Personen Irma Joosten

Profiel

prof. dr. Irma Joosten


Over Irma Joosten

Irma Joosten is hoogleraar Medische Immunologie. Ze studeerde diergeneeskunde en specialiseerde zich in immunologie. lees meer

Over Irma Joosten

Irma Joosten is hoogleraar Medische Immunologie. Ze studeerde diergeneeskunde en specialiseerde zich in immunologie. Daarna maakte ze de overstap naar translationeel onderzoek en immuundiagnostiek bij ziekten bij de mens. Haar laboratorium richt zich op innovatieve en state-of-the-art diagnostiek bij transplantatie, auto-immuniteit of ontsteking, immuundeficiëntie en vaccinontwikkeling. Haar onderzoek richt zich in het bijzonder op het ontrafelen van de onderliggende immuunregulerende circuits die ontstekingsziekteprocessen bepalen. Vervolgens gebruikt ze die kennis om nieuwe gepersonaliseerde strategieën voor immunotherapie te definiëren. Biomarkers controleren hiermee de immuunstatus en de doeltreffendheid van de behandeling. Irma maakt deel uit van het Radboudumc-onderzoeksthema "Ontstekingsziekten". Dit is gericht op het vinden van overeenkomsten in pathogenese en het ontwikkelen van gepersonaliseerde behandelingen voor patiënten die lijden aan ziekten als RA, inflammatoire huidziekten en IBD. Het is een samenwerkingsverband tussen kliniek, laboratorium en patiënten. Mede hiervoor heeft ze een substantieel aantal onderzoeksbeurzen ontvangen van (inter)nationale wetenschappelijke organisaties. Ze was voorzitter van het Dutch College of Medical Immunologists. Daarnaast maakt ze deel uit van verschillende bestuursraden van de uitvoerende macht op het gebied van transplantatie en laboratoriumgeneeskunde, en nationale commissies voor onderzoeksstrategieën, en training en opleiding in laboratoriumgeneeskunde. Ze doceerde en begeleidde (post-)afgestudeerde medische en biologiestudenten, evenals klinische stagiairs. Ze was hoofd op het laboratorium voor medische immunologie


Functie(s)

 • met toestemming aanwezig (Primair)

Opleiding

 • Laboratoriumspecialist medische immunologie
 • European specialist Histocompatibility and Immunogenetics
 • SMBWO immunoloog
lees meer

Opleiding

 • Laboratoriumspecialist medische immunologie
 • European specialist Histocompatibility and Immunogenetics
 • SMBWO immunoloog
 • Diergeneeskunde

Onder­scheidingen

 • KNAW fellowship
 • Erediploma van de 'European board for Histocompatibility and Immunogenetics'
 • NWO-TTW-subsidie 2018 voeding en immuungeschiktheid (co)
lees meer

Onder­scheidingen

 • KNAW fellowship
 • Erediploma van de 'European board for Histocompatibility and Immunogenetics'
 • NWO-TTW-subsidie 2018 voeding en immuungeschiktheid (co)
 • DKF-consortium verleent AlloVir 2009 / ProCare 2014 (co)
 • Top Instituut-Pharma subsidie IL-17 profilering (co)

Nevenfuncties

 • 2012-2018: Voorzitter College van Medische Immunologen
 • 2008-2021: Bestuur (mede-oprichter) Nederlandse Federatie van Laboratoriumspecialismen
 • 1994-2020: Secretaris en lid van de Nederlandse nationale HLA-werkgroep
lees meer

Nevenfuncties

 • 2012-2018: Voorzitter College van Medische Immunologen
 • 2008-2021: Bestuur (mede-oprichter) Nederlandse Federatie van Laboratoriumspecialismen
 • 1994-2020: Secretaris en lid van de Nederlandse nationale HLA-werkgroep
 • 2005-2011: Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC)
 • 2002-2008: College van Bestuur en penningmeester van de Nederlandse Transplantatie Stichting

Social media


Afdeling Laboratorium­geneeskunde

In onze laboratoria kunt u 24 uur per dag terecht voor zowel routine- als specialistische laboratorium-bepalingen op het gebied van Hematologie, Klinische Chemie, Medische Immunologie en Translationeel Metabool Laboratorium. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet