Personen Martine Hollander

Contact

dr. Martine Hollander

(024) 361 47 88

Opleiding en loopbaan

 • 2019: promotieonderzoek naar traumatische bevallingservaringen en vrouwen die aanbevolen zorg rondom zwangerschap en bevalling weigeren (2019)
 • 2014 - heden: werkzaam in Radboudumc
Lees meer

Opleiding en loopbaan

 • 2019: promotieonderzoek naar traumatische bevallingservaringen en vrouwen die aanbevolen zorg rondom zwangerschap en bevalling weigeren (2019)
 • 2014 - heden: werkzaam in Radboudumc
 • 2011-2014: fellowship perinatologie Zwolle
 • 2006-2011: specialisatie gynaecologie/verloskunde Antwerpen
 • 2001: diploma verloskunde Kweekschool voor Vroedvrouwen
 • 1993-1999 geneeskunde VU Amsterdam

Aandachtsgebieden:

 • Zorgvragen die ingaan tegen medisch advies
 • Traumatische bevallingservaringen
 • Stuitligging
 • Organisatie van verloskundige zorg in Nederland
 • Samenwerking met de eerste lijn
 • Badbevallingen
 • Psychosomatiek in de verloskunde
 • Collegiale opvang bij calamiteiten


Over haar werk als gynaecoloog

"Als gynaecoloog-perinatoloog ben ik gespecialiseerd in hoog risico zwangerschappen en bevallingen. Ik heb me daarbij de laatste jaren vooral toegelegd op vrouwen die eerder een traumatische bevallingservaring hadden, en vrouwen die het niet automatisch eens zijn met al het voorgestelde beleid dat artsen en verloskundigen op basis van het protocol adviseren. Hierbij is het van groot belang om heel goed te luisteren naar wat de oorzaak was van het trauma, maar ook naar wat vrouwen wel of juist niet willen, en waarom dat zo is. Vaak is het mogelijk om door veel tijd te nemen en de vraag achter de vraag te achterhalen, het geschonden vertrouwen te herstellen. Meestal lukt het dan om met betrekking tot de wensen voor de bevalling en het medisch advies dichter bij elkaar te komen en lukt het om een oplossing te vinden waar iedereen zich goed bij voelt. Andere interessegebieden zijn de zorg rondom vaginale stuitbevallingen, tweelingzwangerschappen en andere complicaties in de zwangerschap zoals groeivertraging."

Martine Hollander principal clinician

Gynaecoloog Martine Hollander staat landelijk bekend als expert op het gebied van Poli op Maat, waarbij de patiënt echt centraal staat.

lees meer

Martine Hollander principal clinician

Voor 10 tot 20 procent van de vrouwen is een bevalling een traumatische gebeurtenis. Soms verliezen ze alle vertrouwen in de zorgverlening, willen ze bij een volgende bevalling een keizersnede of zien ze af van het krijgen van een volgend kind. Gynaecoloog Martine Hollander staat landelijk bekend als expert op het gebied van Poli op Maat, waarbij de patiënt echt centraal staat. Zwangeren en hun partners geven aan wat hun wensen, angsten en gedachten zijn over de komende bevalling en  ook wat ze niét willen. Al gaat dat in tegen de protocollen, zoals thuis bevallen tegen medisch advies in. Met Poli op Maat lukt het met tijd, aandacht en respect om nader tot elkaar te komen en zonodig samen te komen tot een second best oplossing. Martine heeft hiervoor in het land inmiddels een groot netwerk opgebouwd. Haar ambitie: zorg op maat overal voor iedere zwangere, van aanbodgestuurde zorg naar vraaggestuurde zorg.

Voor deze inspanningen heeft de Raad van Bestuur haar benoemd tot Junior Principal Clinician. Principal Clinician is het predicaat voor zorgverleners die voorlopen in het vernieuwen van de patiëntenzorg en daarmee het voortouw nemen in de ontwikkeling en realisatie van de Radboudvisie.

Patiëntervaring

“Ik werd door mijn verloskundige verwezen naar Martine Hollander wegens een medische reden. Zij adviseerde haar omdat ik het niet bij voorbaat eens was met de geboden zorg volgens het protocol. Ik kreeg alle uitleg over het protocol met medische onderbouwing in begrijpbare taal. Ze begreep mijn bezwaren en dacht met mij mee over hoe mijn wensen en het voorgestelde beleid in het protocol het best bij elkaar te brengen waren. Wat een top-gynaecoloog!”
 

Opleiding en loopbaan

 • 1993-1999 geneeskunde VU Amsterdam
 • 2001 diploma verloskunde Kweekschool voor Vroedvrouwen
 • 2006-2011 specialisatie gynaecologie/verloskunde Antwerpen
 • 2011-2014 fellowship perinatologie Zwolle
 • 2014- werkzaam in Radboudumc

Neven­activiteiten

 • Lid WPOG (NVOG)
 • Lid werkgoep Perinatologie en Maternale Ziekten (WPMZ)
 • Lid werkgroep Prenatale Diagnostiek en Foetale Therapie (WPDT)
Lees meer

Neven­activiteiten

 • Lid WPOG (NVOG)
 • Lid werkgoep Perinatologie en Maternale Ziekten (WPMZ)
 • Lid werkgroep Prenatale Diagnostiek en Foetale Therapie (WPDT)
 • Lid werkgroep Klinische Verloskunde (NVOG)
 • Lid commissie collegiale ondersteuning (NVOG)
 • Voorzitter van perinatale audits in de regio Nijmegen
 • Secretaris werkgroep transmuraal overleg (TMO) regio Nijmegen
 • Lid cooperatie verloskunde Oost Nederland

Verloskunde

De afdeling Verloskunde wil graag een betrouwbare partner zijn en je zo veilig, vriendelijk en persoonlijk mogelijk begeleiden tijdens zwangerschap, bevalling en kraamtijd.

lees meer