Personen Johannes Leonard Willems

Hans Willems

 • Geboren: 20 maart 1948 (Nijmegen)
 • Benoeming: 1997
 • Emeritaat: 2013


Loopbaan Hans Willems

1979 Nijmegen

Na zijn promotie en registratie als klinisch chemicus in 1979 in Nijmegen, bleef Hans Willems werken in het Radboudumc. Hij werd hoofd van het klinisch chemisch laboratorium Kindergeneeskunde/Chirurgie. Vervolgens werd hij in 1988 hoofd van het fusielab Centraal Klinisch Chemisch Laboratorium, later de afdeling Klinische Chemie. In 2010 legde hij na weer een fusie het hoofdschap neer en werd bachelorcoördinator van de studierichting Biomedische Wetenschappen. Binnen deze studierichting was hij curriculumcoördinator van enkele onderwijsblokken.

2004 Nijmegen

Binnen de Laboratoriumgeneeskunde is Willems 25 jaar bestuurlid/voorzitter geweest van organisaties die zich bezig houden met kwaliteitsbewaking van klinisch chemische analyses. In 2004 richtte hij de SKML (Stichting Kwaliteitsbewaking Laboratoriumdiagnostiek) op als fusie van acht stichtingen. Voor de opleiding voor klinisch chemici was hij voorzitter van de opleidingscommissie die een nieuw curriculum conform de CanMeds-methodiek heeft ontwikkeld.

In 2008 werd hij verantwoordelijk voor de laboratoriumaspecten van de Radboudbiobank. Later vervulde hij het biobankcoördinatorschap van de acht umc’s in Nederland in het Parelsnoer Initiatief.

2015 Nijmegen

Anno 2015 is hij voorzitter van de Raad van Advies van de SKML. Tevens is hij lid van een adviesgroep over biobanken. Daarnaast voert hij voor de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie vakgroepvisitaties uit. Tenslotte verzorgt hij onderwijs aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen bij de faculteiten Techniek (Applied Sciences) en Gezondheid (Physian Assistants).

Hans Willems schreef ongeveer 150 wetenschappelijk publicaties en veel bijdragen aan boeken en populaire tijdschriften. Hij begeleidde als (co)promotor 10 promovendi.Neven­activiteiten

 • Voorzitter Transplantatie Werkgroep Nederland (1974-1987).
 • Lid/penningmeester en voorzitter van het bestuur van de Stichting Kalorama Wandeltochten (1968-2005).
 • Lid/voorzitter van Bridgeclub Lent (1975-1979) en Malden (1980-1988).
 • Bestuurslid van de Stichting Kwaliteitscontrole Ziekenhuis Laboratoria (SKZL), secretaris/penningmeester (1984-1997), voorzitter (1997-2001) en vicevoorzitter (2001- 2004) en lid van diverse secties en werkgroepen.
 • Penningmeester/lid van het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Malden (1986-1996).
 • Lid van de commissie van klinisch chemici van academische ziekenhuizen in Nederland (1988-2000).
 • Diverse functies binnen de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie (NVKC): lid van het Concilium Clinicum Chemicum (1988-2002), lid van de wetenschappelijke werkgroep (1994-2000), lid en voorzitter van de registratiecommissie (1996-2002), voorzitter van het Concilium Clinicum Chemicum (2002-2011), lid van de werkgroep herstructurering opleiding (2004-2010) en lid van de  rechtspraakcommissie (2004-2010).
 • Voorzitter van de commissie klinisch chemici in kinderziekenhuizen (1991-1994).
 • Diverse functies in commissies in het Radboudumc: lid van de budgetcommissie (1991-1994), voorzitter van de commissie verbetering Quality Assurance (1992-1996), lid van de Heijendaalcommissie (PAOG) (1996-2006), secretaris/penningmeester van het Stafconvent (1991-1995).
 • Lid van de advisory board van de European Journal of Clinical Chemistry and Clinical Biochemistry (1992-1996).
 • Lid van de Wetenschappelijke Raad CBO (Centraal begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale toetsing) (1992-2009).
 • Bestuurslid van ERNDIM (European Research Network for Evaluation and Improvement of screening, diagnosis and treatment of Inherited Disorders of Metabolism) (1992-2009).
 • Coördinator/penningmeester van Trimhockey, Union te Malden (1993-2003).
 • Secretaris/penningmeester van de Stichting Virtuele Centrale Laboratoria (VCL) in Nederland (1995-2006).
 • Gecommitteerde van HLO/HAN (Hogeschool Arnhem-Nijmegen) (1995-2010).
 • Voorzitter van de regio Gelre van klinisch chemisch laboratoria (1996-1998).
 • Voorzitter van de stuurgroep Samenwerking UMC-HAN (Hogeschool Arnhem-Nijmegen) (1996-2000) en lid van de Beroepenveldcommissie (1995-2012).
 • Lid van de editorial board van de Annals of Clinical Biochemistry (1997-2010).
 • Lid van het Non-Kozakkenkoor te Lent/Nijmegen (1997-heden), voorzitter van de evenementencommissie (2013-heden), vicevoorzitter van het koor (2014-heden)
 • Lid van EQUAS (European organisation of scheme organisers) (2001-2011).
 • Chairman van de SKML (Foundation of Quality control of Medical Laboratory diagnostics) (2004-2011).
 • Lid van de begeleidingscommissie opleiding klinische chemie MOBG/CBOG (2006-2008).
 • Voorzitter van de regio Gelre van klinisch chemische laboratoria (2006-2008).
 • Voorzitter van de opleidingscommissie NVKC (2008-2012).
 • Coördinator biobanking Radboudumc Parelsnoer Initiatief en lid managementteam PSI Radboudumc (2008-2012).
 • Landelijke coördinator biobanking Parelsnoer Initiatief en lid centrale team PSI (2012).
 • Stadsgids en penningmeester van het Gilde Nijmegen (2014).
 • Lid van Numaga, Nijmeegse historische vereniging.
 • Bestuurslid Stichting Skepsis (2006-2012).

Onder­scheidingen

 • Noyons-Erepenning van de NVKC (Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde) (2007)
 • Gouden Standaard van de SKML (Stichting Kwaliteitsbewaking Laboratoriumdiagnostiek) (2011)
 • erelid van de NVKC (2013)

Leeropdracht

Klinische Chemie

Opleiding

 • 1960-1967 Middelbare school (HBS-B Canisius College, Nijmegen)
 • 1967-1973 Universiteit (Biochemie, Microbiologie en Cytohistologie, Katholieke Universiteit Nijmegen)
 • 1976-1979 Specialisatie Klinische Chemie (UMC St. Radboud, Nijmegen) Opleider: dr. L. Beentjes
 • 1978 Promotie (Katholieke Universiteit Nijmegen) Promotoren: prof. dr. L.A.H. Monnens, prof. dr. J.H. Veerkamp, prof. dr. J.M.F. Trijbels
 • Titel proefschrift: Disturbances in pyruvate metabolism
 • Medewerkers
 • Intranet