Personen Petra Zusterzeel

Profiel

dr. Petra Zusterzeel
BIG-nummer: 59046630001


Functies

  • gynaecoloog

Onder­scheidingen

  • principal clinician
  • UHD: Universitair Hoofdocent / associate professor

Researchfunctie

  • researcher

Petra Zusterzeel principal clinician

Petra Zusterzeel is gestart met een pilot, waarbij patiënten bij complicatiebesprekingen zijn. Ze krijgen in een open en veilige omgeving zicht op de complicatie, dat kan hen helpen bij het verwerkingsproces. lees meer

Petra Zusterzeel principal clinician

Petra Zusterzeel is gestart met een pilot, waarbij patiënten bij complicatiebesprekingen zijn. Ze krijgen in een open en veilige omgeving zicht op de complicatie, dat kan hen helpen bij het verwerkingsproces. Het vergroot hun input en betrokkenheid. Artsen krijgen zo meer inzicht  in de patiëntenbeleving en wat voor hén belangrijk is. Daarop volgen vaak vervolgacties en verbeterprocessen. Ook andere zorgverleners ervaren de voordelen van deze nieuwe werkwijze. Als PC wil Petra haar visie op meer transparantie voor de patiënt en betrokkenheid bij het eigen zorgproces verder uitwerken. En dat vervolgens uitdragen zowel binnen als buiten het Radboudumc. Het streven is om nationaal en internationaal meer erkenning te krijgen voor haar innovatieve impulsen binnen deze zorgvernieuwing.

Voor deze inspanningen heeft de Raad van Bestuur haar benoemd tot Principal Clinician. Principal Clinician is het predicaat voor zorgverleners die voorlopen in het vernieuwen van de patiëntenzorg en daarmee het voortouw nemen in de ontwikkeling en realisatie van de Radboudvisie.
  • Medewerkers
  • Intranet