Personen Jolt Roukema

Profiel

dr. Jolt Roukema
BIG-nummer: 49057695201


Functie(s)

  • kinderarts-pulmonoloog

Opleiding

  • MSc Clinical epidemiology

Nevenfuncties

  • Vice-voorzitter commissie mensgebonden onderzoek


Jolt Roukema junior principal clinician 2021-2023

Kinderlongarts Jolt Roukema wil als junior Principal Clinician ‘Digitale zorg’ zijn kennis en ervaring over digitale zorg delen met en overdragen aan zijn collega’s. Zijn ambitie is dat digitale zorg in ieder zorgpad dat (door)ontwikkeld wordt een plaats krijgt, zodat we de juiste zorg op de juiste plek maar vooral ook op het juiste moment kunnen bieden. De afgelopen jaren deed hij veel kennis en ervaring op met de introductie van online monitoring van patiënten met chronische aandoeningen. We vinden het heel normaal dat deze patiënten meerdere keren per jaar onze poliklinieken bezoeken voor een controlebezoek. Maar is dat wel zo logisch? Helpen we deze patiënten soms niet veel beter op afstand, als er klachten of zorgen zijn? Met Luchtbrug werd al bewezen dat 50% van de reguliere controles in het ziekenhuis vervangen kan worden door online monitoring. Tijdens de coronacrisis in 2020 werd Luchtbrug-CF (cystic fibrosis) ontwikkeld. Hiermee kunnen patiënten met taaislijmziekte (CF) thuis de longfunctie monitoren en het behandelend team kijkt op afstand mee. De zorg voor chronische zieke patiënten kan met hulp van online monitoring zowel beter als goedkoper ingericht worden. Zo hoopt Jolt met zijn werk als junior PC bij te dragen aan een digitale transformatie in de zorg.

Verbonden aan


Afdeling Oogheelkunde

De afdeling Oogheelkunde onderzoekt en behandelt patiënten met aandoeningen van het oog en de omliggende organen.

lees meer

Afdeling Genetica

De afdeling Genetica behandelt en onderzoekt erfelijke aandoeningen bij patiënten en hun familie. lees meer

Afdeling Spoedeisende Hulp

Bij acute gezondheidsproblemen wordt u verwezen naar de SEH. Ons team van specialisten staat hier 24 uur per dag voor u klaar.

lees meer

Afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde

De afdeling KNO van het Radboudumc biedt patiëntenzorg op het gebied van oorchirurgie, neus- en aangezichtschirurgie en hoofd-halschirurgie. Daarnaast doen we wetenschappelijk onderzoek en geven we onderwijs aan studenten Geneeskunde en KNO-artsen in opleiding.

lees meer

Afdeling Dermatologie

De afdeling Dermatologie richt zich op de behandeling van huidaandoeningen. Naast de zorg voor patiënten houden we ons ook bezig met onderwijs en onderzoek.

lees meer

Afdeling Hematologie

Hematologie is het specialisme dat zich bezighoudt met bloedziekten. lees meer

Afdeling Mond-Kaak-Aangezichts­chirurgie

De specialisten van de afdeling Mond-Kaak-Aangezichtschirurgie behandelen voornamelijk ziektes en afwijkingen van mond, kaak en aangezicht. Wij behandelen zowel poliklinisch (dagbehandeling) als klinisch (met opname).

lees meer

Afdeling Neurochirurgie

De afdeling Neurochirurgie houdt zich bezig met de chirurgische behandeling van aandoeningen aan de hersenen, hersenschedel, schedelbasis, hersenzenuwen, het ruggenmerg, de wervelkolom en het perifere zenuwstelsel.

lees meer

Afdeling Orthopedie

Orthopedie is een chirurgisch specialisme. Wij behandelen aandoeningen van het steun- en bewegingsapparaat. Dit doen we met of zonder operatie. Orthopedie behandelt patiënten met bijvoorbeeld slijtage van het heup- of kniegewricht, artrose, botkanker of een dwarslaesie.

lees meer

Afdeling Plastische Chirurgie

De afdeling Plastische Chirurgie houdt zich bezig met herstel van vorm en functie van een lichaamsdeel. Het gaat om correctie van aangeboren of verkregen afwijkingen en verminkingen of gebreken.

lees meer

Afdeling Neonatologie

Op de afdeling neonatologie behandelen we te vroeg geboren kinderen, kinderen die tijdens de bevalling in moeilijkheden zijn geraakt of aangeboren afwijkingen hebben.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet