Neven­activiteiten

 • Lid van de Universitaire Werkgroep Gezin en andere Leefvormen.
 • Lid van enkele commissies van de Gezondheidsraad, waaronder  Genetic Counseling, Foetale Chirurgie en Infantiele Encephalopathie.
 • Lid van de Werkgroep Erfelijkheidsadvisering.
 • Lid van de begeleidingscommissie Stichting Preventie Aangeboren Afwijkingen.
 • Consulent Kinderneurologie bij Orthopedagogisch Internaat Berk en Beuk, Ubbergen (1970-1995), Kinderhuis Reek (1971-2002), Johannastichting, Arnhem (1975-1979), afdeling Kinderrevalidatie Sint Maartenskliniek (1975-2000).
 • Oprichter (1972) en voorzitter van de Interdisciplinaire Werkgroep Neuromusculaire Aandoeningen Nijmegen.
 • Lid van de Medische Adviesraad Prinses Beatrix Fonds (1977-1999).
 • Bestuurslid van de Interfacultaire Werkgroep Taal- en Spraakgedrag (1981-2000).
 • Vicevoorzitter van de subfaculteit Geneeskunde en bestuurslid van de Faculteit Medische Wetenschappen (1985-1987).
 • Bestuurslid van de Stichting Onderzoek Neuromusculaire Ziekten (1985-1992).
 • Hoofd van het Interdisciplinair KinderNeurologisch Centrum (vanaf 1986).
 • Bestuurslid van het Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland (1988-1992).
 • Lid van het Directoraat Klinieken van het Radboudumc (1989-1992).
 • Lid van diverse commissies van de Faculteit Medische Wetenschappen, o.a. Onderwijscommissie, Wetenschapcommissie, Medisch Ethische commissie, Commissie Experimenteel Onderzoek op Mensen, Artsexamencommissie, Commissie Klinische Farmacie, Facultaire commissie Planning en Begroting en diverse stuurgroep- en blokcommissies (1989-2000).
 • Lid van de Commissie Ungelöste Fälle, Göttingen (1990-1999).
 • Bestuurslid van ’s Kooningsjaght (1995-1999).
 • Editor van het European Journal for Pediatric Neurology (1996-2001).
 • Lid van de scientific advisory board van de Korczak Foundation (2001-2009).
 • Lid van de Universitaire Onderzoeksschool IFKB (1996-2000).
 • Bestuurslid van De Samaritaan Gennep (1998-2001).
 • Lid van de Medische Adviesraad Vereniging Ouders van Kinderen met Stofwisselingsziekten VKS (1999-2000).
 • Formateur en interim hoofd van de afdeling Revalidatiegeneeskunde Radboudumc (2001-2004), van de afdeling Kinderneurologie Maxima Medisch Centrum (2001-2006) en van de afdeling Mensen met een Verstandelijke Beperking Radboudumc (2006-2009)
 • Formateur en interim directeur van het Consortium VG Oost Nederland (2006-2009).
 • Projectleider, later adviseur voor ontwikkeling van zorgketens (cure + care) voor chronisch neurologische aandoeningen bij SIZA Arnhem (2011-2015).
 • Bestuurlid van de Stichting De Boerderij (1999-heden).
 • Vicevoorzitter van de raad van toezicht van SIZA (2000-2009).
 • Lid van de stuurgroep Weesziekten en Weesgeneesmiddelen van VWS (2001-2014).
 • Lid van de raad van toezicht van GGZ Oost Brabant (2002-2006).
 • Bestuurslid van Stichting Het Dorp (2002-2009).
Personen Fons Gabreëls

Fons Gabreëls

 • Geboren: 6 december 1935 (Roosendaal)
 • Benoeming: 1977 (lector), 1980 (hoogleraar)
 • Emeritaat: 2000


Loopbaan Fons Gabreëls

1968 Nijmegen

Na zijn artsexamen werkte Fons Gabreëls anderhalf jaar als 1ste luitenant reserve-officier-arts in het Militair Hospitaal in Utrecht en hij startte tegelijk met zijn opleiding tot zenuwarts. In 1968 was hij oprichter en hoofd van de subafdeling Kinderneurologie van het Radboudumc. In 1977 volgde hier zijn benoeming tot lector in de Neurologie, in het bijzonder de kinderneurologie. Drie jaar later werd hij benoemd tot hoogleraar.

2000 Nijmegen

Na zijn emeritaat bleef hij nog onderwijs geven: Masterclass Psychologie Leiden, Genetische aspecten van Autisme (2002-2007), PAOG Radboudumc, Leer- en gedragsproblemen na trauma capitis bij kinderen (2003-2007), Postacademisch onderwijs GZ-psychologen Nijmegen, Genetische aspecten van Autisme (2005-2011).

Gabreëls begeleidde 36 promovendi en publiceerde 340 wetenschappelijke artikelen


Onder­scheidingen

 • Aanmoedigingsprijs Amsterdamsche Neurologen Vereeniging (1971)
 • Winkler medaille van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (1980)
 • Gedenkpenning Prinses Beatrix Fonds (1996)
 • Biemond penning (1998)
 • Officier in de Orde van Oranje Nassau (2001)
 • erelid van de Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie (2004)

Leeropdracht

Neurologie, in het bijzonder de kinderneurologie

Opleiding

 • Geboren: 6 december 1935 (Roosendaal)
 • Benoeming: 1977 (lector), 1980 (hoogleraar)
 • Emeritaat: 2000
 • Medewerkers
 • Intranet