Hedi Claahsen principal clinician

‘Als kinderarts-endocrinoloog heb ik me gespecialiseerd in de begeleiding van kinderen/jongeren met hormoonstoornissen. Binnen de endocrinologie heb ik me verder gespecialiseerd in bijnierziekten en dan met name het adrenogenitaal syndroom (AGS) én in aandoeningen/variaties van de geslachtelijke ontwikkeling (DSD = Disorders of Sex Development). Bij AGS kan er sprake zijn van een verandering van de externe geslachtskenmerken. Een aantal van deze aandoeningen van de geslachtelijke ontwikkeling is zeer zeldzaam en vraagt om gespecialiseerde en multidisciplinaire zorg. Daarvoor heb ik samen met collega’s het Radboud DSD centrum opgericht. Ook hebben we in 2010 een gespecialiseerde poli voor kinderen/adolescenten met AGS opgezet. Deze poli is uniek in Nederland en biedt kinderen in verschillende leeftijdscategorieën zorg op maat.’ 

Samenwerking in Duitse grensgebied 

Daarnaast maak ik me sterk voor de grensoverschrijdende samenwerking met  het Duitse grensgebied. In dit gebied is geen tertiaire zorg in directe nabijheid beschikbaar. Met name voor chronisch zieke kinderen met meerdere aandoeningen betekent dit lange reisafstanden. Hierdoor is het voor ouders niet altijd mogelijk hun kinderen adequaat te begeleiden. Ik heb mij in de afgelopen 10 jaar sterk gemaakt voor het optimaliseren van de zorg van kinderen in de Duitse grensstreek.Zo hebben we intensief kennis uitgewisseld met onze Duitse collega’s en via videoconferentie patiënten met hen besproken. Ook hebben we gezorgd dat protocollen en ander materiaal vertaald is. 

Netwerken en patiënt als partner

In de komende jaren zie ik mijn taak in het verder opbouwen van een kenniscentrum voor mensen met AGS/DSD met een nauwe betrokkenheid en input vanuit de patiëntenorganisaties, hulpverleners van regionale centra en huisartsen. Op die manier wil ik een duurzaam netwerk opbouwen. Ik zal me inzetten om innovatieve ideeën te implementeren zoals het bijniernet of andere vormen van e- health. Ideeën die mensen helpen zelfstandiger en onafhankelijker van een medische hulpverlener te leven. Voor sommige aandoeningen is het niet nodig dat de zorg alleen in het ziekenhuis verleend wordt. Bijvoorbeeld als je geboren bent met een afwijking van je geslachtsorganen, maar verder goed gezond bent. Je bent dan niet ziek, maar moet wel leren omgaan met je aandoening en jij en je ouders hebben begeleiding en uitleg nodig. Zowel in de kindertijd als de puberteit.

De rol van de specialist verandert dan. Hij/Zij zorgt dan voor goede kennisoverdracht en coaching van een persoon die in sommige situaties de adviezen van een expert nodig heeft. Pas dan wordt de patiënt niet meer als patiënt maar als partner benaderd.
Personen Hedi Claahsen

Profiel

prof. dr. Hedi Claahsen
BIG-nummer: 29045876401Over Hedi Claahsen

Als kinderarts-endocrinoloog heb ik me gespecialiseerd in de begeleiding van kinderen/jongeren met hormoonstoornissen. Binnen de endocrinologie heb ik mij als arts en onderzoeker verder gespecialiseerd in bijnierziekten en dan met name het adrenogenitaal syndroom (AGS) én in aandoeningen/variaties van de geslachtelijke ontwikkeling (DSD = Disorders/Differences of Sex Development) en transgenderzorg. Samen met een heel team heb ik het Radboud Expertisecentrum Geslacht & Gender opgezet waarin we mensen zien met een variatie in de geslachtelijke ontwikkeling en gendervragen. Ik ben coördinator van dit expertisecentrum. Daarnaast ben ik voorzitter van de landelijke werkgroep AGS en lid van de stuurgroep van het Radboud Bijniercentrum dat dient als expertisecentrum voor diagnostiek en behandeling van bijnierziektes, zowel bij kinderen als ook volwassenen. Ik maak me sterk voor grensoverschrijdende samenwerking met het Duitse grensgebied, zodat ook voor chronisch zieke kinderen met meerdere aandoeningen zorg in de nabijheid beschikbaar is.


