Personen Frans Cremers

Profiel

prof. dr. Frans CremersOver Frans Cremers

1986: Nijmegen

Tijdens zijn studie Biologie deed Frans Cremers een hoofdvakstage bij de afdeling Moleculaire Biologie. Vanaf 1986 werkte hij aan zijn promotieonderzoek, dat als doel had complexe X-gebonden ziektebeelden genetisch in kaart te brengen. Zijn onderzoek spitste zich toe op een gebied van het X-chromosoom waar oorzakelijke genen voor erfelijke blindheid en doofheid werden vermoed. In 1990 publiceerde hij in Nature het eerste oorzakelijke gen betrokken bij erfelijke netvliesdegeneratie (CHM), dat door middel van ‘positional cloning’ was gevonden.

1993: Nijmegen

Na zijn promotie werkte hij – met een KNAW-subsidie – als gast-fellow in Dallas bij dr. M. Seabra, prof. M. Brown, en prof. J. Goldstein. In 1993 kwam hij terug naar Nijmegen en werd hij hoofd van de sectie Moleculaire Genetica van de afdeling Genetica van het Radboudumc. Deze functie vervulde hij tot 2011.

In 1995 publiceerde Cremers het eerste gen betrokken bij erfelijke doofheid (POU3F4). In de jaren negentig breidde hij het onderzoek uit naar autosomale vormen van netvliesziekten zoals retinitis pigmentosa, kegel-staaf dystrofie, en Leber congenitale amaurosis. Inmiddels heeft zijn onderzoeksgroep de genetische oorzaken gevonden van circa 30 genetische subtypen van erfelijke slechtziendheid. Ook werkt hij aan de ontwikkeling van kosten-efficiënte sequencingmethodes voor het analyseren van de circa 200 oorzakelijke genen

2005: Nijmegen

Tot en met 15 september 2014 publiceerde Cremers in totaal 258 peer-reviewed artikelen en 14 hoofdstukken in boeken. Hij begeleidde 21 promoties, waarvan 4 cum laude. Hij is Principal Investigator in het Radboud UMC sinds 2009.

Van 2005-2010 was Cremers opleidingsdirecteur van de master Molecular Mechanisms of Disease. In 2009 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar erfelijke netvliesziekten aan het COMSATS Institute of Information Technology (Islamabad, Pakistan). In 2014 werd hij tot visiting professor benoemd door de Stichting Postacademische Medische Cursussen bij de Faculty of Medicine Universitas (Jakarta, Indonesia).


Functie(s)

 • professor

Opleiding

 • 1972-1978 Middelbare school (Atheneum bèta, Bisschoppelijk College, Sittard)
 • 1978-1984 Universiteit (Biologie, Universiteit Nijmegen)
 • 1991 Promotie (Katholieke Universiteit Nijmegen, cum laude). Promotoren: prof. dr. H.H. Ropers en prof. dr. B. Wieringa. Titel proefschrift: Positional cloning of a candidate gene for choroideremia
lees meer

Opleiding

 • 1972-1978 Middelbare school (Atheneum bèta, Bisschoppelijk College, Sittard)
 • 1978-1984 Universiteit (Biologie, Universiteit Nijmegen)
 • 1991 Promotie (Katholieke Universiteit Nijmegen, cum laude). Promotoren: prof. dr. H.H. Ropers en prof. dr. B. Wieringa. Titel proefschrift: Positional cloning of a candidate gene for choroideremia
 • 1991-1996 Fellow Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen
 • 1992-1993 University of Texas, Southwestern Medical School (Dallas, Texas)

Onder­scheidingen

 • ‘Student Award’ in de categorie ‘predoctoral basis’ of the American Society of Human Genetics (1990 Cincinnati, USA)
 • Retinitis Pigmentosa Award for the Prevention of Blindness (1990, Essen, Germany)
 • De eerste European Vision Award (2007)
lees meer

Onder­scheidingen

 • ‘Student Award’ in de categorie ‘predoctoral basis’ of the American Society of Human Genetics (1990 Cincinnati, USA)
 • Retinitis Pigmentosa Award for the Prevention of Blindness (1990, Essen, Germany)
 • De eerste European Vision Award (2007)
 • Principal Lecturer star (2010)
 • Internationalisations Award (UMC St Radboud (2010)

Nevenfuncties

 • Lid van de VIDI-commissie van ZonMw (2009-2013)
 • Coördinator en bestuurslid van het consortium RD5000 (sinds 2010)
 • Coördinator van het European Retinal Disease Consortium (sinds 2009)
lees meer

Nevenfuncties

 • Lid van de VIDI-commissie van ZonMw (2009-2013)
 • Coördinator en bestuurslid van het consortium RD5000 (sinds 2010)
 • Coördinator van het European Retinal Disease Consortium (sinds 2009)
 • Directeur van de Foundation Fighting Blindness USA Center Grant Nijmegen (sinds 2011)
 • Lid van de examencommissie van Molecular Mechanisms of Disease (2011-2014)
 • Voorzitter van het Radboudumc Studiefonds (sinds 2012)
 • Medewerkers
 • Intranet