Personen Nico Verdonschot

Profiel

prof. dr. ir. Nico VerdonschotOver Nico Verdonschot

1995:  Nijmegen

Orthopaedic Research Lab (ORL). Na zijn promotie (1995) was hij daar tot 2003 director of preclinical testing of joint implants. In 2003 werd hij universitair hoofddocent Biomechanica/Orthopedie. Sindsdien geeft hij leiding aan de sectie Biomechanica van het ORL. Hij voerde hier diverse projecten uit gericht op het testen van orthopedische implantaten.

Hij specialiseerde zich op het gebied van orthopedisch-biomechanisch onderzoek van de onderste extremiteiten. Hierbij wordt veel gebruik gemaakt van beeldvormende technieken zoals CT-, MRI-, ultrageluid en PET-scans. Met behulp van de verkregen beelden worden computersimulatietechnieken ontwikkeld om een beter begrip te verkrijgen omtrent het (dis)functioneren van het bewegingsapparaat. Verdonschot ontwikkelt met zijn groep patiëntspecifieke computersimulaties waarmee betere diagnoses kunnen worden gesteld en tevens chirurgische scenario's kunnen worden gesimuleerd. Een beter inzicht in de effectiviteit van dergelijke chirurgische ingrepen leidt tot betere behandelingen en kostenreductie.

2007:  Twente

In 2007 volgde een parttime aanstelling als hoogleraar Implantaat Biomechanica aan de Universiteit Twente. In 2014 werd hij benoemd tot hoogleraar bij het Radboudumc.
De combinatie van het hoogleraarschap in Twente en in Nijmegen biedt beide organisaties nieuwe mogelijkheden. In Twente heeft hij toegang tot een enorme infrastructuur aan technische ondersteuning op het gebied van mechanica, materiaalkunde, ontwerptechnologie en signaalverwerking. Het Radboudumc geeft ruime kansen voor anatomisch, radiologisch en klinisch onderzoek en biedt tevens de weg voor klinische implementatie van de nieuw ontwikkelde technologieën.
 
Hij verwierf met en voor zijn onderzoek een groot aantal subsidies, waaronder in 2012 een ERC advanced grant van 2,5 miljoen euro voor doorontwikkeling en uitbreiding van zijn baanbrekende werkzaamheden op het gebied van diagnostische en evaluatiemethoden voor orthopedische patiënten.

Verdonschot begeleidde ongeveer 25 promovendi en heeft 250 publicaties op zijn naam staan.


Functie(s)

 • hoogleraar

Opleiding

 • 1976-1983 Middelbare school (Atheneum, Marcus College, Grootebroek)
 • 1983-1989 Universiteit (Werktuigbouwkunde, Universiteit Twente)
 • 1995 Promotie (Katholieke Universiteit Nijmegen) Promotor: prof. dr. ir. H.W.J. Huiskes Titel proefschrift: Biomechanical failure scenarios for cemented total hip replacement

Onder­scheidingen

 • Erelid van de European Orthopedic Research Society (2014).

Nevenfuncties

 • Redactielid van Bone and Joint Journal (2009-?).
 • Editor van Hip International (Biomechanica-deel) (2011-?).
 • Bestuurslid van de wetenschappelijke adviesraad voor de landelijke registratie orthopedische implantaten (2011-?).
lees meer

Nevenfuncties

 • Redactielid van Bone and Joint Journal (2009-?).
 • Editor van Hip International (Biomechanica-deel) (2011-?).
 • Bestuurslid van de wetenschappelijke adviesraad voor de landelijke registratie orthopedische implantaten (2011-?).
 • Consultant voor orthopedisch bedrijven Invibio en Exactec (2014-?).
 • Voormalig voorzitter van de European Orthopaedic Research Society.
 • Voormalig voorzitter van de International Society for Technology in Arthroplasty.

Social media

 • Medewerkers
 • Intranet