Personen Pieter de Vries Robbe

Pieter de Vries Robbé

 • Geboren: 26 juli 1944 (Arnhem)
 • Overleden: 27 januari 2023
 • Benoeming: 1991
 • Emeritaat: 2009


Loopbaan Pieter de Vries Robbé

1981 Nijmegen

Al tijdens zijn medische opleiding kreeg Pieter de Vries Robbé het verzoek om voor de universiteit in Groningen, als eerste universiteit in Nederland, de studentenadministratie te automatiseren. Hij was als student ook lid van de automatiseringscommissie van de afdeling Interne Geneeskunde van het Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG). Daarnaast was hij onderzoeksassistent op het beademingscentrum van het AZG.

Na zijn artsexamen werd hij medewerker en na korte tijd hoofd van de afdeling Automatisering van het AZG. Hij introduceerde daar het ziekenhuisinformatiesysteem.
Na zijn promotie werkte hij twee jaar aan een landelijk project van het Nationaal Ziekenhuis Instituut: het Ziekenhuis Informatie Model.

In 1981 richtte hij de groep Medische Informatie- en Besliskunde op. De groep deed onderzoek geheel op basis van externe middelen. In 1991 werd hij hoogleraar Medische Informatiekunde bij het Radboudumc. Als hoofd van de vakgroep Medische Informatiekunde Epidemiologie en Statistiek zette hij ook de onderafdeling Medische Technology Assessment op.

2003 Nijmegen

Zijn aandachtsgebieden zijn vooral klinisch redeneren, medische terminologie en medische verslaglegging. Hij heeft veel bijgedragen aan het multidisciplinaire onderwijs in de opleiding Geneeskunde.

In 2003 en 2004 was hij tevens interim-hoofd van de afdeling Sociale Geneeskunde.
Na zijn emeritaat heeft hij nog verder gewerkt aan de invoering van een elektronisch probleemgeoriënteerd patiëntendossier in het Radboudumc (2007-2011).

Hij heeft ruim 65 publicaties op zijn naam staan en begeleidde 14 promoties waarvan 10 in Nijmegen.Neven­activiteiten

 • (Contra)fagottist in verschillende ensembles (1964-?).
 • Lid en voorzitter van de landelijke Werkgroep Classificatie en Codering (1974-1996).
 • Bestuurslid van het Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA) (1982-1987).
 • Bestuursvoorzitter van de Rabobank Garsthuizen (1983-1989).
 • Nederlands delegatieleider bij de ICD-10 revisieconferentie van de WHO (1989).
 • Lid en vicevoorzitter van het Technical Committee TC251 (Medical Informatics) van CEN (1990-1993).
 • Lid van de Commissie van Advies Gezondheid Statistiek van het CBS (1990-1994).
 • Voorzitter van de Commissie Doelmatigheidsonderzoek Nijmegen (1997-2007).
 • Bestuurslid van het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF Kankerbestrijding) (1998-2005).
 • Lid van de Commissie Beeldende Kunst van het Radboudumc (1999-2010).
 • Voorzitter van de Stichting Han Fortmann Centrum (2000-2010).
 • Lid en voorzitter van de Commissie Terminologie (CoTerm) van de Nederlandse Taalunie (2001-2007).
 • Voorzitter van de Commissie Verstrekking Doodsoorzaken (Art 42a) van het CBS (2007-?).
 • Voorzitter van de Commissie van Toezicht DBC Informatie Systeem van DBC-O/NZa (2009-?).
 • Vertrouwenspersoon voor het wetenschappelijk personeel van de Radboud Universiteit (2011-2015).
 • Bestuurslid van de Stichting Innovative Medical Devices Initiative (IMDI.NL) (2015-?)

Leeropdracht

Medische Informatiekunde

Opleiding

 • 1956-1962 Middelbare school (Rhedens Lyceum, Rozendaal)
 • 1962-1972 Universiteit (Geneeskunde, Rijksuniversiteit Groningen)
 • 1963-1964 Universiteit (kandidaats Tandheelkunde, Rijksuniversiteit Groningen)
 • 1978 Promotie (Rijksuniversiteit Groningen) Promotoren: prof. dr. E. Mandema, prof. dr. F.N. Stokman
 • Titel proefschrift: Medische besluitvorming: een aanzet tot formele geneeskunde
 • 1984 Inschrijving in het Register van Sociaal Geneeskundigen
 • Medewerkers
 • Intranet