Personen Minke Nieuwboer

Profiel

dr. Minke Nieuwboer


Over Minke Nieuwboer

Goed samenwerken in patiƫntenzorg.

lees meer

Over Minke Nieuwboer

Patiƫntenzorg wordt beter als de verschillende betrokken hulpverleners en zorginstellingen goed samenwerken. Maar dit is niet eenvoudig. Hoe kan je samenwerking verbeteren? Wat hebben zorgverleners nodig om dat te doen? Hoe kunnen organisaties vorm en inhoud geven aan samenwerking? Dat zijn de vragen waar ik me mee bezig houd.

Ik ben een gedreven 'verbindingsofficier' tussen professionals, tussen organisaties. Mijn dagelijks werk bestaat uit: het in contact brengen van wijkgericht werkende professionals, het organiseren van multidisciplinaire trainingen, het gezamenlijk opstellen van verbeterplannen en het coachen op verbindend leiderschap. 'DementieNet' heet het programma waar ik aan werk. Alle hierboven genoemde onderdelen worden daarbij toegepast op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de eerste lijn.

In het daaraan gekoppelde promotieonderzoek richtte ik me op de boven- en onderstroom van samenwerken, de kenmerken van netwerkzorg, netwerkleiderschap en interprofessionele communicatie.


Functies

  • adviseur PVI