Neven­activiteiten

 • Member van de advisory board Biomaterials.
 • Referee van onder andere: Caries Research, Archives of Oral Biology, Journal of Dental Research, Journal of Materials Science: Materials in Medicine en Journal de Materiaux Dentaires.
 • Organisator van het eerste in Nederland te houden internationale symposium ‘Dental Tissues and Materials’ (Nijmegen, 1971).
 • Adviseur bij enkele fabrikanten van tandheelkundige materialen in Nederland en Duitsland, waaronder Merck (Darmstadt) en Sanatis (Rosbach) (1969-1975).
 • Voorzitter van het onderzoeksprogramma Harde Tandweefsels en Cariës aan de Radboud Universiteit en ontvanger van subsidies van ZWO (Medigon) en STW (1975-1988).
Personen Ferd Driessens

Ferd Driessens

 • Geboren: 26 februari 1937 (Venray)
 • Overleden: 30 maart 2008 (Roermond)
 • Benoeming: 1967 (lector), 1970 (hoogleraar), 1989-1991 (buitengewoon hoogleraar)


Loopbaan Ferd Driessens

1957 Utrecht

Na zijn middelbare school ging Ferd Driessens als chemisch analist werken bij DSM (Geleen). Tijdens zijn studie in Utrecht gaf hij scheikunde- en natuurkundeles aan het Van der Puttlyceum (Eindhoven). Na zijn afstuderen startte hij met zijn promotietraject aan de Technische Hogeschool Eindhoven. Dit combineerde hij met zijn werk daar als wetenschappelijk medewerker. Daarnaast was hij tot 1967 leraar fysische chemie bij het Instituut voor Hoger Beroepsonderwijs (Eindhoven) en wetenschappelijk medewerker bij de Philips Research Laboratoria.

1967 Nijmegen

In 1967 werd Driessens benoemd tot lector Tandheelkundige Materialen aan de Radboud Universiteit. Daarnaast werkte hij als wetenschapper bij het National Bureau of Standards (Washington DC). In 1970 volgde zijn benoeming tot hoogleraar. In die functie richtte Driessens zich op het inrichten en begeleiden van onderwijs in de diverse klinisch toegepaste materialen. Zijn wetenschappelijke interesse ging vooral uit naar de structuur en samenstelling van de harde tandweefsels, glazuur en dentine en naar het precieze mechanisme van cariësprotectie door mineralen en fluoride.

1973 Nijmegen

Driessens was medeauteur van het leerboek Tandheelkundige Materialen (1973). Onder zijn leiding werd het onderwijs in de Tandheelkundige Materiaalkunde ingepast in het toen nieuwe bloksysteem van het tandheelkundige curriculum.

Regelmatig werkte Driessens samen met de Rijksuniversiteit Gent, de Vrije Universiteit Amsterdam, de Technische Universiteit Eindhoven, TNO en de afdeling Organische Chemie van de Radboud Universiteit. Driessens trad 25 keer op als promotor. Wereldwijd gaf hij vele voordrachten op internationale symposia, waarvan 12 maal op uitnodiging. Hij was (mede)auteur van 269 publicaties.

Gedurende de laatste jaren van zijn loopbaan (1987-1998) bekleedde hij een hoogleraarschap Dental Technology aan de Unversität Witten-Herdecke (twee promovendi) en een gasthoogleraarschap Biomaterials Science aan de afdeling Material Science and Metallurgy van de Unversitat Politechnica Catalunya te Barcelona (vier promovendi).


Leeropdracht

Wetenschap en Technologie van Tandheelkundige Materialen

Opleiding

 • 1949-1954 Middelbare school (Gymnasium bèta, Venlo)
 • 1957-1962 Universiteit (Scheikunde en Natuurkunde Rijksuniversiteit Utrecht)
 • 1964 Promotie (Technische Hogeschool Eindhoven) Promotor: prof. G.D. Rieck
 • Titel proefschrift: De plaats en waardigheid van kationen in mangaanijzerspinellen
 • Medewerkers
 • Intranet