Personen Marcel Olde Rikkert

Contact

prof. dr. Marcel Olde Rikkert

+31 (0)24 361 67 72
contact

Marcel Olde Rikkert

 • Geboren: 21 augustus 1962 (Hengelo, Overijssel)
 • Benoeming: 2003


Loopbaan Marcel Olde Rikkert

1996 Nijmegen

In het Nestor-programma deed Marcel Olde Rikkert onderzoek aan de afdeling Geriatrie van het Radboudumc, van 1996 tot 1998. Dit was een AGIKO-traject avant la lettre, waarbij specialisatie en promotie ineen gevlochten waren. Na zijn promotie werd hij staflid Geriatrie (1998-2002). In 2002 nam hij het afdelingshoofdschap over van prof. W. Hoefnagels. Aanvankelijk combineerde hij dit met de profileringsleerstoel en later met de kernleerstoel Geriatrie (2009). Sinds 2006 is hij ook opleider Klinische Geriatrie. In 2008 is hij erkend als principal investigator aan het Nijmegen Centre for Evidence Based Practice en sinds 2009 als principal lecturer

2003 Nijmegen

In 2003 richtte hij samen met prof. M. Vernooij-Dassen het Radboud Alzheimer Centrum op, waarvan hij nog steeds trekker is. Olde Rikkert heeft in 2008 het Netwerk voor Zorg en Welzijn van ouderen in Nijmegen en omstreken opgezet, in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO). Dat netwerk heet sinds 2012 ‘100 Uw welzijns- en zorgnetwerk’. Voor dat netwerk heeft hij van 2008 tot 2013 voor Nijmegen 14 miljoen euro aan onderzoeks- en ontwikkelprojectgelden binnengehaald bij ZonMw. Dit was onder andere voor de nationale database waarin de kerngegevens van het NPO worden verzameld en geanalyseerd

2008 Nijmegen

In 2008 startte Olde Rikkert als eerste in Nederland met een verplicht coassistentschap Ouderenzorg. Hiervoor publiceerde hij in datzelfde jaar ook het leerboek Probleem Georiënteerd Denken in de Geriatrie. Dit is inmiddels een kernboek in de opleiding Geneeskunde en de tweede volledig herziene druk verscheen in 2012.

De onderzoeksinteresse van Olde Rikkert gaat vooral uit naar het ontwikkelen en evalueren van complexe, multifacet interventies voor kwetsbare ouderen (‘frailty’ is een belangrijk onderzoeksthema), met meervoudige ziektelast. Als modelprobleem gerelateerd aan veroudering bestudeert hij vanuit het Radboud Alzheimer Centrum met name dementie. Met zijn groep probeert hij de werkzaamheid en doelmatigheid van deze nieuwe interventies vast te leggen en onderzoeksmethodologie geschikt te maken voor deze kwetsbare populatie.

Hij heeft inmiddels 33 promovendi begeleid bij het totstandkomen van hun proefschrift. Hij heeft meer dan 300 wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan.Neven­activiteiten

 • Voorzitter van de Commissie Herziening Richtlijn Dementie voor medisch specialisten (in samenwerking met de Orde voor Medisch Specialisten, start 2012).
 • Columnist voor Wegener Pers onder de titel ‘Grijs Gebied’ om ouderenissues onder breed publiek bekend te maken (start 2013).
 • Lid KNMG commissie Levenseinde van (kwetsbare) ouderen (start 2013)
 • Tweewekelijkse columm Wegenerpers.
 • Penvoerder Netwerk 100, voor welzijn en zorg onder ouderen.
 • Schrijver boek Jong blijven & oud worden (Thoeris, Amsterdam, 2015). 

Leeropdracht

Ontwikkeling onderzoek klinische geriatrie (profileringsleerstoel van 2003 tot 2009), Geriatrie (kernleerstoel vanaf 2009)

Marcel Olde Rikkert principal clinician

‘Mijn missie is passende zorg leveren voor kwetsbare ouderen, waarbij de oudere zelf aan het stuur zit. Dit wil ik zowel voor ouderen mét en zonder cognitieve stoornissen.’

lees meer

Marcel Olde Rikkert principal clinician

‘Mijn missie is passende zorg leveren voor kwetsbare ouderen, waarbij de oudere zelf aan het stuur zit. Dit wil ik zowel voor ouderen mét en zonder cognitieve stoornissen.’

Innovatienetwerk 100

‘Ik heb een innovatienetwerk opgezet om medische zorg en de bevordering van het welzijn (bijvoorbeeld vermindering van eenzaamheid) voor kwetsbare ouderen op elkaar af te stemmen. Het netwerk, 100 genaamd, is een samenwerking van zorginstellingen, professionals, kennisorganisaties én ouderen. Samen zorgen we ervoor dat ouderen zelf kunnen (mee) beslissen  over hun zorg. Bovendien verbinden we die zorg altijd met welzijn, omdat ouderen aangeven dat ze dat het belangrijkst vinden.
Hiervoor hebben we tal van ideeën wetenschappelijk onderzocht en ingevoerd. Zo hebben we bijvoorbeeld vroege activering ingevoerd op alle afdelingen van het Radboudumc. Speciaal opgeleide vrijwilligers activeren ouderen lichamelijk, sociaal en psychisch, zodat ze eerder en beter herstellen.’  

DementieNet

‘Ik ben bezig DementieNet op te zetten. Dit wordt een nieuwe vorm van dementiezorg, waarbij de patiënt om te beginnen intensiever zorg ontvangt via de eerste lijn. Hierbij is er aandacht voor zowel de woonsituatie, het welzijn van de patiënt en de zorg die hij/zij nodig heeft. Mantelzorgers zien we bij deze dementiezorg zoveel mogelijk als partners die kunnen helpen bij het vernieuwen van de zorg. Met DementieNet willen we de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven van dementerenden verbeteren. Bovendien moet het project zorgen voor meer doelmatigheid in de dementiezorg. 

DementieNet is een samenwerking van de afdelingen Geriatrie en Eerstelijnsgeneeskunde, de Netwerk 100-zorginstellingen, andere lokale dementienetwerken en het Radboudumc Alzheimer Centrum.’

Afdelingen helpen bij  zorg voor ouderen

Ik ben Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) themaleider en probeer de kwaliteit en veiligheid van de zorg voor kwetsbare ouderen in het Radboudumc zelf verder te verbeteren. Dit doen we met een geriatrisch consultatieteam (GIDZ = Geriatrie In De Ziekenhuizen) dat alle klinische afdelingen van ons ziekenhuizen ondersteunt bij de zorg voor kwetsbare ouderen. Hiermee verzorgen we bijvoorbeeld medicatiereviews van complexe medicijncombinaties. 

Ook probeer ik de manier waarop zorgverleners tegen (kwetsbare) ouderen aankijken positief te beïnvloeden via verhalen, lezingen, columns, et cetera. Heb je in jouw werk met de zorg voor ouderen te maken? Dan kan je mij gebruiken als sparringspartner bij vraagstukken over die zorg.

Opleiding

 • 1974 - 1980 Middelbare school (RK Gymnasium De Grundel, Hengelo (OV)
 • 1981 - 1988 Universiteit (Rijksuniversiteit Groningen) (Klinische Geriatrie, Brugge, Almelo, Arnhem, Venray, Leeds)
 • 1998 Promotie (Katholieke Universiteit Nijmegen) Promotor: prof. dr. W.H.L. Hoefnagels
 • Titel thesis: Methodological and ethical aspects of scientific research in geriatrics. An exploration started from research on monitoring fluid balance