Personen Jan Smit

Profiel

prof. dr. Jan Smit
BIG-nummer: 69023948601


Over Jan Smit

Prof. dr. Jan Smit is sinds 1 augustus 2019 vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van het Radboudumc en decaan van de Faculteit der Medische Wetenschappen. lees meer

Over Jan Smit

Prof. dr. Jan Smit is sinds 1 augustus 2019 vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van het Radboudumc en decaan van de Faculteit der Medische Wetenschappen.

Hij volgde zijn opleiding tot internist-endocrinoloog in Utrecht. In 2002 en 2003 verbleef hij voor onderzoek aan het Albert Einstein College of Medicine in New York. In 2007 werd hij benoemd tot hoogleraar Interne Geneeskunde en Klinische Endocrinologie in het Leids Universitair Medisch Centrum. In 2012 werd hij hoogleraar Algemene Interne Geneeskunde en afdelingshoofd van de afdeling Interne Geneeskunde van het Radboudumc. In 2017 en in 2019 vervulde hij al enige tijd ad interim het decaanschap in het Radboudumc.


Functies

  • decaan / vicevoorzitter Raad van Bestuur

Loopbaan Jan Smit

Prof. dr. Jan Smit volgde zijn opleiding tot internist-endocrinoloog in Utrecht. lees meer

Loopbaan Jan Smit

Prof. dr. Jan Smit volgde zijn opleiding tot internist-endocrinoloog in Utrecht. Van 1997 tot 2012 was Smit staflid bij de afdeling Endocrinologie en Metabole Ziekten (en vanaf 2009 afdelingshoofd) van het Leids Universitair Medisch Centrum. In 2007 werd hij aan de Universiteit van Leiden benoemd tot hoogleraar Interne Geneeskunde in het bijzonder de klinische endocrinologie.

In 2002 en 2003 was hij visiting scientist bij de Albert Einstein College of Medicine, afdeling Moleculaire Pharmacology (New York) waar onder leiding van prof. Nancy Carrasco onderzoek werd verricht op het gebied van moleculaire aspecten van de sodium-lodide symporter.

Met ingang van 1 juni 2012 is hij benoemd tot hoogleraar Algemeen Interne Geneeskunde aan de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Radboud Universiteit.

De researchactiviteiten van Smit liggen op het gebied van schildklierziekten. Hij richt zich in onderzoek en patiëntenzorg met name op patiënten met gecompliceerde schildklieraandoeningen waaronder schildkliercarcinoom. Daarnaast is hij zeer betrokken bij initiatieven op het gebied van zorgvernieuwing in het algemeen en de rol van de patiënt in de gezondheidszorg. Hij ontving in de afgelopen jaren vele nationale en internationale grants.

Smit produceerde meer dan 250 wetenschappelijke publicaties in peer-reviewed tijdschriften op het gebied van de klinische endocrinologie en endocriene oncologie. Hij heeft 17 promovendi begeleid. In 2013 werd hij benoemd tot Fellow of the Royal College of Physicians.

Sinds 1 augustus 2019 is Smit vicevoorzitter van de Raad van Bestuur en decaan van de Faculteit der Medische Wetenschappen.

Leeropdracht

Algemeen Interne Geneeskunde
  • Medewerkers
  • Intranet