Loopbaan Jan Keunen

1988 Chicago

Na zijn studie Geneeskunde werd Jan Keunen onder leiding van oogchirurg Rudolf Hoppenbrouwers opgeleid tot oogarts in het Koninklijk Nederlands Gasthuis voor Ooglijders te Utrecht. Als juniorstaflid deed hij daar promotieonderzoek op het deelgebied medische retina bij prof. dr. Dick van Norren. Na zijn promotie in 1988 was hij van 1990-1991 fulbright scholar aan het Visual Sciences Center van de University of Chicago (VS). Later werkte hij als oogarts in het F.C. Donders Instituut voor Oogheelkunde van het UMC Utrecht.

1995 Leiden

Van 1995 tot 2005 was hij hoogleraar Oogheelkunde bij het Leids Universitair Medisch Centrum, gespecialiseerd in de ophthalmo-oncologie. Van 2004 tot 2014 was hij afdelingshoofd Oogheelkunde en opleider in het Radboudumc. Na het overlijden van zijn geliefde echtgenote mr. Florence M.J.A. Lohuis in 2014, werkt hij deeltijd als opleider en waarnemend-afdelingshoofd.

2004 Nijmegen

Hij doet onderzoek naar nieuwe behandelmogelijkheden bij veel voorkomende  netvliesaandoeningen, oogtumoren en de laserchirurgie van het zieke oog. De nieuwste lasertechnieken, zoals de microseconden-laser (2007) en de patroonlaser (2008), zijn in Nijmegen als eerste in Nederland geïntroduceerd.

Keunen is in het Radboudumc voorzitter van de Laserveiligheidscommissie en de Adviesraad Kunst, vicevoorzitter van de Centrale Opleidingscommissie en gemandateerd bestuurder namens de Raad van Bestuur bij de Onderdeelcommissie Extern II.

Hij begeleidde 17 promovendi en schreef meer dan 120 wetenschappelijke publicaties, met name op het gebied van de medische retina, ophthalmo-oncologie en maatschappelijke aspecten van oogheelkunde (vermijdbare blindheid en slechtziendheid bij senioren, en preventie van oogletsel door vuurwerk, laserpennen en verblindingswapens). Hij treedt daarvoor regelmatig op in de landelijke media.

Personen Jan Keunen

Jan Keunen

 • Geboren: 2 oktober 1954 (Nijmegen)
 • Benoeming: 1995 (Leiden), 2004 (Nijmegen)


Opleiding

 • 1967-1972 Middelbare school (HBS-B, Lyceum Augustinianum, Eindhoven)
 • 1972-1979 Universiteit (Geneeskunde, Katholieke Universiteit Nijmegen)
 • 1980-1981 Reserve eerste-luitenant-arts, Militair Hospitaal Dr. A. Matthijsen, Utrecht)
 • 1987 Specialisatie Oogheelkunde (Koninklijk Nederlands Gasthuis voor Ooglijders, Utrecht) Opleider: prof. drs. R.W.J.N. Hoppenbrouwers
 • 1988 Promotie (Rijksuniversiteit Utrecht) Promotor: prof. dr. D. van Norren
 • Titel proefschrift: Densitometry in diseases and senescence of the human retina


Neven­activiteiten

 • Fulbright scholar bij het Visual Sciences Center van University of Chicago (VS) (1990-1991).
 • Wetenschappelijk secretaris en secretaris van het Nederland Oogheelkundig Gezelschap (1995-2002).
 • Voorzitter van de WHO-projectgroep VISION 2020 Netherlands (2002-heden).
 • Co-chair Europe van de International Agency for the Prevention of Blindness (2003-heden).
 • Gastcurator van het Kröller-Müller Museum (2013).
 • Lid van de Gezondheidsraad (2014-heden).
 • Medewerkers
 • Intranet