Personen Peter Merkus

Profiel

dr. Peter Merkus
BIG-nummer: 79022751801


Functie(s)

 • kinderarts-pulmonoloog

Nevenfuncties

 • Hoofd Kinderlongziekten Radboudumc Amalia Kinderziekenhuis
 • Voorzitter Sectie Kinderlongziekten NVK
 • Associate Editor European Respiratory Journal
lees meer

Nevenfuncties

 • Hoofd Kinderlongziekten Radboudumc Amalia Kinderziekenhuis
 • Voorzitter Sectie Kinderlongziekten NVK
 • Associate Editor European Respiratory Journal
 • Hoofd Radboudumc CF centrum
 • voorzitter campagneteam Rookvrije Campus
 • Initiator Luchtbrug

Expertise

 • astma
 • cystic fibrosis
 • congenitale longafwijkingen
lees meer

Expertise

 • astma
 • cystic fibrosis
 • congenitale longafwijkingen
 • thuismonitoring
 • bronchopulmonale dysplasie
 • longfysiologie

Researchfunctie

 • associate professor

Peter Merkus principal clinician

‘Ik ben kinderarts-pulmonoloog: kinderlongarts. Ik zorg voor kinderen met acute en chronische long-en luchtwegaandoeningen en houd daarvoor spreekuren in het Radboudumc en het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ). Mijn focus ligt op patiënten met astma en cystic fibrosis (taaislijmziekte).’ lees meer

Peter Merkus principal clinician

‘Ik ben kinderarts-pulmonoloog: kinderlongarts. Ik zorg voor kinderen met acute en chronische long-en luchtwegaandoeningen en houd daarvoor spreekuren in het Radboudumc en het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ). Mijn focus ligt op patiënten met astma en cystic fibrosis (taaislijmziekte).’

Onderscheidende longgeneeskunde

Als team van 5 kinderlongartsen, 1 verpleegkundig specialist, 2 longverpleegkundigen, 2 fysiotherapeuten, 2 dietisten en 2 medisch psychologen, werken we al sinds 2007-2008 zeer nauw samen in een netwerk: Het regionaal Astma en Allergie centrum voor Kinderen (RAAcK), waarvan ik de initiator ben. Dit is een uniek samenwerkingsverband tussen een academisch centrum (Radboudumc), een algemeen ziekenhuis (CWZ) en een longrevalidatiecentrum (UCCZ Dekkerswald). Door deze samenwerking kunnen we expertise bundelen en ons verder specialiseren en verbeteren.

Sinds 2008 zijn we zeer actief binnen het CF-centrum Oost Nederland. Dit is een multidisciplinair samenwerkingsverband voor alle zorg voor mensen met CF. Binnen dat centrum werken we nauw samen met het CF-team voor volwassenen en we hebben een uitstekend transitieprogramma voor patiënten die overgaan van het CF-team voor kinderen en jongeren naar het CF-team voor volwassenen. In die levensfase spelen immers veel ontwikkelingen tegelijk: puberteit, relaties, gaan werken of studeren, zelfstandig met de ziekte leren omgang, etc. Het is de kunst om daar zo goed mogelijk mee om te gaan.

Virtuele astmakliniek

‘In 2010 heb ik een subsidie ontvangen van het innovatiefonds Zorgverzekeraars en het Longfonds voor een virtuele astmakliniek, ‘De Luchtbrug’. Daarmee hebben we kunnen onderzoeken of e-health ook een deel van de reguliere zorg kan vervangen. Dat is nieuw: vaak wordt e-health gebruikt als toevoeging of uitbreiding van de zorg. En het blijkt te kunnen. We hebben dit bij 210 kinderen uit 8 Nederlandse ziekenhuizen onderzocht. Hieruit blijkt dat we 50% van de polikliniekbezoeken kunnen reduceren door op een slimme manier internet te gebruiken in de zorg. Bovendien verbetert daardoor de kwaliteit van leven en de astmacontrole.’

