Personen Hester Vermeulen

Hester Vermeulen

  • Geboren: 15 augustus 1967 (Oostzaan, Noord-Holland)
  • Benoeming: 2016

Contact

prof. dr. Hester Vermeulen
hoogleraar verplegingswetenschap


Onderzoek en onderwijs

"Verpleegkundigen spelen een cruciale rol in het realiseren van goede, veilige en persoonsgerichte zorg." aldus Hester Vermeulen. De leerstoel Verplegingswetenschap wil een bijdrage aan excellente zorg voor patiënten en hun familie, ook door professionalisering en academisering van de verpleegkunde.

lees meer

Onderzoek en onderwijs

Excellence in Nursing: "Verpleegkundigen spelen een cruciale rol in het realiseren van goede, veilige en persoonsgerichte zorg." aldus Hester Vermeulen. De leerstoel Verplegingswetenschap levert niet alleen een bijdrage aan excellente zorg voor patiënten en hun familie, maar vooral ook door professionalisering en academisering van de verpleegkunde. Het onderzoek van Vermeulen valt in twee onderzoekslijnen uiteen. De eerste betreft het onderbouwen van  dagelijkse handelingen van verpleegkundigen. Deze worden geëvalueerd op verpleegsensitieve uitkomstmaten zoals ondervoeding, infecties, zelfredzaamheid en participatie. Hierdoor weten verpleegkundigen beter welke handelingen nodig of onnodig zijn. Dus welke verpleegkundige handelingen zij wel moeten doen of beter kunnen laten.


De tweede betreft het ontwikkelen van een innovatieve en professionele context voor verpleegkundigen. In een dergelijke context zijn verpleegkundigen in staat nieuw ontwikkelde kennis en innovaties toe te passen in de dagelijkse zorg aan patiënten en hun familie. De uitkomstmaten in deze lijn liggen niet alleen op het niveau van de patiënt, maar ook op het niveau van de professional (werktevredenheid, burn-out, leiderschap, interprofessionele samenwerking) en de organisatie (kwaliteit en kosten). Bij het onderzoek worden innovatieve onderzoeksmethodologieën gebruikt.

Publicaties en promoties

Hester Vermeulen heeft bijna 100 internationale publicaties, overwegend in medische bladen, en 300 nationale publicaties, overwegend in verpleegkundige vakbladen.  Zij was 10 jaar lang de hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practic (2007-2017) en is tevens redactielid van Nurse Academy. Daarnaast is zij auteur van verschillende hoofdstukken over Evidence Based Practice (EBP), Richtlijn ontwikkeling, Leiderschap en Carrière paden voor verpleegkundigen. Daarnaast is zij redacteur van vier boeken betreffende Effectief Verplegen (2012), Implementatie van EBP (2015), Verpleegkundig Leiderschap (2017) en Organiseren van Gezondheid (verschijnt in 2018). Tevens begeleide zij zes promovendi naar een succesvolle verdediging en 15 zijn onderweg.

Onderwijs

Het onderwijs van Hester Vermeulen richt zich op Evidence Based Pracice, implementatie,  continue kwaliteitsverbeteringen, verpleegsensitieve uitkomstmaten en leiderschap. Zij is betrokken bij onderwijs aan geneeskunde studenten en biomedische wetenschappen van het Radboudumc, verplegingswetenschappen van het UMCU en  bachelor & Master Nursing Advanced Practice van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Praktijk

Naast academische producten initieerde of ontwikkelde Hester Vermeulen ook praktijkgerichte producten zoals inspirerende informatieve animatie over ‘onnodige zorg’,  een lijst van onnodige zorghandelingen voor verpleegkundigen,  een film ‘implementatie van EBP met dossierbesprekingen’, e-lecture over EBP, twee handzame boekjes met Critically Appraised Topics op vragen uit de dagelijkse praktijk. Ook initieerde zij de website www.verpleegkundigleiderschap.nu dat een kruispunt is voor onderzoek, onderwijs en de praktijk

Neven­activiteiten

Vermeulen ontving in 2013 een oeuvre award van de Wound Care Society voor haar voortdurende strijd tegen zorgrituelen en gebruik van wetenschap voor en door verpleegkundigen.

lees meer

Neven­activiteiten

Vele nevenfuncties heeft Hester Vermeulen vervuld, zoals linking pin van het NFU consortium Kwaliteit en Veiligheid,  ZONmw commissielid zorgonderzoek. Momenteel is zij commissielid van o.a. ZONmw programma Langdurige zorg, VWS Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek, ZiN Wetenschappelijke Adviesraad, V&VN Wetenschappelijk College Verpleegkunde en is zij voorzitter van de V&VN bestuurscommissie Richtlijnen.
 
Vermeulen ontving in 2013 een oeuvre award van de Wound Care Society voor haar voortdurende strijd tegen zorgrituelen en gebruik van wetenschap voor en door verpleegkundigen. Zij en haar teamleaden zijn verschillende malen onderscheiden met verschillende soorten (inter-)nationale prijzen en nominaties zoals ‘best presenter award’ en de Anna Reynvaan wetenschaps en praktijkprijs. In 2015 ontving zij een internationale prijs voor het beste artikel in het Journal of Nursing Scholarship op het Sigma Theta Tau congres in Las Vegas.

Opleiding

  • 2004 - 2006 Promotie. Titel: Evidence Based Improvements in Post-Operative Care. On the cutting egde between Nursing and Medicine. Promotor: Prof. dr. D.A. Legemate. Faculteit Geneeskunde, Universitei
  • 2002 - 2004 Interprofessionele Master Klinische Epidemiologie en Biostatistiek, Universitaire Master Evidence Based Pracice, Universiteit van Amsterdam
Lees meer

Opleiding

  • 2004 - 2006 Promotie. Titel: Evidence Based Improvements in Post-Operative Care. On the cutting egde between Nursing and Medicine. Promotor: Prof. dr. D.A. Legemate. Faculteit Geneeskunde, Universiteit van Amsterdam
  • 2002 - 2004 Interprofessionele Master Klinische Epidemiologie en Biostatistiek, Universitaire Master Evidence Based Pracice, Universiteit van Amsterdam
  • 1998 - 2000 Klinische Epidemiologie voor verpleegkundigen, Academisch Medisch Centrum van Amsterdam
  • 1992 - 1994 Leraren opleiding Verpleegkunde, Hogeschool Holland, Diemen
  • 1986 - 1990 Inservice opleiding Verpleegkunde A, Academisch Medisch Centrum van Amsterdam