Personen Maria van den Muijsenbergh

Profiel

prof. dr. Maria van den Muijsenbergh


Over Maria van den Muijsenbergh

Sinds de start van haar werk als huisarts in 1983 richt zij zich met name op kwetsbare groepen (ongeneeslijk zieken, vluchtelingen en andere migranten, laaggeletterden daklozen). lees meer

Over Maria van den Muijsenbergh

Sinds de start van haar werk als huisarts in 1983 richt zij zich met name op kwetsbare groepen (ongeneeslijk zieken, vluchtelingen en andere migranten, laaggeletterden daklozen). Hierdoor groeide haar interesse in de gezondheidseffecten van  sociaal-economische positie en migratie. Haar onderzoek en onderwijs richt zich op de vraag hoe persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg kan bijdragen aan het verkleinen van de gezondheidsachterstanden van deze groepen.

Persoonsgerichte zorg betekent dat de zorgverlener rekening houdt met het hele persoonlijke verhaal van de patient, diens vaardigheden, omstandigheden en wensen en daardoor ed communicatie en besluitvorming is afgestemd op de vaardigheden en wensen van die persoon. Deze zorg beperkt zich niet tot het biomedisch domein, maar omvat alle aspecten die van belang zijn voor de gezondheid van de patient zoals ook huisvesting en financien.

Onderzoeksthema’s zijn wijkgerichte eerstelijnszorg met name in de preventie van en zorg bij chronische aandoeningen zoals hart-vaatziekten, palliatieve zorg en zorg voor migranten. 

Zij werkt nauw samen met verschillende internationale onderzoeksinstituten op het gebied van equity en primary care, health literacy en migrant care (onder andere in de Europese onderzoeksprojecten RESTORE, EUR-HUMAN, ORAMMA); en met Pharos, het expertisecentrum gezondheidsverschillen dat de leerstoel in het leven heeft geroepen.

Naast wetenschappelijke artikelen publiceert zij regelmatig voor huisartsen en zorgverleners, onder andere verscheen in 2016 van haar hand, in samenwerking met Eldine Oosterberg van het Nederlands Huisartsen Genootschap  het leerboek voor huisartsen (in opleiding) “Zorg voor laaggeletterden, migranten, en sociaal kwetsbaren in de huisartsenpraktijk”.

Functie(s)

 • gast emeritus hoogleraar

Opleiding

 • 1968 - 1974: Gymnasium beta, Theresialyceum, Tilburg
 • 1974 - 1982: Geneeskunde, Rijksuniversiteit, Leiden
 • 1983 - 1984: Huisartsenopleiding Bote de Beer, huisarts gezondheidscentrum Wantveld, Noordwijk aan Zee
lees meer

Opleiding

 • 1968 - 1974: Gymnasium beta, Theresialyceum, Tilburg
 • 1974 - 1982: Geneeskunde, Rijksuniversiteit, Leiden
 • 1983 - 1984: Huisartsenopleiding Bote de Beer, huisarts gezondheidscentrum Wantveld, Noordwijk aan Zee
 • 1995 - 2001: Promotieonderzoek “Palliatieve zorg door de huisarts”, promotoren Prof. Dr. M. Springer en Prof.Dr. H. Dupuis
 • 2001 - nu: docent en onderzoeker aan de Radboud Universiteit Medical Centre Department of Primary and Community Care
 • 2007 - nu: senior onderzoeker bij Pharos, nationaal expertisecentrum op het gebied van gezondheidsverschillen
 • 2017: benoemd tot hoogleraar

Onder­scheidingen

 • 2014: Ab Harrewijnprijs (voor oprichting Stichting Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen)
 • 2007: Universitaire onderwijsprijs Radboud Universiteit voor docentteam keuzeblok Sekse, seksualiteit en multiculturaliteit basisopleiding geneeskunde
 • 2006: Corri Hermanprijs van de Vereniging Nederlandse Vrouwelijke Artsen voor activiteiten ten behoeve van (vrouwelijke) asielzoekers / mensen zonder papieren
lees meer

Onder­scheidingen

 • 2014: Ab Harrewijnprijs (voor oprichting Stichting Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen)
 • 2007: Universitaire onderwijsprijs Radboud Universiteit voor docentteam keuzeblok Sekse, seksualiteit en multiculturaliteit basisopleiding geneeskunde
 • 2006: Corri Hermanprijs van de Vereniging Nederlandse Vrouwelijke Artsen voor activiteiten ten behoeve van (vrouwelijke) asielzoekers / mensen zonder papieren
 • 2002: Telesforusprijs Nederlands Huisartsen Genootschap voor beste huisartsgeneeskundige proefschrift

Nevenfuncties

 • Lid advisory board European Centre for Disease prevention and Control , guidance on migrant care
 • Vertegenwoordiger voor Nederland in WONCA World special interest group on Equity (Wonca is de wereld organisatie van wetenschappelijke huisartsenverenigingen)
 • Voorzitter van de WONCA World special interest group on Migrant care, international health and travel medicine - onder andere organisator van jaarlijkse meeting en workshop op WONCA
lees meer

Nevenfuncties

 • Lid advisory board European Centre for Disease prevention and Control , guidance on migrant care
 • Vertegenwoordiger voor Nederland in WONCA World special interest group on Equity (Wonca is de wereld organisatie van wetenschappelijke huisartsenverenigingen)
 • Voorzitter van de WONCA World special interest group on Migrant care, international health and travel medicine - onder andere organisator van jaarlijkse meeting en workshop op WONCA
 • 2016 - Lid Wetenschappelijke Raad Thijmgenootschap
 • 2016 - Lid klachtencommissie Onderwijsconsortium Noord-Brabant Ons Middelbaar Onderwijs
 • 2016 - heden: Lid klachtencommissie Onderwijsconsortium Noord-Brabant Ons Middelbaar Onderwijs
 • 2015 - Voorzitter Adelbert Vereniging Nederland
 • 2014 - Lid bestuur Nederlandse Straatdokters Groep NSG
 • 2013 - Oprichter en medevoorzitter NHG Werkgroep Diversiteit en Internationale Gezondheidszorg Huisartsen
 • 2013 - heden: Oprichter en medevoorzitter NHG Werkgroep Diversiteit en Internationale Gezondheidszorg Huisartsen
 • 2012 - Voorzitter Stichting Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen
 • 2012 - heden: Lid redactie Tijdschrift voor Ethiek en Gezondheid
 • 2011 - heden: Hoofdredacteur website www.huisarts-migrant.nl
 • 2010 - Secretaris bestuur medische afdeling Thijmgenootschap Commissies en werkgroepen
 • 2007 - Lid projectgroep sociaal-medische huisartsenzorg voor kwetsbare patiënten Nijmegen Praktijk Buitenzorg
 • 2007 - heden: Lid redactie website Kinderen zonder papieren van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
 • 2016: Member Scientific Board Thijmgenootschap
 • Medewerkers
 • Intranet