Functie(s)

 • hoogleraar

Opleiding

 • 1989 - 1996 University Medical School of the Radboud University Nijmegen, the Netherlands
 • 1996-2002 Pediatric training at the Radboud University Nijmegen Medical Centre, The Netherlands
 • 2002 - 2006 Training in Pediatric Endocrinology at the department of pediatric endocrinology of the Radboud University Nijmegen Medical Centre, The Netherlands.
lees meer

Opleiding

 • 1989 - 1996 University Medical School of the Radboud University Nijmegen, the Netherlands
 • 1996-2002 Pediatric training at the Radboud University Nijmegen Medical Centre, The Netherlands
 • 2002 - 2006 Training in Pediatric Endocrinology at the department of pediatric endocrinology of the Radboud University Nijmegen Medical Centre, The Netherlands.
 • 2007 PhD thesis

Onder­scheidingen

 • 2019 Dietrich Knorr Award
 • 2019 ESPE scientific symposium award
 • 2020 ESPE visiting Professorship
lees meer

Onder­scheidingen

 • 2019 Dietrich Knorr Award
 • 2019 ESPE scientific symposium award
 • 2020 ESPE visiting Professorship
 • 2021 Novo Nordisk Award of Endocrinology
 • 2023 Radboudumc penning
 • 2024 Hermesdorfprijs van de Radboud Universiteit

Nevenfuncties

 • Sinds 2019 Associate editor European Journal of Endocrinology
 • Voorzitter van de landelijke adviescommissie neonatale screening AGS
 • HCP representative voor het Radboudumc voor het Eureopean Reference Network Rare endocrine diseases
lees meer

Nevenfuncties

 • Sinds 2019 Associate editor European Journal of Endocrinology
 • Voorzitter van de landelijke adviescommissie neonatale screening AGS
 • HCP representative voor het Radboudumc voor het Eureopean Reference Network Rare endocrine diseases
 • 2024 pediatric chair MTG7 of the ENDO ERN

Social media


Expertise

 • Persoonsgerichte zorg
 • Praktijkgericht onderzoek
 • Samenwerken in netwerken
lees meer

Expertise

 • Persoonsgerichte zorg
 • Praktijkgericht onderzoek
 • Samenwerken in netwerken
 • Zorgpaden

Researchfunctie

 • full professor

Hedi Claahsen principal clinician

'Ik heb samen met collega’s het Radboud DSD centrum opgericht. Ook hebben we in 2010 een gespecialiseerde poli voor kinderen/adolescenten met AGS opgezet. Deze poli is uniek in Nederland en biedt kinderen in verschillende leeftijdscategorieën zorg op maat.’ lees meer

Verbonden aan


Afdeling Oogheelkunde

De afdeling Oogheelkunde onderzoekt en behandelt patiënten met aandoeningen van het oog en de omliggende organen.

lees meer

Afdeling Genetica

De afdeling Genetica behandelt en onderzoekt erfelijke aandoeningen bij patiënten en hun familie. lees meer

Afdeling Spoedeisende Hulp

Bij acute gezondheidsproblemen wordt u verwezen naar de SEH. Ons team van specialisten staat hier 24 uur per dag voor u klaar.

lees meer

Afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde

De afdeling KNO van het Radboudumc biedt patiëntenzorg op het gebied van oorchirurgie, neus- en aangezichtschirurgie en hoofd-halschirurgie. Daarnaast doen we wetenschappelijk onderzoek en geven we onderwijs aan studenten Geneeskunde en KNO-artsen in opleiding.

lees meer

Afdeling Dermatologie

De afdeling Dermatologie richt zich op de behandeling van huidaandoeningen. Naast de zorg voor patiënten houden we ons ook bezig met onderwijs en onderzoek.

lees meer

Afdeling Hematologie

Hematologie is het specialisme dat zich bezighoudt met bloedziekten. lees meer

Afdeling Mond-Kaak-Aangezichts­chirurgie

De specialisten van de afdeling Mond-Kaak-Aangezichtschirurgie behandelen voornamelijk ziektes en afwijkingen van mond, kaak en aangezicht. Wij behandelen zowel poliklinisch (dagbehandeling) als klinisch (met opname).

lees meer

Afdeling Neurochirurgie

De afdeling Neurochirurgie houdt zich bezig met de chirurgische behandeling van aandoeningen aan de hersenen, hersenschedel, schedelbasis, hersenzenuwen, het ruggenmerg, de wervelkolom en het perifere zenuwstelsel.

lees meer

Afdeling Orthopedie

Orthopedie is een chirurgisch specialisme. Wij behandelen aandoeningen van het steun- en bewegingsapparaat. Dit doen we met of zonder operatie. Orthopedie behandelt patiënten met bijvoorbeeld slijtage van het heup- of kniegewricht, artrose, botkanker of een dwarslaesie.

lees meer

Afdeling Plastische Chirurgie

De afdeling Plastische Chirurgie houdt zich bezig met herstel van vorm en functie van een lichaamsdeel. Het gaat om correctie van aangeboren of verkregen afwijkingen en verminkingen of gebreken. lees meer

Afdeling Neonatologie

Op de afdeling neonatologie behandelen we te vroeg geboren kinderen, kinderen die tijdens de bevalling in moeilijkheden zijn geraakt of aangeboren afwijkingen hebben.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet