Personen Marie Jose Litjens

Profiel

drs. Marie-Jose Litjens

024 - 3092333
contact


Over Marie-Jose Litjens

Marie-José is een ervaren én gedreven adviseur met hart voor de zorg. Zij heeft in verschillende ziekenhuizen gewerkt. Zij combineert haar ervaring als verpleegkundige met haar kennis over de gezondheidszorg en ervaring met onderzoek en implementatie in haar werk. Ze is een verbinder, is analytisch, kritisch, brengt verschillen samen, overziet het grote geheel, kan vanuit verschillende perspectieven kijken en heeft goede gespreksvaardigheden. Klanten geven aan dat zij op een prettige manier het proces begeleidt, doelgericht is en kennis van zaken heeft!

Projecten:

Empower2Decide;

Gezamenlijke besluitvorming tussen huisartsen, specialisten en patiënten verbeteren. Stimuleren van de bewustwording bij alle partijen dat gezamenlijke besluitvorming altijd mogelijk is. Patiënten kiezen zelf samen met hun arts welke behandeling het beste bij hen past. Door patiënten en zorgverleners beter in staat te stellen (te ‘empoweren’) om het goede gesprek met elkaar te kunnen voeren, wordt gezamenlijke besluitvorming een stap verder gebracht. Ook wordt met dit project de regionale samenwerking in de keten verbeterd. Haar rol binnen het project is: adviseur implementatie, uitvoering projectmanagement en ondersteunen projectleider. Meer informatie over het project: https://www.radboudumc.nl/projecten/empower2decide/empower2decide

Persoonsgerichte zorg:

 • Gespreksleider Spiegelgesprekken: recente spiegelgesprek met patiënten die Corona hebben gehad en opgenomen zijn geweest op de IC afdeling.
 • Begeleiden focusgroepen. Recent voor de afdeling klinische genetica.
 • Ontwikkeling PGZ-assessment en terugkoppeling resultaten.
 • Diverse projecten waarbij patiënten betrokken worden bij de zorg. Bijvoorbeeld visite lopen aan het bed en multidisciplinair overleg samen met de patiënt

Regionale netwerksamenwerking:

 • procesbegeleiding multidisciplinaire teams (o.a. huisartsen, praktijkondersteuners, casemanagers, specialist ouderengeneeskunde, netwerktrekkers) bij de analyse van crisissen in de thuissituatie. Inzicht krijgen in de oorzaken die hebben geleid tot de crisis, verzorgen terugkoppeling en het ondersteuning bij het benoemen verbeteracties.Functie(s)

 • adviseur PVI

Opleiding

 • HBO-V
 • Gezondheidswetenschappen
 • ORION leidersschapsontwikkel traject V&VN
lees meer

Opleiding

 • HBO-V
 • Gezondheidswetenschappen
 • ORION leidersschapsontwikkel traject V&VN
 • Teamcoaching - school voor coaching
 • Medewerkers
 • Intranet