Personen Hans Langenhuijsen

Profiel

dr. Hans Langenhuijsen
BIG-nummer: 9050671401Over Hans Langenhuijsen

dr. J.F. Langenhuijsen is sinds 2008 staflid minimaal invasieve urologie in het Radboudumc. Zijn chirurgische aandachtsgebied betreft laparoscopie en robotchirurgie bij donoren voor niertransplantatie en patiënten met zowel benigne als maligne nierziekten (nierkanker) en bijniertumoren. Verder is de endourologie waaronder de steenchirurgie en behandeling voor benigne prostaathyperplasie een focus. Een specifieke expertise betreft de orgaansparende chirurgie bij kleine nier- en bijniertumoren.

Hij is bestuurslid van het Radboudumc expertisecentrum voor bijnierziekten en zijn onderzoeksinteresse betreft vooral klinisch wetenschappelijk onderzoek naar perioperatieve beeldvorming bij nier- en bijniertumoren en innovaties in de minimaal invasieve chirurgie. Hierin begeleidt hij meerdere promovendi en is hij onderdeel van de opleidingsgroep van de staf urologie.

Hij is benoemd tot Principal Clinician ter verwezenlijking van zijn streven naar een sneller herstel van bijnierpatienten na een operatie en recent tot Associate Professor in de bijnierchirurgie. Jaarlijks verzorgt hij de bijnierchirurgie cursus op het grootste internationale urologiecongres EAU. Daarnaast is hij Disease Area Coordinator van de workstream ‘Adrenal tumors’ binnen het ERN (specifiek eUROGEN).

Zijn verdere betrokkenheid bij wetenschappelijk onderzoek bestaat uit het regelmatig reviewen voor internationale vakliteratuur en de abstracts voor ondermeer EAU en EMUC. Hij is lid geweest van de Young Academic Urology society van de EAU en momenteel lid van de renal cancer working group van de ESOU. Inmiddels zijn er meer dan honderd publicaties en boekhoofdstukken van zijn hand verschenen.


Functies

 • uroloog

Opleiding

 • Programma persoonlijk leiderschap Leergang ‘the Next Step’, 2016/2017.
 • BKO certificaat juli 2021

Onder­scheidingen

 • Principal clinician 2017-2020
 • Betaalbaar beter toekenning sneltraject bijnierchirurgie 2018
 • 32nd Annual EAU congress, London, 2017: ”First Prize for the Best Abstract (Non-Oncology)".
lees meer

Onder­scheidingen

 • Principal clinician 2017-2020
 • Betaalbaar beter toekenning sneltraject bijnierchirurgie 2018
 • 32nd Annual EAU congress, London, 2017: ”First Prize for the Best Abstract (Non-Oncology)".
 • Sneltraject Bijnierchirurgie Good Practice VGZ website februari 2022
 • Associate Professor klinisch profiel Bijnierchirurgie per 1 februari 2022

Hans Langenhuijsen principal clinician

Hans Langenhuijsen heeft veel expertise op het gebied van minimaal invasieve chirurgie en in het bijzonder de bijnierchirurgie. Hij wil deze operatietechnieken verbeteren en innoveren om steeds meer zorg op maat voor de patiënten te kunnen leveren. lees meer

Hans Langenhuijsen principal clinician

Hans Langenhuijsen heeft veel expertise op het gebied van minimaal invasieve chirurgie en in het bijzonder de bijnierchirurgie. Hij wil deze operatietechnieken verbeteren en innoveren om steeds meer zorg op maat voor de patiënten te kunnen leveren. Het predicaat PC biedt hem de kans om de patiënt centraal te stellen en operatieve mogelijkheden verder te ontwikkelen samen met de collega’s van het Radboudumc Expertisecentrum voor Bijnierziekten, BijnierNET en de patiëntenvereniging NVACP. Aanpassingen in voorlichting, perioperatieve zorg en follow-up zullen leiden tot een kortere opnameduur, meer tevredenheid bij de patiënten en lagere kosten.

Voor deze inspanningen heeft de Raad van Bestuur hem benoemd tot Principal Clinician. Principal Clinician is het predicaat voor zorgverleners die voorlopen in het vernieuwen van de patiëntenzorg en daarmee het voortouw nemen in de ontwikkeling en realisatie van de Radboudvisie.
 • Medewerkers
 • Intranet