Personen Olav Bijvoet

Olav Bijvoet

 • Volledige naam: Olav Leonardus Maria
 • Geboren: 7 augustus 1928 (Haarlem)
 • Overleden: 30 juni 2014 (Haarlem)
 • Benoeming: 1970-1972 (lector), 1972 (hoogleraar RU Leiden)
 • Emeritaat: 1989


Loopbaan Olav Bijvoet

1955 Nieuw-Guinea

Kort na zijn studie Geneeskunde vertrok Olav Bijvoet naar Nieuw-Guinea, waar hij in dienst van de Koninklijke Marine hoofd werd van het Hospitaal in Fak Fak (1955-1958).

1970 Nijmegen

In 1970 werd hij in Nijmegen benoemd tot lector en leidde de polikliniek Interne Geneeskunde. Zijn promotieonderzoek leidde tot de ontwikkeling van het breed toegepaste algoritme voor de berekening van het fosfaattransport (TmP/GFR) in de klinische praktijk.

1972 Leiden

In 1972 verliet hij Nijmegen vanwege zijn benoeming tot hoogleraar Experimentele Endocrinologie bij het Academisch Ziekenhuis Leiden. Daar werd hij hoofd van de afdeling Klinische Onderzoek. Hij combineerde klinisch onderzoek met de zorg voor patiënten met bot- en stofwisselingsziektes, zoals de ziekte van Paget, kankergerelateerde hypercalciëmie, osteoporose en urolithiasis. Hij leidde het onderzoek in de geest van de Franse fysioloog Claude Bernard, die hij bewonderde. Bijvoet was de eerste die de ziekte van Paget kon behandelen. Onder zijn leiding werd de afdeling Klinisch Onderzoek een international erkend centrum voor patiënten met deze ziekte. Zijn publicaties in The Lancet in de jaren zeventig over de behandeling van deze ziekte en kankergerelateerde osteolitische botziekte met pamidronate waren essentieel voor de behandeling van andere botstofwisselingsziektes waaronder osteoporose.

Bijvoet zag de waarde van samenwerking tussen fundamenteel en klinisch onderzoek om de pathologie en behandeling van de bot- en stofwisselingsziektes te kunnen begrijpen. Hij werkte samen met Pieter Gaillard van de afdeling Celbiologie en richtte later een preklinisch onderzoekslaboratorium op bij de afdeling Endocrinologie & Stofwisseling, waarmee hij het huidige concept van translationeel onderzoek introduceerde en toepaste. Bovendien besefte hij dat de bijdrage van andere medische disciplines essentieel was. Daarom werkte hij samen met specialisten op het vlak van de endocrinologie, nucleaire geneeskunde, oncologie, radiologie, pathologie, reumatologie en urologie. Bijvoet heeft mede de basis gelegd voor het modern onderzoek op het vlak van bot en stofwisselingsziektes.Als (co)auteur droeg hij bij aan 133 wetenschappelijke publicaties in tijdschriften. Hij begeleidde 20 promovendi (4 in Nijmegen), van wie meerderen hoogleraar zijn geworden. Hij bleef tot zijn dood actief betrokken bij verschillende sociaal-maatschappelijk relevante projecten.Neven­activiteiten

 • Medeoprichter van ALMA (Academische Leken Missie Actie, Medische Missie in derdewereldlanden) (1947-1967).
 • Medeoprichter van de Nederlandse Vereniging voor Calcium en Botstofwisseling; hielp het oprichten van de Nederlandse Paget Patiëntenvereniging (1985).
 • Initiator en eerste voorzitter Osteoporose Panel van de Nederlandse Gezondheidsraad (1986-1989).
 • Eerste auteur in Clinical Research of Bone and Mineral, het tijdschrift van de International Conferences of Calcium Regulating Hormones (ICCRH) (1980).
 • Redacteur van Bone and Mineral.
 • Redacteur van Neth J Int Med.
 • Redactielid van Mineral Metabolism, European Journal of Clinical Investigation, Journal Bone, Calcium & Tissue Research.


Onder­scheidingen

 • Erelid ASBMR (International Bone & Mineral Society)
 • Erelid van de Nederlandse Paget’s Vereniging
 • Eerste jaarlijkse John B Johnson Award (1988) van de Paget’s Foundation
 • Lid in de Orde van Oranje-Nassau (2007).

Leeropdracht

Inwendige Geneeskunde, in het bijzonder ziekten van het bot, en de inwendige geneeskunde ten behoeve van het onderwijs in de tandheelkunde


Opleiding

1939-1945 Middelbare school (St. Bonifacius Lyceum, Utrecht)
1946-1953 Universiteit (Geneeskunde, Universiteit van Amsterdam)
1951-1953 Co-assistentschappen (Katholieke Universiteit Nijmegen)
1959-1963 Specialisatie Interne Geneeskunde (Katholieke Universiteit Nijmegen)
Opleider: prof. dr. C.L.H. Majoor
1967 Promotie (Katholieke Universiteit Nijmegen)
Promotor: prof. dr. C.L.H. Majoor
Titel proefschrift: Bloedspiegel, tubulair maximum en uitscheiding van fosfaat
 • Medewerkers
 • Intranet