Neven­activiteiten

 • Concertmeester van het Utrechts Studenten Koor en Orkest (1960-1966) en Symfonie Orkest Nijmegen (1976-2007).
 • Eerste violist van het Animato strijkkwartet en Valkhof strijkkwartet (sinds 1982).
 • Vioolbouwer (sinds 1986).
 • Voorzitter en bestuurslid van Stichting Hoogveld Instituut (1987-1990).
 • Voorzitter van Theofaan (1992-1998).
 • Voorzitter van de Stichting Edward Schillebeeckx (1994-2002).
 • Voorzitter Stichting Han Fortmann centrum (1995-2000).
 • Vicevoorzitter en voorzitter van het Thijmgenootschap (1995-2010).
 • Oprichter, president en member van European Section of The Academy of Operative Dentistry (1998-2007).
 • Voorzitter en van Justitia et Pax Nederland (1999-2009).
 • Vicevoorzitter van de raad van toezicht van de Stichting Sensis te Grave (2002-2004).
 • Voorzitter van het Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen (2006-2014).
 • Vicevoorzitter van de Studentenparochie H. Geest (2006-2014).
 • Voorzitter van de Stichting Kinder Oncologisch Centrum Nijmegen (2006-2020).
 • Voorzitter van het Mecenaat Gelders Orkest (2007-2012).
 • Lid van het Stichtingsbestuur van de Radboud Universiteit en het Radboudumc (2008-2012).
 • Voorzitter van de Stichting Bach Cantates Nijmegen (sinds 2010).
 • Vicevoorzitter van het parochiebestuur Heilige Stefanus (2014-2022).
 • Bestuurslid Prinses Maxima Centrum Foundation, Utrecht (2018-2022).
 • Voorzitter en mede-oprichter Stichting Kamermuziekconcours Gelre (2019-2022).
Personen Fons Plasschaert

Fons Plasschaert

 • Geboren: 3 januari 1942 (Helmond)
 • Benoeming: 1976
 • Emeritaat: 2007


Loopbaan Fons Plasschaert

1966 Haarlem

Na zijn tandartsexamen in 1966 werkte Plasschaert een jaar bij de landmacht als eerste luitenant reserve-officier-tandarts in Haarlem en Den Helder. In september 1967 werd hij aangesteld als tandarts-instructeur bij de opleiding tot tandarts aan de Radboud Universiteit. Daarnaast had hij zijn eigen parttime praktijk in Nijmegen. Eerst werkte hij op de afdelingen Prothetische Tandheelkunde en Tandheelkundige Röntgenologie. Van 1969 tot 1976 was hij chef de clinique op de afdeling Preventieve en Sociale Tandheelkunde. In 1972 volgde zijn promotie.

1976 Nijmegen

In 1976 werd hij benoemd tot hoogleraar Restauratieve Tandheelkunde en tot 2004 was hij voorzitter van de vakgroep Cariologie en Endodontologie. In 1985 was hij visiting professor aan de University of California (San Francisco). Van 1986 tot 1989 was hij vicevoorzitter van het bestuur van de faculteit der Medische Wetenschappen en was hij decaan van de subfaculteit Tandheelkunde. In 1986 was hij oprichter en voorzitter van TRIKON (Tandheelkundig Research Instituut Klinisch Onderzoek Nijmegen). Gedurende vier jaar (1990-1994) vervulde hij de functie van rector magnificus en was hij lid van het college van bestuur van de Radboud Universiteit.

1991 Rome

Daarnaast was hij van 1991 tot 1994 bestuurslid en secretaris van het Nederlands Instituut in Rome. In 1994 nam hij een sabbatical leave om als gasthoogleraar te werken aan de University of Manchester (UK) en de University of Kentucky (USA).

1995 Nijmegen

Van 1995 tot 2007 was hij weer werkzaam als hoogleraar Cariologie en Endodontologie. Plasschaert was voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Tandartsen, de directie van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, de Stichting Bevordering Tandheelkundige Kennis, oprichter en voorzitter van de Federatie van Tandheelkundig Wetenschappelijke verenigingen en president van de Association of Dental Education in Europe. Ook was hij principal investigator van het EU Thematische Netwerk DentEd.Plasschaert produceerde meer dan 200 wetenschappelijke publicaties en heeft 27 promovendi begeleid. Zijn tandheelkundige interessegebieden zijn tandheelkundige epidemiologie, cariologie, ergonomie, endodontie, restauratieve tandheelkunde en kwaliteit van tandheelkundige zorg.


Onder­scheidingen

 • KUN-gedenkpenning (2003)
 • Officier in de Orde van Oranje Nassau (2004)
 • fellow ad hominem Royal College of Surgeons Edinburgh (2005)
 • Ridder in de Orde van Sint-Gregorius de Grote (2013)
 • erelid Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde (2006)
 • erelid Symfonieorkest Nijmegen (2007)

Leeropdracht

Restauratieve Tandheelkunde, in het bijzonder conserverende tandheelkunde voor volwassenen

Opleiding

 • 1954-1960 Middelbare school (RK Lyceum voor het Gooi, Hilversum)
 • 1960-1966 Universiteit (Tandheelkunde, Rijksuniversiteit Utrecht)
 • 1965-1966 Assistentschap Pedodontie
 • 1972 Promotie (Katholieke Universiteit Nijmegen) Promotor: prof. dr. K.G. König
 • Titel proefschrift: Preventieve maatregelen en gebitsgezondheid bij schoolkinderen van 7-9 jaar.
 • Medewerkers
 • Intranet