Personen Marlies Hulscher

Profiel

prof. dr. Marlies Hulscher


Over Marlies Hulscher

Marlies Hulscher is hoogleraar Zorgkwaliteit voor infectie- en ontstekingsziekten. Ze heeft meer dan 20 jaar ervaring met implementatieonderzoek. lees meer

Over Marlies Hulscher

Prof.Dr. Marlies Hulscher

Marlies Hulscher studeerde Gezondheidswetenschappen (Universiteit Maastricht). Zij promoveerde in 1998 op onderzoek naar het invoeren van preventie in de huisartspraktijk. Sinds 2011 is ze hoogleraar Zorgkwaliteit voor infectie- en ontstekingsziekten. Met ruim 20 jaar ervaring aan implementatie onderzoek levert zij binnen het Radboudumc een belangrijke bijdrage aan onderzoek en onderwijs. De meest recente projecten waarbij zij betrokken is, betreffen antibiotica bij gecompliceerde urineweginfecties, handhygiënegedrag en crisisadvisering rond outbreaks (zoals SARS). Daarbij legt ze de nadruk op implementatiestrategieën om zo de effectiviteit van patiëntenzorg te verbeteren. Marlies Hulscher heeft een uitgebreid publicatierecord. Ze heeft ook bijgedragen aan verschillende handboeken die de state-of-the-art in implementatieonderzoek beschrijven.

Onderzoeksprogramma

Het onderzoeksprogramma ‘Kwaliteit van zorg voor infectie- en ontstekingsziekten’ richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van de zorg in ziekenhuizen en de openbare gezondheidszorg, met speciale aandacht voor infectie- en ontstekingsziekten. 

Kwaliteitsverbetering is noodzakelijk, omdat onderzoek keer op keer aantoont dat veel patiënten niet de zorg krijgen die ze volgens wetenschappelijke inzichten zouden moeten krijgen. Bij het nagaan hoe dat komt en hoe deze zorg verbeterd kan worden, is het niet alleen belangrijk te ontdekken óf de zorg verbetert; cruciaal is het te weten onder welke voorwaarden betere resultaten behaald kunnen worden. Aandachtgebieden in het onderzoeksprogramma zijn antibioticabeleid, outbreakmanagement, infectiepreventie en reumatoïde artritis.

Functie(s)

  • professor IQ healthcare
  • Medewerkers
  • Intranet