Personen Jacobien Hoogerwerf

Profiel

dr. Jacobien Hoogerwerf MD, PhD
BIG-nummer: 79063029401


Functie(s)

  • internist


Jacobien Hoogerwerf junior principal clinician 2021-2023

Internist-infectioloog/acuut geneeskundige Jacobien Hoogerwerf wil de zorg verbeteren voor patiënten met sepsis, een uit de hand gelopen ontstekingsreactie op een infectie met als gevolg levensbedreigend orgaanfalen. Deze aandoening kan voorkomen bij patiënten door het hele ziekenhuis, van de Spoedeisende Hulp tot de Intensive Care en de verpleegafdelingen. Jacobien wil het 'Sepsis Dashboard’ introduceren, waar op een snelle, slimme manier informatie uit EPIC (digitaal patiëntendossier) bij elkaar wordt gebracht over de sepsispatiënt, de verleende zorg, antibioticagebruik en resistentie. Door middel van dit Sepsis Dashboard kunnen zorgprofessionals de zorg voor sepsispatiënten verder verbeteren. Informatie over antibioticagebruik en resistentie bij patiënten met sepsis helpt bovendien om het ziekenhuisbrede antibioticabeleid te verbeteren. Daarmee kunnen we lokale resistentievorming tegengaan. Jacobien verwacht met het Sepsis Dashboard de kwaliteit van zorg voor de sepsispatiënten te verbeteren en zal bij aangetoonde verbetering van sepsiszorg, deze Best Practice regionaal delen.

  • Medewerkers
  • Intranet