Personen Louis Kollee

Louis Kollée

 • Geboren: 28 juni 1943 (Eijsden)
 • Overleden: 1 december 2021
 • Benoeming: 2002
 • Emeritaat: 2008


Loopbaan Louis Kollée

1966 Amersfoort

Tijdens zijn studie Economie vervulde Louis Kollée zijn militaire dienstplicht. Hij volgde de opleiding tot reserve-officier der Militaire Administratie (SROMA, Middelburg) en werkte tot 1966 als korpsadministrateur, onder andere in het Militair Hospitaal (Amersfoort). Na zijn artsopleiding en specialisatie tot kinderarts werkte hij van 1976 tot aan zijn emeritaat bij het Radboudumc. In 1979 bracht hij voor zijn promotie enige tijd door aan de University of Surrey (Guildford, Engeland).

1985 Toronto

Kollée was actief betrokken bij de ontwikkeling van de neonatologie vanaf de jaren zeventig. In 1982 volgde hij de British Council cursus ‘Perinatal Paediatrics’ in Londen en Oxford. Twee jaar later werd hij benoemd tot universitair hoofddocent (1984). In 1985 werkte hij korte tijd in het Hospital for Sick Children (prof. dr. P.R. Swyer) in Toronto. Hij vervulde zijn taken op de (poli)kliniek, was actief betrokken bij het onderwijs en redigeerde diverse boeken. Hij deed onderzoek naar onder andere vitamine K deficiëntie, groep B streptokokkeninfectie, prognose na vroeggeboorte, beslissingen rond het levenseinde, ethiek en perinatale zorg in Europa

2000 Nijmegen

In 2000 werd hij benoemd tot plaatsvervangend afdelingshoofd van Kindergeneeskunde. Twee jaar later volgde zijn benoeming tot hoogleraar. Vanaf 2003 tot aan zijn emeritaat was hij de opleider voor het specialisme kindergeneeskunde.

Kollée was medeverantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van drie door de Europese Commissie gefinancierde projecten ter bestudering van de perinatale zorg in Europa: European Project on Perinatal Transport (EUROPET, 1996-1999), Models of Organising Access to Intensive Care for very preterm Births (MOSAIC, 2000-2006) en Effective Perinatal Intensive Care in Europe (EPICE, 2010-2013). Hij begeleidde 9 promoties, was auteur van ongeveer 160 artikelen en hield circa 130 (inter)nationale voordrachten.Neven­activiteiten

 • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK).
 • Lid van de European Association of Perinatal Medicine (EAPM).
 • Lid van de American Society of Pediatric Research (SPR).
 • Lid van de European Society of Pediatric Research (ESPR).
 • Lid van het International Perinatal Collegium.
 • Lid van de Vereniging het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.
 • Was in het Radboudumc lid van de Faculteitsraad (1989-1998), de stuurgroep Keuze Onderwijs, de commissie Ethiek, de Topstafcommissie, de Examencommissie, Ziekenhuis Infectie Commissie (1988-1992) en Antibioticumcommissie (1988-1996). 
 • Lid van enkele commissies van de Gezondheidsraad: Kinderchirurgie (1983-1989), Intensive Care Neonatologie (1990-1991), Levensbeëindiging Pasgeborenen (1991-1996).
 • Medeopsteller van het rapport Doen of Laten? (1992) van de NVK.
 • Bestuurslid van de sectie Neonatologie van de NVK.
 • Voorzitter van de commissie Ethische Aspecten van de Neonatologie van de NVK.
 • Lid van de Commissie Ethiek en Recht van de NVK.
 • Lid van de Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC).
 • Lid van de ministeriële Overleggroep Toetsing zorgvuldig Handelen rond het Levenseinde bij Pasgeborenen (1996-1997).
 • Lid van de deskundigencommissie Levensbeëindiging bij Pasgeborenen en Late Zwangerschapsafbreking (Commissie Hubben) (2005-2014).
 • Redactielid van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.
 • Referent voor 12 wetenschappelijke tijdschriften.

Onder­scheidingen

 • Joop de Bruijne Prijs van de NVK (2007)

Leeropdracht

Kindergeneeskunde

Opleiding

 • 1955-1956 Middelbare school (Gymnasium, Bisschoppelijk College, Weert)
 • 1956-1962 Middelbare school (O.L.Vr. Lyceum, Breda 1956-1962)
 • 1963-1968 Universiteit (Economie, Erasmus Universiteit, Rotterdam)
 • 1966-1972 Universiteit (Geneeskunde, Erasmus Universiteit, Rotterdam)
 • 1972-1976 Specialisatie Kindergeneeskunde (UMC St Radboud, Nijmegen) Opleider: prof. dr. E.D.A.M. Schretlen
 • 1980 Promotie (Katholieke Universiteit Nijmegen) Promotoren: prof. dr. L.A.H. Monnens en prof. dr. J.H. Veerkamp
 • Titel proefschrift: Neonatal hypoglycemia in intrauterine growth retarded rats
 • Medewerkers
 • Intranet