Personen Leo Ginsel

Leo Ginsel

 • Geboren: 24 juli 1947 (Leiden)
 • Overleden: 7 januari 2009 (Mook)
 • Benoeming: 1991


Loopbaan Leo Ginsel

1987 Nijmegen

Na het voltooien van zijn proefschrift kreeg Leo Ginsel een vaste aanstelling aan het Laboratorium voor Electronenmicroscopie van de Rijksuniversiteit Leiden. Hij werd in 1987 benoemd tot hoofd  van die afdeling. In 1991 werd hij in Nijmegen benoemd.

Ginsel speelde een belangrijke rol in het (her)structureren van onderwijs binnen de opleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen. Voortdurend had hij hierbij vernieuwing en verbetering van het onderwijsaanbod voor studenten voor ogen. Ginsel had een innemend en zorgzaam karakter en was geliefd bij zowel collega’s als studenten.

1991 Nijmegen

Hij heeft 73 gerefereerde artikelen in een totaal van 104 wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan en was promotor van meerdere promovendi. Zijn onderzoeksgebied was aanvankelijk gericht op intracellulair transport in darmcellen, later omvatte het ook monocyten, macrofagen, granulocyten en het diafragma. Veel van zijn  artikelen zijn geschreven in samenwerking met buitenlandse collegae in vooraanstaande internationale tijdschriften. Ook zijn bijdrage als redacteur van de achtste tot en met elfde editie van het boek Functionele Histologie (Junqueira en Carneiro) mag niet onvermeld blijven.


Opleiding

 • 1959-1965 Middelbare school (Christelijk Lyceum, Leiden)
 • 1965-1973 Universiteit, Biologie (Rijksuniversiteit Leiden)
 • 1979 Promotie (Rijksuniversiteit Leiden) Promotor: prof. dr. W. Th. Daems. Co-promotoren: prof. dr. A.D.F. Addink en prof. dr. A.J.Ch. Haex
 • Titel proefschrift: Lysosomes and storage diseases, a morphological, cytochemical, and autoradiographical study on the function of lysosomes in the absorptive cells of the human intestine
 • in relation to the transport and secretion of cell-coated material

Leeropdracht

Celbiologie en Histologie

Neven­activiteiten

 • Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Microscopie (1996-2003).
 • Bestuurslid en penningmeester van de European Microscopy Society (2000-2003).
 • Medewerkers
 • Intranet