Personen Nicol Voermans

Profiel

dr. Nicol Voermans
BIG-nummer: 39053573501Over Nicol Voermans

Mijn werk als spierziekten neuroloog

Ik werk als neuroloog in het Spierziekten Centrum Radboudumc. Op mijn spreekuur zie ik patiënten met verschillende spierklachten (spierpijn, spierzwakte, spierkrampen, spierafbraak) en / of spierziekten. Ik heb veel ervaring in spierafbraak bij fysieke inspanning (rabdomyolyse) en in een aantal erfelijke spierziekten: facioscapulohumerale spierdystrofie, myotone dystrofie en een breed scala aan congenitale myopathieen. In gesprekken met patiënten probeer ik altijd te zoeken naar een gecombineerde aanpak, door te bespreken wat ik kan bijdragen in opheldering van de oorzaak van de klachten en behandeling daarvan, en wat de patiënt kan optimaliseren in zijn of haar leefstijl.

Voor meer informatie over de verschillende spierziekten verwijs ik u naar de websites van de patiëntenvereniging en de expertise centra:

https://www.spierziekten.nl/; https://fshdexpertisecentrum.nl/; https://mdexpertisecentrum.nl/

Ons spierziekten team

Jaarlijks bezoeken ongeveer 1300 nieuw verwezen patiënten het Spierziekten Centrum Radboudumc. Daarnaast worden ongeveer evenveel patiënten regelmatig teruggezien ter controle. We werken intensief samen met de diagnostische afdelingen en de revalidatieafdeling in het Radboudumc. Wij organiseren jaarlijkse bijeenkomsten voor de verwijzende specialisten. Samen met het revalidatieteam heb ik een multidisciplinaire kliniek voor FSHD-patiënten opgezet.

Mijn onderzoek

Ik ben gefascineerd in de relatie tussen genotype (de precieze genetische oorzaak van de klachten) en fenotype (de symptomen die de pateitn ervaart) van erfelijke spierziekten. Daarnaast verricht ik onderzoek naar trial-readiness (voorbereiding van toekomstige medicijnstudies) van zeldzame erfelijke spierziekten. De grote variatie in symptomen en ziekte ernst tussen familieleden met dezelfde genetische mutatie wordt waarschijnlijk veroorzaakt door epigenetische en omgevingsfactoren, die het doelwit zijn van toekomstige medische behandelingen en leefstijlinterventies. Door mijn ervaring met patiënten met verschillende spierziekten en met het wetenschappelijk (laboratorium) onderzoek verwacht ik een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de voorbereiding en uitvoering van de medicijnonderzoeken in de toekomst.

Mijn onderwijs

Ik heb veel plezier in de begeleiding van medische studenten voor hun onderzoeksstage, met een specifieke interesse in stages als onderdeel van het honoursprogramma van het Radboudumc en de Radboud universiteit. Sinds 2018 ben ik lid geworden van de Radboudumc Commissie Wetenschappelijke stage (COMOS) en lid van de Selectiecommissie van het Radboud universitair disciplinair honoursprogramma. Daarnaast ben ik sinds mijn start als neuroloog in 2008 betrokken bij het onderwijs aan studenten geneeskunde en neurologen in opleiding, zowel in het Radboudumc, op nationaal als internationaal niveau.

Overige activiteiten

Ik ben lid van diverse beroepsorganisaties en van de medische adviesraad van een aantal patiëntenorganisaties, zowel nationaal en internationaal. Ik ben een van de redacteuren van Neuromuscular Disorders, het tijdschrift van de World Muscle Society en voorzitter van hun Prize-committee. Ten slotte heb ik deelgenomen aan de Radboud Galilei-track (2013-2017), een talentenprogramma voor postdoc-onderzoekers in het Radboudumc waarmee ik verschillende persoonlijke vaardigheden heb kunnen ontwikkelen.Functies

 • neuroloog

Onder­scheidingen

 • A.C. Kappersprijs van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (beste artikel, 2004)
 • Dr. Jan Meerwaldt prijs van de Nederlandse vereniging voor Neurologie (beste proefschrift, 2012)
 • World Muscle Society: President’s Prize for Young Myologist of the Year (2014)
lees meer

Onder­scheidingen

 • A.C. Kappersprijs van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (beste artikel, 2004)
 • Dr. Jan Meerwaldt prijs van de Nederlandse vereniging voor Neurologie (beste proefschrift, 2012)
 • World Muscle Society: President’s Prize for Young Myologist of the Year (2014)
 • Radboud Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren Prijs 2015 (talentvolle onderzoeker)

Nevenfuncties

 • Lid van Commissie Onderzoeksstage Radboudumc
 • Lid van Research Committee van European Neuromuscular Centre (ENMC)
 • Medisch adviseer van Diagnoswerkgroep Congenitale Myopathieën van Spierziekten Nederland
lees meer

Nevenfuncties

 • Lid van Commissie Onderzoeksstage Radboudumc
 • Lid van Research Committee van European Neuromuscular Centre (ENMC)
 • Medisch adviseer van Diagnoswerkgroep Congenitale Myopathieën van Spierziekten Nederland
 • Lid van Medical Advisory Board van de RYR-1 Foundation (https://www.ryr1.org)/
 • Lid van Medical Advisory Board van ZusammenStark (https://www.znm-zusammenstark.org)
 • Associate Editor van Neuromuscular Disoders (https://www.journals.elsevier.com/neuromuscular-disorders)
 • Docent bij Summerschool of Myology in Parijs
 • Lid van Raad voor medisch advies van de patiëntenorganisatie van het syndroom van Marfan
 • Medisch Adviseur bij Congenitale en metabole myopathieën groep van de Nederlandse Patiënten Vereniging (Spierziekten Nederland)
 • Medisch Adviseur bij FSHD Patiënten Vereniging (Spierziekten Nederland)
 • Lid van Raad van toezicht FSHD-register
 • Lid van de Werkgroep ‘Sport en Neurologie’ van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie
 • Lid van de Onderzoekscommissie van het European NeuroMuscular Center (ENMC)
 • Lid van MDC1A Consortium (in samenwerking met Voor Sara)
 • Hoofdonderzoeker bij Europese fase I / II-studie in centronucleaire myopathieën
 • Lid van Data Safety Management Board (DSMB) van de Rycall-proef
 • Adviseur bij verschillende bedrijven, waaronder Ionis, Ipsen, Roche, Arrowhead, Avidity en Fulcrum
 • Lid van commissie beoordeling onderzoeksstages (Radboudumc)
 • Lid van commissie Radboud University Research Master Honours Programme (Radboudumc)

Social media

 • Medewerkers
 • Intranet