Personen Maria van den Muijsenbergh

Contact

prof. dr. Maria van den Muijsenbergh

+31 (0)24 366 84 35
contact

Maria van den Muijsenbergh

Sinds de start van haar werk als huisarts in 1983 richt zij zich met name op kwetsbare groepen (ongeneeslijk zieken, vluchtelingen en andere migranten, laaggeletterden daklozen).

lees meer

Maria van den Muijsenbergh

Sinds de start van haar werk als huisarts in 1983 richt zij zich met name op kwetsbare groepen (ongeneeslijk zieken, vluchtelingen en andere migranten, laaggeletterden daklozen). Hierdoor groeide haar interesse in de gezondheidseffecten van  sociaal-economische positie en migratie. Haar onderzoek en onderwijs richt zich op de vraag hoe persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg kan bijdragen aan het verkleinen van de gezondheidsachterstanden van deze groepen.

Persoonsgerichte zorg betekent dat de zorgverlener rekening houdt met het hele persoonlijke verhaal van de patient, diens vaardigheden, omstandigheden en wensen en daardoor ed communicatie en besluitvorming is afgestemd op de vaardigheden en wensen van die persoon. Deze zorg beperkt zich niet tot het biomedisch domein, maar omvat alle aspecten die van belang zijn voor de gezondheid van de patient zoals ook huisvesting en financien.

Onderzoeksthema’s zijn wijkgerichte eerstelijnszorg met name in de preventie van en zorg bij chronische aandoeningen zoals hart-vaatziekten, palliatieve zorg en zorg voor migranten. 

Zij werkt nauw samen met verschillende internationale onderzoeksinstituten op het gebied van equity en primary care, health literacy en migrant care (onder andere in de Europese onderzoeksprojecten RESTORE, EUR-HUMAN, ORAMMA); en met Pharos, het expertisecentrum gezondheidsverschillen dat de leerstoel in het leven heeft geroepen.

Naast wetenschappelijke artikelen publiceert zij regelmatig voor huisartsen en zorgverleners, onder andere verscheen in 2016 van haar hand, in samenwerking met Eldine Oosterberg van het Nederlands Huisartsen Genootschap  het leerboek voor huisartsen (in opleiding) “Zorg voor laaggeletterden, migranten, en sociaal kwetsbaren in de huisartsenpraktijk”.

Persoonlijke prijzen & awards nationaal & internationaal

 • 2014: Ab Harrewijnprijs (voor oprichting Stichting Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen)
 • 2007: Universitaire onderwijsprijs Radboud Universiteit voor docentteam keuzeblok Sekse, seksualiteit en multiculturaliteit basisopleiding geneeskunde
lees meer

Persoonlijke prijzen & awards nationaal & internationaal

 • 2014: Ab Harrewijnprijs (voor oprichting Stichting Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen)
 • 2007: Universitaire onderwijsprijs Radboud Universiteit voor docentteam keuzeblok Sekse, seksualiteit en multiculturaliteit basisopleiding geneeskunde
 • 2006: Corri Hermanprijs van de Vereniging Nederlandse Vrouwelijke Artsen voor activiteiten ten behoeve van (vrouwelijke) asielzoekers / mensen zonder papieren
 • 2002: Telesforusprijs Nederlands Huisartsen Genootschap voor beste huisartsgeneeskundige proefschrift

Neven­activiteiten

 • Lid advisory board European Centre for Disease prevention and Control , guidance on migrant care
 • Vertegenwoordiger voor Nederland in WONCA World special interest group on Equity (Wonca is de wereld organisatie van wetenschappelijke huisartsenverenigingen)
lees meer

Neven­activiteiten

Zij is haar hele leven actief geweest in maatschappelijke organisaties en besturen in de gezondheidszorg, zoals het bestuur van het Nederlands Huisartsengenootschap,  van het Algemeen Maatschappelijk werk in Leiden en  van Passade, een organisatie voor maatschappelijk werk en opvang in Arnhem/Nijmegen. Zij was betrokken bij de oprichting van de wetenschapswinkel aan de Leidse universiteit, de oprichting van de voedselbank in Nijmegen, van Praktijk Buitenzorg (huisartsenzorg voor daklozen in Nijmegen), en van Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen (opvang en empowerment voor dakloze vrouwen zonder verblijfsvergunning) .Tevens is zij de oprichter van de website www.huisarts- migrant.nl, een website die praktische informatie verschaft over de huisartsenzorg voor migranten.

Huidige nevenactiviteiten

Internationaal

 • Lid advisory board European Centre for Disease prevention and Control , guidance on migrant care
 • Vertegenwoordiger voor Nederland in WONCA World special interest group on Equity (Wonca is de wereld organisatie van wetenschappelijke huisartsenverenigingen)
 • Voorzitter van de WONCA World special interest group on Migrant care, international health and travel medicine - onder andere organisator van jaarlijkse meeting en workshop op WONCA - Europe conference

Besturen

 • 2016 - heden: Lid Wetenschappelijke Raad Thijmgenootschap
 • 2015 - heden: Voorzitter Adelbert Vereniging Nederland
 • 2014 - heden: Lid bestuur Nederlandse Straatdokters Groep NSG
 • 2012 - heden: Voorzitter Stichting Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen
 • 2010 - heden: Secretaris bestuur medische afdeling Thijmgenootschap

Commissies en werkgroepen

 • 2016 - heden: Lid klachtencommissie Onderwijsconsortium Noord-Brabant Ons Middelbaar Onderwijs
 • 2013 - heden: Oprichter en medevoorzitter NHG Werkgroep Diversiteit en Internationale Gezondheidszorg Huisartsen
 • 2007 - heden: Lid projectgroep sociaal-medische huisartsenzorg voor kwetsbare patiĆ«nten Nijmegen Praktijk Buitenzorg

Redacties

 • 2012 - heden: Lid redactie Tijdschrift voor Ethiek en Gezondheid
 • 2011 - heden: Hoofdredacteur website www.huisarts-migrant.nl
 • 2007 - heden: Lid redactie website Kinderen zonder papieren van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

Education

 • 1968 - 1974: Gymnasium beta, Theresialyceum, Tilburg
 • 1974 - 1982: Geneeskunde, Rijksuniversiteit, Leiden
lees meer

Education

 • 1968 - 1974: Gymnasium beta, Theresialyceum, Tilburg
 • 1974 - 1982: Geneeskunde, Rijksuniversiteit, Leiden
 • 1983 - 1984: Huisartsenopleiding Bote de Beer, huisarts gezondheidscentrum Wantveld, Noordwijk aan Zee
 • 1995 - 2001: Promotieonderzoek “Palliatieve zorg door de huisarts”, promotoren Prof. Dr. M. Springer en Prof.Dr. H. Dupuis
Leiden
 

Studieveld

Primary and Community Care

Radboud Institute for Health Sciences

Ideally, every procedure in clinical practice and public health should take place based on proof, instead of intuition or 'experience'. Our aim is to improve clinical practice and public health. read more