Samenwerking andere ziekenhuizen voor onderzoek

‘Als Principal Clinician wil ik een grootschalige implementatiestudie uitvoeren naar de meerwaarde van de Luchtbrug in de dagelijkse praktijk van de astmazorg voor kinderen. Daarvoor zullen we met 12- 16 ziekenhuizen samenwerken. Ik denk dat multi-centrisch klinisch onderzoek in de astmazorg voor kinderen waardevolle verbeteringen op kan leveren. Ook verwacht ik dat we een structureel netwerk kunnen opzetten van clinici die dat soort onderzoek willen uitvoeren.’

Ademanalyse gebruiken voor diverse aandoeningen 

‘Binnen Het Radboudumc wil ik verder werken aan dwarsverbanden. Vooral op het gebied van patiëntvriendelijke vroegdiagnostiek. Ook wil ik onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om via ademanalyse een bijdrage te leveren aan nieuwe markers voor diagnostiek en monitoring. Een marker is een stof in het bloed of in de uitademingslucht  die het lichaam maakt als reactie op een bepaalde aandoening. De aanwezigheid van zo’n stof kan zo aantonen of iemand een bepaalde aandoening heeft en soms ook in welke  mate. Ademanalyse kan niet alleen ingezet worden voor patiënten met luchtweginfecties. Ook bij patiënten met oncologische, metabole, nefrologische of MDL-aandoeningen kunnen we dit gebruiken.’  

Verbonden aan


Afdeling Oogheelkunde

De afdeling Oogheelkunde onderzoekt en behandelt patiënten met aandoeningen van het oog en de omliggende organen.

lees meer

Afdeling Genetica

De afdeling Genetica behandelt en onderzoekt erfelijke aandoeningen bij patiënten en hun familie. lees meer

Afdeling Spoedeisende Hulp

Bij acute gezondheidsproblemen wordt u verwezen naar de SEH. Ons team van specialisten staat hier 24 uur per dag voor u klaar.

lees meer

Afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde

De afdeling KNO van het Radboudumc biedt patiëntenzorg op het gebied van oorchirurgie, neus- en aangezichtschirurgie en hoofd-halschirurgie. Daarnaast doen we wetenschappelijk onderzoek en geven we onderwijs aan studenten Geneeskunde en KNO-artsen in opleiding.

lees meer

Afdeling Dermatologie

De afdeling Dermatologie richt zich op de behandeling van huidaandoeningen. Naast de zorg voor patiënten houden we ons ook bezig met onderwijs en onderzoek.

lees meer

Afdeling Hematologie

Hematologie is het specialisme dat zich bezighoudt met bloedziekten. lees meer

Afdeling Mond-Kaak-Aangezichts­chirurgie

De specialisten van de afdeling Mond-Kaak-Aangezichtschirurgie behandelen voornamelijk ziektes en afwijkingen van mond, kaak en aangezicht. Wij behandelen zowel poliklinisch (dagbehandeling) als klinisch (met opname).

lees meer

Afdeling Neurochirurgie

De afdeling Neurochirurgie houdt zich bezig met de chirurgische behandeling van aandoeningen aan de hersenen, hersenschedel, schedelbasis, hersenzenuwen, het ruggenmerg, de wervelkolom en het perifere zenuwstelsel.

lees meer

Afdeling Orthopedie

Orthopedie is een chirurgisch specialisme. Wij behandelen aandoeningen van het steun- en bewegingsapparaat. Dit doen we met of zonder operatie. Orthopedie behandelt patiënten met bijvoorbeeld slijtage van het heup- of kniegewricht, artrose, botkanker of een dwarslaesie.

lees meer

Afdeling Plastische Chirurgie

De afdeling Plastische Chirurgie houdt zich bezig met herstel van vorm en functie van een lichaamsdeel. Het gaat om correctie van aangeboren of verkregen afwijkingen en verminkingen of gebreken.

lees meer

Afdeling Neonatologie

Op de afdeling neonatologie behandelen we te vroeg geboren kinderen, kinderen die tijdens de bevalling in moeilijkheden zijn geraakt of aangeboren afwijkingen hebben.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet