Personen Joery von Jessen

Joery von Jessen

 • Geboren: 1 december 1922 (Neuladoga, Rusland)
 • Overleden: 5 juni 1990 (Nijmegen)
 • Benoeming: 1962
 • Emeritaat: 1983


Loopbaan Joery von Jessen

1956 Nijmegen

Joery von Jessen kwam op 2-jarige leeftijd vanuit Rusland naar Nederland. In 1956 werd hij genaturaliseerd. Na zijn studie Tandheelkunde werd hij in 1955 als staflid verbonden aan de afdeling Kroon- en Brugwerk binnen de afdeling Prothetische Tandheelkunde (hoofd: prof. L.V. Arnold). Een jaar na de start van de opleiding Tandheelkunde (1961) werd Von Jessen benoemd tot hoogleraar aan de Radboud Universiteit. Hij vormde het nieuwe hooglerarenteam Tandheelkunde samen met prof. dr. F.P.G.M. van der Linden, prof. C.A. Merkx en prof. A.J. van Amerongen. De interesse van Von Jessen lag name op het terrein van de volledige prothese.

Von Jessen bouwde een grote afdeling op in Nijmegen, met voornamelijk pas afgestudeerden van de Utrechtse opleiding. Hij stelde verschillende leidinggevende medewerkers aan op onderafdelingen:  A.F. Käyser (Kroon- en Brugwerk), A.G. Dijkman (Partiële Prothese), D. Slop (Polikliniek Tandheelkunde) en H.A. De Koomen (Volledige Prothese). Zijn medewerker A.C.M. Van de Poel richtte vanuit zijn afdeling de sub-afdeling Tandheelkundige Röntgenologie op. Vier van de betrokkenen zijn later hoogleraar geworden in Nijmegen, Groningen, Brussel en Amsterdam.

1976 Nijmegen

In 1976 werd zijn afdeling in tweeën gesplitst: Kroon- en Brugwerk en Restauratieve Tandheelkunde, in het bijzonder de volledige prothese en de maxillo-faciale prothetiek. Dr. A.F. Käyser werd benoemd op de eerstgenoemde afdeling, Von Jessen zijn leeropdracht werd omgezet naar het laatstgenoemde vakgebied.

Von Jessen was twee keer promotor. In 1983 hield hij zijn afscheidscollege, getiteld De happy few of iedereen.


Neven­activiteiten

 • Vicevoorzitter (1973-1979) en voorzitter (1979-1983) van het subfaculteitsbestuur Tandheelkunde.
 • Maken van handbogen.
 • Handboogschieten (de Von Jessen Trofee is naar hem vernoemd).

Leeropdracht

Prothetische Tandheelkunde en (vanaf 1976) Restauratieve Tandheelkunde, in het bijzonder de volledige prothese en de maxillo-faciale prothetiek

Opleiding

 • Middelbare school (Ambachtsschool, opleiding tot machinebankwerker) Middelbare school (MTS)
 • 1946-1949 Opleiding tandtechniek. Opleider: dr. Emil Flaumenhaft
 • 1946-1949 Middelbare school (avondopleiding HBS bèta)
 • 1949-1955 Universiteit (Tandheelkunde, Rijksuniversiteit Utrecht)
 • Medewerkers
 • Intranet