Personen Kees Kramers

Profiel

prof. dr. Kees Kramers
BIG-nummer: 19022230101


Over Kees Kramers

Kees Kramers is werkzaam bij de afdelingen Farmacologie, Toxicologie en Interne Geneeskunde van het Radboudumc. Sinds 2010 werkt hij ook in het CWZ-ziekenhuis. lees meer

Over Kees Kramers

Kees Kramers is hoogleraar Medicatieveiligheid aan de Radboud Universiteit/het Radboudumc.

Kramers is deskundig op het gebied van medicatieveiligheid in het ziekenhuis. Fouten bij de medicatie vormen een van de grootste risico’s voor patiënten bij opname in het ziekenhuis. Naar schatting kan de helft daarvan voorkomen worden door gerichte educatie en begeleiding van voorschrijvers. De leerstoel heeft dan ook een sterk onderwijskarakter. Kees Kramers is de eerste hoogleraar Medicatieveiligheid in Nijmegen. Door intensieve samenwerking tussen artsen en apothekers, van oudsher een sterk punt in de regio Nijmegen, kan een belangrijke bijdrage aan medicatieveiligheid gegeven worden.

Kees Kramers (Dirksland, 1962) behaalde in 1986 zijn Master Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. Van 1989 tot 1996 volgde hij de opleiding tot internist en van 1996 tot 1998 de opleiding tot internist-klinisch farmacoloog, beide in het Radboudumc. In 1995 promoveerde hij aan de Radboud Universiteit  op onderzoek naar antistoffen die een rol spelen bij nierfalen bij de auto-immuunziekte systemische lupus erythematodes.  

Kramers werkt sinds 1989 in het Radboudumc als staflid van de vakgroep Farmacologie-Toxicologie en vanaf 1998 is hij ook staflid van de vakgroep Interne Geneeskunde, belast met patiëntenzorg en onderwijs- en onderzoekstaken. Sinds 2010 is hij parttime gedetacheerd naar de afdeling Klinische Farmacie bij het Canisius Willhelmina Ziekenhuis (CWZ) te Nijmegen. Hij ontwikkelde een farmacotherapieleerlijn voor geneeskundestudenten en onderwijs op het gebied van medicatieveiligheid voor beginnende arts-assistenten in het Radboudumc en het CWZ Nijmegen. Hij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie.

Functie(s)

 • internist

Nevenfuncties

 • 2015 - Lid wetenschappelijke adviesraad Geneesmiddelenbulletin
 • 2012 - Lid Sectie Klinische Farmacologie van de Nederlandse Internisten Vereniging
 • 2010 - Detachering naar Afdeling Klinische Farmacie CWZ Nijmegen (0,4 FTE)
lees meer

Nevenfuncties

 • 2015 - Lid wetenschappelijke adviesraad Geneesmiddelenbulletin
 • 2012 - Lid Sectie Klinische Farmacologie van de Nederlandse Internisten Vereniging
 • 2010 - Detachering naar Afdeling Klinische Farmacie CWZ Nijmegen (0,4 FTE)
 • 2007 - Lid Wetenschappelijke Adviesraad Farmacotherapeutisch Kompas Zorg Instituut Nederland
 • 2003 - Vice-voorzitter expertgroep Toxicologie Behandelinformatie namens de Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie
 • Medewerkers
 • Intranet