Personen Jaap Deinum

Profiel

dr. Jaap Deinum
BIG-nummer: 29020586301


Functie(s)

  • internist

Jaap Deinum principal clinician

Hoge bloeddruk is goed te behandelen. Voor patiënten is het echter vaak lastig om zich ‘levenslang’ te houden aan een gezonde leefstijl en het gebruik van medicijnen. Internist Jaap Deinum wil met een multidisciplinair team patiënten die moeite hebben met therapietrouw intensiever gaan begeleiden. lees meer

Jaap Deinum principal clinician

Hoge bloeddruk is goed te behandelen. Voor patiënten is het echter vaak lastig om zich ‘levenslang’ te houden aan een gezonde leefstijl en aan het gebruik van medicijnen. Internist Jaap Deinum wil met  een multidisciplinair team de patiënten die moeite hebben met therapietrouw, intensiever gaan begeleiden.

Doodsoorzaak nummer één

‘Ik heb mij als internist de afgelopen 20 jaar ingezet voor patiënten met hoge bloeddruk. Dat is één van de belangrijkste risicofactoren voor hart- en vaatziekten en de belangrijkste doodsoorzaak wereldwijd. Het is daarom belangrijk een goede diagnose te stellen. Dat is niet altijd gemakkelijk. Soms is er een onderliggende oorzaak die een heel specifieke behandeling vergt.’

Levenslang

‘Gelukkig is hoge bloeddruk tegenwoordig goed te behandelen. Patiënten moeten zich echter levenslang houden aan een gezonde leefstijl en altijd medicijnen blijven slikken. Dat blijkt niet voor iedereen gemakkelijk. De belangrijkste oorzaak voor het mislukken van een behandeling ligt dan ook bij de  ‘non-adherentie’:  het je niet houden aan alle adviezen en medicatievoorschriften. Dat is een van de grootste problemen in de zorg voor patiënten met hoge bloeddruk. Uit schaamte kunnen of durven patiënten daar niet over te praten met hun zorgverleners.’

Aandacht voor therapietrouw

‘ Ik wil als PC de komende jaren meer aandacht schenken aan het probleem van therapietrouw (non-adherentie). Als we het eerder signaleren en de patiënt beter kunnen motiveren, voorkomen we voor hen de dramatische gevolgen van hoge bloeddruk, zoals beroerte en hartinfarcten. 
Ik wil samen met patiënten die moeite hebben met therapietrouw uitzoeken welke factoren daarbij een rol spelen. Om vervolgens daarvoor oplossingen te zoeken, met een open oog en respect voor de eigenheid van de patiënt.’

Zorg effectiever

‘Op deze wijze wil ik de zorg effectiever maken, niet alleen in de spreekkamer. Ik wil ook gaan werken met nieuwe consultvormen, zoals communicatie via internet. We gaan  in een multidisciplinair team intensief samenwerken met verpleegkundig specialisten om de therapietrouw te verbeteren. Ik wil dat team ook uitbreiden met psychologen en mensen die ons kunnen helpen met het inzetten van technologie.’

Op termijn gezondheidswinst

‘Door meer aandacht te schenken aan dit probleem en meer tijd te investeren in deze patiënten, levert dat op termijn belangrijke winst op voor de gezondheidszorg.  De winst, die zich onder meer vertaalt in minder beroertes en hartinfarcten, willen we ook in kaart brengen. We gaan patiënten langdurig volgen, bereikte resultaten in een database vastleggen en terugkoppelen. 
We hopen straks op voorhand te kunnen identificeren welke patiënten daadwerkelijk baat zullen hebben van deze intensieve aanpak, zodat we ons op die groep kunnen richten. Op deze wijze kunnen we de kosteneffectiviteit verbeteren.  Onze nieuwe aanpak gaan we ook uitdragen naar andere centra. ‘

Risicofactoren elimineren

Mijn ambitie is uiteindelijk om in Nederland de risicofactoren van hart- en vaatziekten zoveel mogelijk te elimineren zodat de bevolking langer in goede gezondheid kan leven. Dat zou ik ook willen bereiken door samenwerking met belangengroepen, inclusief de overheid, die een veel essentiëlere rol kan spelen dan ze nu doet.’
  • Medewerkers
  • Intranet