Personen Henk ten Have

Henk ten Have

 • Geboren: 24 juni 1951 (Voorschoten)
 • Benoeming: 1985 (bijzonder hoogleraar Maastricht), 1991-2003 (hoogleraar Nijmegen)

Leeropdracht

Medische Ethiek


Loopbaan Henk ten Have

1982 Maastricht

Tijdens zijn studie wijsbegeerte in Leiden werkte Henk ten Have een jaar als junior onderzoeker op het pathologisch laboratorium. Daarna werkte hij als arts bij de GGD in Rotterdam. Vanaf 1982 was hij verbonden aan de Rijksuniversiteit Limburg, deels als bijzonder docent vanwege de Radboudstichting, deels als wetenschappelijk medewerker in de Algemene Wetenschapsleer. In 1985 aanvaardde hij de benoeming tot bijzonder hoogleraar vanwege de Radboudstichting aan de Rijksuniversiteit Limburg met als leeropdracht de Wijsbegeerte in Betrekking tot de Katholieke Levensbeschouwing.

1991 Nijmegen


Van 1991 tot 2003 was Ten Have hoogleraar Medische Ethiek en hoofd van de afdeling Ethiek, Filosofie en Geschiedenis van de Geneeskunde aan de Faculteit Medische Wetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Met zijn benoeming in 2003 tot directeur van de Division of Ethics of Science and Technology van de UNESCO te Parijs werd zijn leerstoel aan Radboudumc beëindigd. De functie bij UNESCO heeft hij vervuld tot 2010. Toen volgde zijn benoeming tot hoogleraar en directeur aan het Center for Healthcare Ethics, Duquesne University, Pittsburgh, USA. Vanaf 2011 werd daaraan toegevoegd een functie van adjunct Professor aan de King Saud bin Abdulaziz University for Health Sciences (Department of Bioethics), King Abdullah International Medical Research Center), Riyadh, Saudi Arabia.

Van zijn hand zijn meer dan 300 wetenschappelijke publicaties verschenen. Hij heeft meer dan 30 boeken op zijn naam staan en ruim 150 hoofdstukken in boeken geschreven. Voorts heeft hij 28 promovendi begeleid. Daarnaast heeft hij wereldwijd zeer veel lezingen gehouden en congressen georganiseerd.


Opleiding

 • 1963-1969 Middelbare school (Gymnasium α, St Marie Schimmert)
 • 1969-1976 Universiteit (Geneeskunde, Rijksuniversiteit Leiden)
 • 1974-1981 Universiteit (Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Leiden, cum laude)
 • 1978 Promotie (Rijksuniversiteit Leiden) Promotor: prof. dr. F. Eulderink
 • Titel: Voor-achterwaartse beweeglijkheid en afwijkingen van de halswervelkolom
 • 1983 Promotie (Rijksuniversiteit Leiden) Promotor: prof. dr. M. Jeuken S.J.
 • Titel: Geneeskunde en filosofie. De invloed van Jeremy Bentham op het medisch denken en handelen


Onder­scheidingen

 •  Bieganski Medal from Towarzystwo Lekarskie Czestochowskie (Medical Association of Czesto-chowa, Polen (1989).
 •  Medal of Honor from the City of Czestochowa, Polen (1989).
 • Fellow of the Hastings Center, New York, USA (2004).
 • Corresponderend lid, Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (April 2005).
 • Honorary Research Professor in the School of Philosophy, University of Tasmania (2007-2010).
 • Doctor Honoris Causa of the Medical University of Pleven, Bulgaria (2008).
 • Oscar M.Ruebhausen Visiting Professorship, Department ofBioethics, Case Western Reserve University, Cleveland, USA (2008).
 • Ethos Prize for Bioethics, sponsored by Calouste Culbenkian Foundation, Lisbon, Portugal (2008).


Neven­activiteiten

 • Voorzitter Transplantatie Werkgroep Nederland (1974-1987).
 • Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde, mede-oprichter en vice-voorzitter (1982-1988). 
 • Secretaris en mede-oprichter European Society for Philosophy of Medicine and Health Care (1987-2003).
 • Adviseur van diverse nationale en internationale organisaties over ethische en bio-ethische onderwerpen (1987-2003). 
 • Lid redactie tijdschriften op het terein van de medische ethiek: Sociale Gezondheidszorg (1990-1997), Geneeskunde en Ethiek (1990-1992), Wijsgerig Perspectief (1984-2004), Theoretical Medicine (1984-2004), Journal of Medicine and Philosophy (1988-2000), Journal of Medical Ethics (1994-2010), Journal of Bioethical Inquiry (2005-?), Kennedy Institute of Ethics Journal (2009-?), Journal International de Bioéthique (2009-?). 
 • Hoofdredacteur: Ethiek en Recht in de Gezondheidszorg, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten (1989-2004), Health Care and Philosophy (1998-2003).
 • European Editor, Healthcare Ethics Committee Forum (1989-?).
 • Bestuurslid Medische Afdeling Thijmgenootschap (1989-?).
 • Lid van de Commissie Gen-technologie van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA (1990-1992).
 • Lid Dagelijks Bestuur CEKUN, Radboud Universiteit (1992-2000).
 • Lid Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving en voorzitter van de Werkgroep Kerk en Gezondheid (1988-1998).
 • Lid commissie voor gezondheidszorg, Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (1990-1999).
 • Lid Commissie Ontwikkelingsgeneeskunde Ziekenfondsraad (1990-1995).
 • Lid Commissie Keuzen in de Zorg, Ministerie van WVC (1990-1991).
 • Lid Raad van Advies, Radboudstichting Wetenschappelijk Onderwijsfonds (1992-1999).
 • Lid Nederlandse Gezondheidsraad en Beraadsgroep Gezondheidsethiek en Gezondheidsrecht (1992-1999).
 • Lid Commissie Juridisch-ethisch toetsingskader preventie, Nationale Raad voor de Volksgezondheid (1993-1994).
 • Voorzitter Medisch-ethische commissie Vizier (Gennep/Ottersum) (1994-2002). 
 • Voorzitter Ethische commissie Stichting de Winckelsteegh (1995-1997). 
 • Voorzitter wetenschappelijke adviescommissie voor Gezondheid en Ethiek, NWO prioriteitprogramma Ethiek en Beleid (1994-1999).
 • Lid Centrale Commissie Medisch-wetenschappelijk Onderzoek (CCMO) (1999-2003).
 • Lid Ethics Issues Review Panel, World Anti-Doping Agency (WADA) (2006-?).
 • Bestuurslid Stichting Skepsis (2006-2012).
 • Medewerkers
 • Intranet