Personen Huub Lammers

Hubert Joseph Lammers

 • Geboren: 25 januari 1921 (Batavia, Indonesië)
 • Overleden: 21 juli 1994 (Nijmegen)
 • Benoeming: 1951
 • Emeritaat: 1985


Loopbaan Huub Lammers

1945 Studie

Al tijdens zijn studie Geneeskunde deed Huub Lammers onderzoek naar de fysische antropologie en leverde hij een bijdrage aan het onderwijs in de anatomie en embryologie.

1951 Hoogleraar

In 1951 volgde zijn benoeming tot hoogleraar Anatomie en Embryologie aan de Radboud Universiteit. Hij was hiermee een van de eerst benoemden in het proces van ontwikkeling van een medische faculteit. Een van zijn taken was de inrichting van het Anatomisch Instituut. Daarnaast was hij lid van diverse commissies die de benoemingen in overige vakgebieden voorbereidden. Het onderwijs in de anatomie en embryologie kon hij in zijn volle omvang realiseren in het Preklinische Instituut (1954). Hierin zaten de voor het onderwijs specifieke faciliteiten zoals het Mortuarium en de Anatomische Snijzaal.

1969 Opening Anatomisch Museum

Uitbreiding volgde in 1967 met de opening van het Anatomisch Museum.

Aan het medische onderwijs had hij zijn hart verpand. Hij was een begenadigd docent die zijn studenten met een groot
uitbeeldingsvermogen tot inzicht in de ingewikkelde anatomische situatie bracht. Daarnaast werd het enthousiasme bij het uitvoeren van het onderwijs overgebracht op zijn latere medewerkers.

Ook buitenlandse betrekkingen hadden de aandacht van Lammers. Tot 1979 was hij voorzitter van de commissie voor de buitenlandse betrekkingen van de Radboud Universiteit en van de stichting Medicus Mundi Nederland. In het kader hiervan reisde Lammers naar St. John’s Medical College in Bangalore (India).

Aandachtsgebieden binnen zijn onderzoek waren de fysische antropologie en de morfologie en ontwikkeling van het zenuwstelsel. In 1955 trad Lammers op als promotor bij de twee eerste promoties aan de Medische Faculteit (dr. Th. Smithuis en dr. H. Gans). Vanaf 1961 richtte hij zijn aandacht ook op de te ontwikkelen opleiding Tandheelkunde en de daarmee samenhangende benoemingen.


Neven­activiteiten

 • Rector magnificus (1962-1963).
 • Decaan van de Medische Faculteit (1968-1985).
 • Beschermheer (vanaf 1953) en erevoorzitter (vanaf 1985) van de Medische Faculteits Vereniging (MFV).
 • Lid van vele commissies.
 • Onderscheiding: Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Leeropdracht

Anatomie en Embryologie

Opleiding

 • Middelbare school (Gymnasium bèta, Rotterdam) 1932-1938
 • Universiteit (Geneeskunde, Universiteit Leiden) 1938-1945
 • Promotie (Universiteit Leiden) 1948
 • Medewerkers
 • Intranet