad van Bestuur. Uiteraard mogen collega’s van andere afdelingen me ook raadplegen voor advies over innovatieve persoonsgerichte zorg.‘
Personen Dietmar Ulrich

Profiel

prof. dr. Dietmar Ulrich
BIG-nummer: 19911277701


Over Dietmar Ulrich

Sinds 2012 is prof. dr. Ulrich hoogleraar voor plastische en esthetische chirurgie en afdelingshoofd van de plastische chirurgie van het Radboudumc. lees meer

Over Dietmar Ulrich

Sinds 2012 is prof. dr. Ulrich hoogleraar voor de plastische en esthetische chirurgie en afdelingshoofd van de plastische chirurgie van het Radboudumc. Daarnaast is hij opleider voor arts assistenten tot plastisch chirurg bij het Radboudumc.
Prof. Ulrich heeft zich gespecialiseerd in de reconstructie van grote wonden na ongevallen, kanker chirurgie en aangeboren afwijkingen. Vooral gaat de aandacht van prof Ulrich uit naar de borstreconstructies. De borstreconstructies voert hij uit met protheses en eigen weefsel van de patiënt.
Vaak worden patiënten met moeilijke problemen naar hem door verwezen voor een tweede of derde mening.

"Naast herstel van vorm en functie speelt het esthetische uiterlijk na een reconstructieve ingreep voor mij een cruciale rol. 'Achieving normal' is voor mij het belangrijkste principe van de moderne reconstructieve plastische chirurgie. De patiënt staat bij  mij centraal. Ik hecht veel waarde aan kwaliteit en individuele medische beslissingen welke we voorafgaand uitvoerig bespreken. De behandeling is pas compleet als de patiënt en ik tevreden zijn."

Functie(s)

  • plastisch chirurg/afdelingshoofd

Opleiding

  • Prof. Ulrich komt uit Duitsland. Hij studeerde geneeskunde aan de universiteit in Kiel (Duitsland) met buitenlandse stages in Zwitserland.
  • Hij is opgeleid tot plastisch chirurg op de afdeling plastische chirurgie van de RWTH in Aken (Duitsland), een van de grootste universitaire ziekenhuizen in Europa.

Onder­scheidingen

  • Prof. Ulrich heeft diverse nationale en internationale prijzen voor plastische en esthetische chirurgie gewonnen en heeft fellowships in New York, Rio de Janeiro en Gent gevolgd.

Dietmar Ulrich principal clinician

‘Ik heb me ingezet om van het Radboudumc een toonaangevend centrum te maken voor borstreconstructie met lichaamseigen weefsel en protheses, waarbij we gebruikmaken van innovatieve technieken.' lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet