Personen Gerard Stoelinga

Gerard Stoelinga

 • Geboren: 20 augustus 1929 (Breda)
 • Benoeming: 1969 (lector), 1974 (hoogleraar)
 • Emeritaat: 1992


Loopbaan Gerard Stoelinga

1954 Amersfoort

Na 4,5 maand basisopleiding tijdens zijn studententijd, vervulde Gerard Stoelinga in 1954-1955 zijn dienstplicht als instructeur aan de Kaderschool Geneeskundige Troepen (Amersfoort). Hier was hij ook belast met onder andere ziekenrapport.

1960 Nijmegen

Na zijn specialisatie ging hij naar het Radboudumc, waar hij werd benoemd tot wetenschappelijk hoofdambtenaar A op de afdeling Kindergeneeskunde (1960). Negen jaar later werd hij benoemd tot lector in de Kindergeneeskunde. In 1974 volgde zijn benoeming tot gewoon hoogleraar.

1976 Nijmegen

In 1976 werd Stoelinga lid van het Directoraat Klinieken van het Radboudumc (tot 1980). Daarna was hij jarenlang hoofd van het Instituut voor Kindergeneeskunde van het Academisch Ziekenhuis en van de vakgroep Kindergeneeskunde van de faculteit Geneeskunde en Tandheelkunde (1984-1990).

In het begin lag de focus van zijn werk op de immunologie, maar in de loop der jaren verschoof zijn belangstelling naar endocrinologische problemen bij kinderen. En dan vooral: de ontwikkeling van de groei en groeistoornissen. Hij deed wetenschappelijk onderzoek op dit gebied en zette 120 publicaties op zijn naam. Daarnaast trad hij op als secretaris-penningmeester van de Nederlandse Groeistichting (1976-1991) en als coördinator bij de toekenning van het zeer beperkt verkrijgbare biologisch groeihormoon aan patiënten.

Als promotor begeleidde hij elf promovendi bij hun onderzoek op het gebied van immunologie, groei en naar het gebruik van klinische niet-invasieve onderzoeksmethoden. Samen met Majellie van Koekenberg schreef hij het leerboek Kinderverpleegkunde (1965, 7e druk in 1978, Elsevier Amsterdam). 

Hij was portefeuillehouder ‘onderwijs’ in het faculteitsbestuur (1989-1990). Hij besloot zijn loopbaan als decaan van de faculteit Medische Wetenschappen (1990-1992).Neven­activiteiten

 • Secretaris-penningmeester binnen de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) (1967-1974).
 • Lid of voorzitter van vele commissies op het gebied van het medisch onderwijs binnen de faculteit Medische Wetenschappen. Onder andere: de commissie voor de opzet van het curriculum 1972 (1968-1974), commissie Postdoctoraal Onderwijs (1982-1985), de Kernaffiliatiecommissie (voorzitter: 1982-1987), commissie Herinrichting Artsexamen (1988-1990), Studierichtingscommissie 2e fase (voorzitter: 1987-1990).
 • Lid van de commissie Jeugdgezondheidszorg van NVK (1973).
 • Lid van de commissie Adolescentengeneeskunde van NVK (1973-1983).
 • Voorzitter van de Scoutinggroep St. Paulus Zeeverkenners (1975-1986).
 • Lid van het Concilium paediatricum van NVK (1979-1988).
 • Lid van de commissie Neonatologie van NVK (1982-1990).
 • Lid of voorzitter van de jury voor de Prijs voor de Jonge Onderzoeker NVK (1988, 1991 en 1994), de Edgar Donkerprijs Kindergeneeskunde (1999, 2002 en 2005) en de Heijendaalprijs (1998, 2000, 2002 en 2004).
 • Voorzitter van de Gezondheidsraadcommissies betreffende toepassing en doelmatig gebruik van groeihormoon  (respectievelijk 1988 en 1996).
 • Lid van het bestuur van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (1989-1992) en voorzitter hiervan (1992-1995).
 • Voorzitter van de commissie Beleidsgericht Onderzoek Co-assistenten (BOC-Rapport) (1990).
 • Voorzitter van de Centrale Coördinatiecommissie Eindtermen Artsopleiding (1991-1993), leidend tot het eerste Raamplan (1994). (Training of doctors in the Netherlands. Blueprint 1994)
 • Lid van de commissie Beleidsplan van het Radboudumc (1992).
 • Lid van het bestuur van de Mgr. Terwindtstichting (1992-1994) en voorzitter hiervan (1994-1999).
 • Lid van de benoemingscommissie topfuncties van het Radboudumc (1992-1996).
 • Lid van de raad van toezicht van het Instituut voor Doven (1992-2002).
 • Lid van de commissie Kwaliteit van NVK (1993-2002).
 • Voorzitter van het bestuur van de Ziekenhuisschool St. Radboud (1993-1999).
 • Voorzitter van het bestuur van het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde (1994-2003).
 • Voorzitter van de Interfacultaire Commissie Richtlijnen Artsexamen (ICRA-Rapport) (1995-1997).
 • Voorzitter van de visitatiecommissie Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (1996-1997).
 • Betrokken bij de opstelling van het Raamplan Kindergeneeskunde (1996-1999).
 • Voorzitter van een pilotproject in Oostenrijk, leidend tot het rapport Quality Assessment of Medical Education in Austria (1998).

Onder­scheidingen

 • Zilveren waarderingsteken van Scouting Nederland (1986)
 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (1992)
 • erelid van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (2000)

Leeropdracht

Kindergeneeskunde

Opleiding

 • 1941-1946 Middelbare school (RK HBS, RK Lyceum voor het Gooi, Hilversum)
 • 1946-1954 Universiteit (Geneeskunde, Rijksuniversiteit Utrecht)
 • 1955-1958 Specialisatie Kindergeneeskunde (Ziekenhuis Joannes de Deo, Den Haag) Opleider: J.C. Gunst
 • 1958-1960 Specialisatie Kindergeneeskunde (Elisabethziekenhuis, Tilburg) Opleiders: dr. D.J. van Zaane en M. Sprangers
 • 1966 Promotie (Katholieke Universiteit Nijmegen) Promotor: prof. dr. J.P. Slooff
 • Titel proefschrift: Dysimmunoglobuliaemie bij kinderen
 • Medewerkers
 • Intranet