Personen Ferd Sturmans

Ferd Sturmans

 • Geboren: 15 november 1938 (Schinveld)
 • Benoeming: 1977 (lector), 1979-1982 (hoogleraar Nijmegen), 1982 (Maastricht)
 • Emeritaat: 2003 (Maastricht)


Loopbaan Ferd Sturmans

1965 Nijmegen

Na zijn artsexamen was Ferd Sturmans korte tijd in militaire dienst. Daarna kreeg hij vrijstelling van militaire dienst vanwege zijn onderzoek op het Instituut voor Sociale Geneeskunde te Nijmegen. Hier was hij wetenschappelijk medewerker van 1965-1967.  Vervolgens werkte hij van 1967-1970
als plaatsvervangend hoofd van de Medische Dienst van de Zwakzinnigeninrichting Boldershof (Druten) en als parttime wetenschappelijk medewerker van het Instituut voor Sociale Geneeskunde. In 1970 werd hij ingeschreven in het register van erkende sociaal-geneeskundigen, in de tak algemene gezondheidszorg. In datzelfde jaar werd hij wetenschappelijk hoofdambtenaar A aan het Instituut voor Sociale Geneeskunde (1970-1973).

1973 Rotterdam

In 1973 volgde Sturmans’ benoeming tot hoofd van de afdeling G.V.O. van de GG en GD in Rotterdam (directeur: prof. dr. L. Burema). Deze functie vervulde hij tot 1977. In 1976 werd hij aan de Landbouwhogeschool te Wageningen benoemd tot buitengewoon  hoogleraar Gezondheidsleer, in het bijzonder de Epidemiologie (1976-1982). In 1977 werd hij lector Sociale Geneeskunde, in het bijzonder de Epidemiologie, aan de Radboud Universiteit. Twee jaar later volgde zijn benoeming tot hoogleraar en hoofd van de afdeling Sociale Geneeskunde van de Radboud Universiteit.

1982 Maastricht

In 1982 verliet Sturmans Nijmegen voor Maastricht, waar hij hoogleraar Epidemiologie werd aan de Rijksuniversiteit Limburg en van 1985-1990 decaan van de faculteit der Geneeskunde. In 1993 werd hij directeur en Hoofd van Dienst van de GGD Rotterdam en omstreken. Van 1995 tot 2003 was hij parttime hoogleraar Epidemiologie en Gezondheidsbeleid aan de Erasmus Universiteit. Sturmans heeft 400 wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan, waarvan 245 in nationale en 155 in internationale tijdschriften. Hij schreef 11 boeken en begeleidde 40 promoties waarvan 8 in Nijmegen .Neven­activiteiten

 • Secretaris van de Algemene Nederlandse Vereniging voor Sociale Geneeskunde (ANVSG).
 • Vertegenwoordiger van de ANVSG in het hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst  (1970-1974).
 • Lid van de commissie Epidemiologisch Onderzoek van de Raad voor Gezondheidsresearch TNO (1975-1980).
 • Lid van de commissie Voeding en Hart- en Vaatziekten en lid van de Oriënteringscommissie van de Voedingsraad (1976-1980).
 • Lid of voorzitter van verschillende stuurgroepen en commissies van het Ministerie van VWS.
 • Lid (sinds 1979) en voorzitter (sinds 1982) van het bestuur / raad van toezicht van het Maasziekenhuis en verpleeghuis Madeleine in Boxmeer.
 • Lid van de wetenschappelijke adviesraad van de Hartstichting(1979-1982).
 • Lid van de wetenschappelijke raad voor de kankerbestrijding van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (1979-1983).
 • Lid van de Gezondheidsraad (1979-1994). Lid en voorzitter van verschillende commissies daarvan.
 • Lid (1980-1987) en voorzitter (1996-2004) van de redactie van het Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg.
 • Lid van het faculteitsbestuur van de Faculteit der Geneeskunde (vanaf 1984).
 • Lid van de concerted medical action (COMAC) Health Services Research EEG (1984-1987).
 • Decaan van de Faculteit der Geneeskunde (1985-1990).
 • Voorzitter en lid van de werkgemeenschap Gezondheidszorgonderzoek van NWO (1985-1994).
 • Lid van de subcommissie Medische Informatica van de KNAW (1986-1987).
 • Lid van het bestuur van het St Gregorius ziekenhuis Brunssum (1986-1990).
 • Lid van de executive committee van het Network of Community Oriented Schools of Medicine (1987-1991).
 • Directeur en hoofd van de Dienst GGD Rotterdam (vanaf 1993).
 • Lid van de visitatiecommissie van de medische faculteiten.
 • Voorzitter van ongeveer 25 panels van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).
 • Voorzitter van de programmacommissie Academische werkplaatsen Publieke Gezondheidszorg (2004-heden).

Onder­scheiding

 • Onderscheiding: Officier in de Orde van Oranje Nassau

Leeropdracht

Sociale Geneeskunde, in het bijzonder de epidemiologie

Opleiding

 • 1950-1957 Middelbare school (Gymnasium alfa, Gymnasium Sancti Alberti, Zenderen)
 • 1959 Middelbare school (staatsexamen Gymnasium bèta)
 • 1957-1964 Universiteit (Geneeskunde, Katholieke Universiteit Nijmegen)
 • 1965-1966 Universiteit (basiscursus Sociale Geneeskundede, Instituut Sociale Geneeskunde, Medische Faculteit, Nijmegen)
 • 1967 Promotie (Katholieke Universiteit Nijmegen) Promotor: prof. dr. A.Th.L.M. Mertens
 • Titel proefschrift: Lichamelijke invaliditeit bij jongens. Een epidemiologisch onderzoek in Zuid-Limburg
 • 1969-1979 Vervolgcursus Algemene Gezondheidszorg (Instituut voor Sociale Geneeskunde, Nijmegen)
 • Medewerkers
 • Intranet