Personen Jan Smit

Over Jan Smit

Jan Smit (1962) is sinds augustus 2019 decaan en vicevoorzitter van de Raad van Bestuur.

lees meer

Over Jan Smit

Prof. dr. Jan Smit is sinds 1 augustus 2019 vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van het Radboudumc en decaan van de Faculteit der Medische Wetenschappen. Hij volgde zijn opleiding tot internist-endocrinoloog in Utrecht. In 2002 en 2003 verbleef hij voor onderzoek aan het Albert Einstein College of Medicine in New York. In 2007 werd hij benoemd tot hoogleraar Interne Geneeskunde en Klinische Endocrinologie in het Leids Universitair Medisch Centrum. In 2012 werd hij hoogleraar Algemene Interne Geneeskunde en afdelingshoofd van de afdeling Interne Geneeskunde van het Radboudumc. In 2017 en in 2019 vervulde hij al enige tijd ad interim het decaanschap in het Radboudumc.

Aandachts­gebieden binnen het Radboudumc

onderwijs en onderzoek

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bepaalt het beleid dat de medische afdelingen voeren in patiëntenzorg, onderwijs en wetenschap, en van het Radboudumc als geheel.

lees meer

Jan Smit als hoogleraar


Jan Smit

  • Geboren: 29 januari 1962 (Zutphen)
  • Benoeming: 2007 (Leiden), 2012 (Nijmegen)


Loopbaan Jan Smit

1997 Leiden

Van 1997 tot 2012 was Jan Smit staflid bij de afdeling Endocrinologie en Metabole Ziekten (en vanaf 2009 afdelingshoofd) van het Leids Universitair Medisch Centrum. In 2007 werd hij aan de Universiteit van Leiden benoemd tot hoogleraar Interne Geneeskunde in het bijzonder de Klinische Endocrinologie.

2002 New York

In 2002 en 2003 was hij visiting scientist bij de Albert Einstein College of Medicine, afdeling Moleculaire Pharmacology (New York) waar onder leiding van prof. Nancy Carrasco onderzoek werd verricht op het gebied van moleculaire aspecten van de sodium-lodide symporter.

2012 Nijmegen

Met ingang van 1 juni 2012 is hij benoemd tot hoogleraar Algemeen Interne Geneeskunde aan de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Radboud Universiteit met als leeropdracht Algemeen Interne Geneeskunde. 

De researchactiviteiten van Smit liggen op het gebied van schildklierziekten. Hij richt zich in onderzoek en patiëntenzorg met name op patiënten met gecompliceerde schildklieraandoeningen waaronder schildkliercarcinoom. Daarnaast is hij zeer betrokken bij initiatieven op het gebied van zorgvernieuwing in het algemeen en de rol van de patiënt in de gezondheidszorg. Hij ontving in de afgelopen jaren vele nationale en internationale grants.

Smit produceerde meer dan 250 wetenschappelijke publicaties in peer-reviewed tijdschriften op het gebied van de klinische endocrinologie en endocriene oncologie. Hij heeft 17 promovendi begeleid. Sinds 2012 is hij plaatsvervangend opleider Interne Geneeskunde. In 2013 werd hij benoemd tot Fellow of the Royal College of Physicians. Op 1 augustus 2019 werd hij decaan en vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van het Radboudumc.

Leeropdracht

Algemeen Interne Geneeskunde

Opleiding

  • 1974-1980 Middelbare school (Gymnasium-ß, Baudartius College, Zutphen)
  • 1980-1988 Universiteit (Geneeskunde,Universitair Medisch Centrum Utrecht) (cum laude)
  • 1989-1995 Specialisatie Interne Geneeskunde (Universitair Medisch Centrum Utrecht)
  • 1995 Promotie (Universiteit Utrecht) Promotores: prof. dr. D.W. Erkelens en prof. dr. G. van Berge Henegouwen
  • Titel proefschrift: Clinical consequences of cholesterol synthesis inhibitors

Onder­scheiding

  • de Nederlandse Thyroid Prijs (2004)

Neven­activiteiten

  • Lidmaatschappen van Editorial Boards van wetenschappelijke tijdschriften, nationale en internationale richtlijncommissies, verenigingen en organisaties op het gebied van de gezondheidszorg.

Radboud Institute for Health Sciences

Ideally, every procedure in clinical practice and public health should take place based on proof, instead of intuition or 'experience'. Our aim is to improve clinical practice and public health. read more