Personen Gerard Horsten

Gerard Horsten

 • Geboren: 2 oktober 1918 (Bergen op Zoom)
 • Overleden: 14 juli 1999 (Bergen op Zoom)
 • Benoeming: 1951 (buitengewoon hoogleraar)
 • Emeritaat: 1984


Loopbaan Gerard Horsten

1951 Nijmegen

Bij de oprichting van de Nijmeegse medische faculteit in 1951 zocht men uitsluitend naar leerstoelhouders met een rooms-katholieke achtergrond. Voor de leerstoel Fysiologie was er één katholieke kandidaat in Nederland: Gerard Horsten. Hij werd benoemd tot buitengewoon hoogleraar. In 1961 werd F. Kreuzer benoemd tot voltijds hoogleraar Fysiologie. Daardoor werd de buitengewone leerstoel van Horsten gewijzigd in Algemene Neurofysiologie.

1960 Nijmegen

In de beginfase van de medische faculteit verzorgde Horsten het fysiologieonderwijs aan medische studenten. Vanaf de start van de opleiding Tandheelkunde (1960) onderwees hij ook de tandheelkundestudenten, samen met dr. J. Bernards.

Hoofdonderwerp van Horstens onderzoek was het visuele systeem: de functie van het netvlies, met name het elektrisch gedrag van staafjes en kegeltjes (ERG), de ontwikkeling van ERG en EEG bij prematuren en pasgeborenen, de centrifugale innervatie van het netvlies en de invloed van hypoxie. Daarnaast deed hij onderzoek naar het primaire optische baansysteem, met name visual evoked response, en de secundaire optische baansystemen, met name flash induced nystagmus. Verder deed hij onderzoek naar de invloed van laesies in de laterale thalamuskernen met betrekking tot het ontstaan van epileptisch gedrag bij proefdieren.

Horsten en zijn groep publiceerden ongeveer 60 keer in internationale wetenschappelijke tijdschriften. Hij was promotor van 12 promovendi.


Neven­activiteiten

 • Hoofdredacteur van Excerpta Medica.

Leeropdracht

Fysiologie (1951-1961), Algemene Fysiologie (1961-1966) en Algemene Neurofysiologie (1966-1984)

Opleiding

 • 1930-1936 Middelbare school (R.K. HBS bèta, Bergen op Zoom)
 • 1936-1944 Universiteit (Geneeskunde, Universiteit van Amsterdam)
 • 1948 Promotie (Universiteit van Amsterdam) Promotor: prof. dr. J. Ten Cate
 • Titel proefschrift: Een onderzoek naar de spontane electrische activiteit van het zoogdierruggemerg
 • Medewerkers
 • Intranet