Personen Herman Wyers

Herman Wyers

 • Geboren: 30 maart 1894 (Roermond)
 • Overleden: 1974
 • Emeritaat: 1964


Loopbaan Herman Wyers

1927 Amsterdam

Na zijn opleiding tot internist stopte Herman Wyers vanwege zijn afnemende gehoor zijn klinische loopbaan en specialiseerde hij zich tot patholoog-anatoom in het Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam. Hij werkte daarna jarenlang als patholoog-anatoom in het ziekenhuis Sint-Johannes de Deo in Den Haag.

1954 Nijmegen

In 1954 werd hij hoogleraar Pathologische anatomie en tevens hoofd van het Laboratorium Pathologische Anatomie in het Radboudumc. Dit laboratorium bouwde hij van de grond af op, zowel voor de diagnostiek, het onderwijs en de opleiding als het onderzoek. Zijn klinische belangstelling betrof vooral de hematologie, de neuropathologie en het cytologische onderzoek van orgaanpuncties. Zijn onderzoek richtte zich onder meer op de weefselcultures van kankercellen en hun beĆÆnvloeding door verschillende factoren, zoals het kunstmatig verwekken van hersengezwellen bij ratten, histochemisch onderzoek over het Aschoff-knobbeltje, en oriĆ«nterende onderzoeken over arteriosclerose, histochemie van encephalitis, koolhydraten in reticulum-cellen voor lymfklieren en virusetiologie van tumoren.

Wyers introduceerde in Nederland de dunne-naald-aspiratie-cytologie in het pathologisch-anatomisch onderzoek. Zijn publicaties verschenen voornamelijk in Nederlandse tijdschriften. Hij begeleidde vijf promovendi.Neven­activiteiten

 • Consulent Neuropathologie in de Ursula Kliniek Wassenaar.
 • Consulent Neuropathologie in het Psychiatrisch Instituut Venray.
 • Lid van de Raad voor het Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (1954-1960).
 • Lid van de adviescommissie voor arteriosclerose van TNO.
 • Bestuurslid van het Koningin Wilhelmina Fonds.
 • Lid van de commissie Kankerbestrijding Gelderland.
 • Lid van het Nijmeegs Universitair Kankercentrum.
 • Bestuurslid van de Kring Nijmegen van de KNMG.

Leeropdracht

Pathologische Anatomie

Opleiding

 • 1906-1913 Middelbare school (Rolduc en Stedelijk Gymnasium, Leiden)
 • 1914-1922 Universiteit (Gemeentelijke Universiteit Amsterdam) (doctoraal, 1922)
 • 1927 Promotie (Universiteit van Amsterdam) Promotor: prof. dr. P. Ruitinga
 • Titel proefschrift: Het coma diabeticum en zijne behandeling
 • Medewerkers
 • Intranet