Personen Hester Vermeulen

Profiel

prof. dr. Hester Vermeulen


Over Hester Vermeulen

Hester Vermeulen is hoogleraar aan het Radboud Instituut voor Gezondheidswetenschappen. Ze is verbonden met het thema Healthcare improvement science en met de IQ-afdeling gezondheidszorg. lees meer

Over Hester Vermeulen

Nursing Science
Vermeulen is benoemd tot hoogleraar Nursing Science aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze is verpleegster en klinisch epidemioloog.

Excellence in Nursing
Excellence in Nursing: "Verpleegkundigen spelen een cruciale rol in het realiseren van goede, veilige en persoonsgerichte zorg." aldus Hester Vermeulen. De leerstoel Verplegingswetenschap levert niet alleen een bijdrage aan excellente zorg voor patiënten en hun familie, maar vooral ook door professionalisering en academisering van de verpleegkunde. Het onderzoek van Vermeulen valt in twee onderzoekslijnen uiteen. De eerste betreft het onderbouwen van  dagelijkse handelingen van verpleegkundigen. Deze worden geëvalueerd op verpleegsensitieve uitkomstmaten zoals ondervoeding, infecties, zelfredzaamheid en participatie. Hierdoor weten verpleegkundigen beter welke handelingen nodig of onnodig zijn. Dus welke verpleegkundige handelingen zij wel moeten doen of beter kunnen laten.

De tweede betreft het ontwikkelen van een innovatieve en professionele context voor verpleegkundigen. In een dergelijke context zijn verpleegkundigen in staat nieuw ontwikkelde kennis en innovaties toe te passen in de dagelijkse zorg aan patiënten en hun familie. De uitkomstmaten in deze lijn liggen niet alleen op het niveau van de patiënt, maar ook op het niveau van de professional (werktevredenheid, burn-out, leiderschap, interprofessionele samenwerking) en de organisatie (kwaliteit en kosten). Bij het onderzoek worden innovatieve onderzoeksmethodologieën gebruikt.

Publicaties en promoties
Hester Vermeulen heeft bijna 100 internationale publicaties, overwegend in medische bladen, en 300 nationale publicaties, overwegend in verpleegkundige vakbladen.  Zij was 10 jaar lang de hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practic (2007-2017) en is tevens redactielid van Nurse Academy. Daarnaast is zij auteur van verschillende hoofdstukken over Evidence Based Practice (EBP), Richtlijn ontwikkeling, Leiderschap en Carrière paden voor verpleegkundigen. Daarnaast is zij redacteur van vier boeken betreffende Effectief Verplegen (2012), Implementatie van EBP (2015), Verpleegkundig Leiderschap (2017) en Organiseren van Gezondheid (verschijnt in 2018). Tevens begeleide zij zes promovendi naar een succesvolle verdediging en 15 zijn onderweg.

Onderwijs
Het onderwijs van Hester Vermeulen richt zich op Evidence Based Pracice, implementatie,  continue kwaliteitsverbeteringen, verpleegsensitieve uitkomstmaten en leiderschap. Zij is betrokken bij onderwijs aan geneeskunde studenten en biomedische wetenschappen van het Radboudumc, verplegingswetenschappen van het UMCU en  bachelor & Master Nursing Advanced Practice van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Praktijk
Naast academische producten initieerde of ontwikkelde Hester Vermeulen ook praktijkgerichte producten zoals inspirerende informatieve animatie over ‘onnodige zorg’,  een lijst van onnodige zorghandelingen voor verpleegkundigen,  een film ‘implementatie van EBP met dossierbesprekingen’, e-lecture over EBP, twee handzame boekjes met Critically Appraised Topics op vragen uit de dagelijkse praktijk. Ook initieerde zij de website www.verpleegkundigleiderschap.nu dat een kruispunt is voor onderzoek, onderwijs en de praktijk

Functie(s)

 • professor IQ healthcare

Opleiding

 • 2004 - 2006 Promotie (Geneeskunde, UvA). Titel: Evidence Based Improvements in Post-Operative Care. On the cutting egde between Nursing and Medicine. Promotor: Prof. dr. D.A. Legemate.
 • 2002 - 2004 Interprofessionele Master Klinische Epidemiologie en Biostatistiek, Universitaire Master Evidence Based Pracice, Universiteit van Amsterdam
 • 1998 - 2000 Klinische Epidemiologie voor verpleegkundigen, Academisch Medisch Centrum van Amsterdam
lees meer

Opleiding

 • 2004 - 2006 Promotie (Geneeskunde, UvA). Titel: Evidence Based Improvements in Post-Operative Care. On the cutting egde between Nursing and Medicine. Promotor: Prof. dr. D.A. Legemate.
 • 2002 - 2004 Interprofessionele Master Klinische Epidemiologie en Biostatistiek, Universitaire Master Evidence Based Pracice, Universiteit van Amsterdam
 • 1998 - 2000 Klinische Epidemiologie voor verpleegkundigen, Academisch Medisch Centrum van Amsterdam
 • 1992 - 1994 Leraren opleiding Verpleegkunde, Hogeschool Holland, Diemen
 • 1986 - 1990 Inservice opleiding Verpleegkunde A, Academisch Medisch Centrum van Amsterdam

Onder­scheidingen

 • 2013: oeuvre award van de Wound Care Society voor haar voortdurende strijd tegen zorgrituelen en gebruik van wetenschap voor en door verpleegkundigen.
 • Verschillende soorten (inter-)nationale prijzen en nominaties zoals ‘best presenter award’ en de Anna Reynvaan wetenschaps en praktijkprijs (samen met haar team)
 • 2015: internationale prijs voor het beste artikel in het Journal of Nursing Scholarship op het Sigma Theta Tau congres in Las Vegas.

Nevenfuncties

 • 2016 - Lid Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek, VWS
 • 2020 - Lid Raad van Commissarissen Amphia ziekenhuis
 • 2011 - Redactielid Nurse Academy, Prelum Prelum
 • Medewerkers
 • Intranet