Personen Piet van Erp

Profiel

dr. Piet van Erp PhD

+31243613724
contact

Over Piet van Erp

Retired senior researcher, cell biologist at the Radboudumc Department of Dermatology. Started as a technician (Biochemistry), but obtained his PhD in 1991 from the medical faculty. lees meer

Over Piet van Erp

Retired senior researcher, cell biologist at the Radboudumc Department of Dermatology. Started as a technician (Biochemistry), but obtained his PhD in 1991 from the medical faculty with a thesis entitled: "Cytometric techniques for studying proliferation and differentiation of human keratinocytes".

Active involved in research as well as a long past-performance in the field of skin inflammation, epidermal growth and differentiation and inflammatory skin diseases, especially psoriasis. A special interest in cytometry and cytomics, skin-material interactions and product ergonomics in relation to skin. Current research areas are the pathogenesis of psoriasis, the mechanisms of action of existing and novel therapeutic interventions for psoriasis and the application of in vivo reflectance confocal microscopy and other non-invasive tools for diagnosis and therapy monitoring of skin diseases.

Senior onderzoeker, celbioloog bij de afdeling Dermatologie van het Radboudumc. Begonnen als analist (HBO B Biochemie), maar gepromoveerd in 1991 aan de medische faculteit met een proefschrift getiteld: "Cytometrische technieken voor het bestuderen van proliferatie en differentiatie van humane keratinocyten".

Actief betrokken bij huidonderzoek en veel ervaring op het gebied van huidontsteking, epidermale groei en differentiatie en inflammatoire huidziekten, in het bijzonder psoriasis. Bijzondere belangstelling voor cytometry en cytomics, huidmateriaal interacties en product ergonomie in relatie tot de huid. Lopende onderzoeksgebieden zijn de pathogenese van psoriasis, de werkingsmechanismen van bestaande en nieuwe therapeutische interventies voor psoriasis en de toepassing van niet-invasieve meettechnieken voor diagnostiek en therapiecontrole van huidziekten.


Functie(s)

  • gast onderzoeker

Researchfunctie

  • assistant professor
  • Medewerkers
  • Intranet